Päi­vi­tet­ty 28.9.2018

Help­po­jen Koti­si­vu­jen blo­gi

Ammat­ti­lai­sen vink­ke­jä koti­si­vui­hin, digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin ja yrit­tä­jyy­teen
6 vink­kiä yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin

6 vink­kiä yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin

Var­sin­kin pie­nen yri­tyk­sen voi mones­ti olla haas­ta­vaa saa­da näky­vyyt­tä ja kil­pail­la asiak­kai­den huo­mios­ta suu­rem­pien yri­tys­ten kans­sa. Tehos­ta yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia näil­lä vin­keil­lä. 1. Ker­ro menes­tys­ta­ri­noi­ta tuot­tees­ta­si tai pal­ve­lus­ta­si Teho­kas kei­no saa­da poten­ti­aa­li­set asiak­kaat vakuut­tu­neik­si tuot­tei­de­si tai…

read more
Hyvä nimi yri­tyk­sel­le

Hyvä nimi yri­tyk­sel­le

Mil­lai­nen on hyvä nimi yri­tyk­sel­le? Kat­so, mil­lai­siin asioi­hin nimen valin­nas­sa tuli­si esi­mer­kik­si haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta kiin­nit­tää huo­mio­ta.

read more

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa