Sisällöntuotanto

Miten tuotat laadukasta sisältöä ja miksi se kannattaa?

Tähän 9 kohdan artikkeliin on kasattu kaikki, mitä sinun tulee tietää sisällöntuotannosta. Kerromme muun muassa:

 • Miten hyödynnät teksti-, kuva-, video- ja äänisisältöjä 
 • Miten voit hyödyntää sisällöntuotantoa tehokkaasti markkinoinnissa
 • Mitkä sisällöt ja kanavat sopivat juuri sinulle 
 • Miten voit seurata sisällöntuotannon tehokkuutta
 •  Ja paljon muuta…
Sisällöntuotanto lomake HERO
Sisällöntuotanto

Sisältö

Osa 1

Mitä on sisällöntuotanto?


Sisällöntuotanto on keskeinen osa nykyaikaista digitaalista markkinointia ja liiketoimintaa. Se kattaa monimuotoisen sisällön tuottamisen yrityksille, kuten tekstin, kuvan, videon ja äänen.

Mitä on sisällöntuotanto?

Sisällöntuotannosta on nopeasti tullut modernin digitaalisen markkinoinnin kulmakivi sekä osa yritysten arkea. Yksinkertaisuudessaan sisällöntuotanto tarkoittaa kaikkea yrityksen tuottamaa sisältöä, oli se sitten teksti-, kuva-, video- tai äänisisällön muodossa.

Sisällöntuotanto on prosessi, jonka vaiheita ovat idean kehittäminen ja suunnittelu, sisällön toteutus, julkaisu ja tulosten seuranta sekä analysointi.

Sisällöntuotannon tarkoituksena on:

 1. tavoittaa haluttu kohderyhmä, esimerkiksi asiakaskunta, ja
 2. luoda sisältöä, joka on halutun agendan mukaista.

Sisältö voi esimerkiksi viestittää yrityksen haluamasta aiheesta, edistää tiedon leviämistä tai vaikkapa sitouttaa kohdeyleisön tarjotun sisällön pariin. Tuotettu sisältö voi tulla kohderyhmälle vastaan esimerkiksi yrityksen verkkosivusisällön, TikTok-videon tai radiomainoksen muodossa.

Erilaiset markkinointitoimenpiteet vaativat erilaisia sisältöjä, ja siksi onkin tärkeää tunnistaa oman yrityksesi tarpeet ja löytää niitä parhaiten palvelevat sisältömuodot.

Esimerkiksi kiinnostavasti kirjoitettu blogisisältö on erinomainen tapa houkutella kävijöitä ja osoittaa yrityksen asiantuntemusta:

Laadukas sisällöntuotanto yritysblogiin.

Sisällöntuotannossa tärkeintä on nimen mukaisesti itse sisältö. Siksi laatuun panostaminen kannattaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi:

 • osaavan markkinoinnin tekijän palkkaamista
 • sisällöntuotannon ulkoistamista ammattilaisille
 • yrityksen viestin teroittamista sisältöstrategian kautta

Tavoitteena on, että tuotettu sisältö saavuttaa kohdeyleisönsä tehokkaasti ja osana sisällöntuotantoa käytetäänkin siksi hakukoneoptimointia (SEO, Search Engine Optimization). Vastaavasti sisällöntuotanto on olennainen osa hakukoneoptimoinnin työkalupakkia.

Hakukoneoptimoinnin kautta verkkosivusto saadaan sijoittumaan korkeammalle hakutuloksissa, kun käyttäjät tekevät hakuja sivuston sisällölle relevanteilla hakusanoilla. Tämä taas näkyy yleensä lisääntyneenä liikenteenä ja parempana sitoutumisena, ja lopulta myös kasvaneena myyntinä.

Osa 2

Hinta – Mitä sisällöntuotanto maksaa?


Sisällöntuotannon hinta perustuu suunnitteluun, toteutukseen ja julkaisuun käytettyyn aikaan. Sisällöntuotannon ulkoistaminen voi olla tehokas tapa hankkia korkealaatuista sisältöä yrityksesi tarpeisiin.

Sisällöntuotannon hinta

Mitä sisällöntuotanto oikein maksaa? Tyypillisesti ammattilaiselta tilatun sisällöntuotannon hinta perustuu aikaan, joka on käytetty suunnitteluun, itse sisällöntuotantoon ja sen julkaisemiseen.

Hinta riippuu myös halutusta sisällöstä:

Esimerkiksi videosisällön tuottaminen maksaa yleensä enemmän kuin tekstisisältöjen kirjoittaminen, mutta se voi vedota paremmin tiettyihin kohdeyleisöihin.

Tärkeä on myös ottaa huomioon, että sisällöntuotanto ei ole ainoastaan kertaluontoinen kustannus – sisältöä kannattaa tuottaa jatkuvasti ja säännöllisesti.

Tämä tarkoittaa, että sisällöntuotantoa on budjetoitava pitkällä aikavälillä ja siihen on varattava riittävät resurssit.

Mikä on sisällöntuotannon hinta?

Sisällöntuotannon kustannuksissa on toki mahdollista säästää käyttämällä sisällöntuotantoon ulkopuolisen sisällöntuottajan sijaan yrityksen omaa henkilökuntaa. Usein tämä ei kuitenkaan ole kovin tehokas ratkaisu.

Sisältöjen kirjoittaminen vie huomattavasti aikaa työntekijöiden muilta työtehtäviltä, jolloin sisällöt hautautuvat helposti muiden kiireiden alle, eikä lopputuloskaan ole aina toivotunlainen.

Ulkopuolinen tekijä sen sijaan:

 • keskittyy täysin sisällöntuotantoon halutun projektin ajaksi, jolloin tarvittavat sisällöt saadaan nopeasti käyttöön.
 • tuottaa laadukasta sisältöä, joka ajaa sille asetettuja tavoitteita.
 • voi tarjota esimerkiksi hakukoneoptimoinnin tai verkkokirjoittamisen erikoisosaamista, jota yrityksen sisällä ei ole.

Lopuksi kannattaa huomioida, että sisällöntuotannon hinta voi vaihdella myös palveluntarjoajittain. Esimerkiksi me Helpoilla Kotisivuilla pyrimme tarjoamaan helppoja ja kustannustehokkaita ratkaisuja yrityksesi sisällöntuotantotarpeisiin.

Kannattaako sisällöntuotantoon sitten panostaa?

Yleensä vastaus on kyllä – hyvin suunnitellulla ja toteutetulla sisältömarkkinoinnilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yrityksen menestykseen.

Laadukas sisältö lisää liikennettä, parantaa sitoutumista ja siten kasvattaa liikevaihtoa. Tästä syystä sisällöntuotantoa tulisikin tarkastella pitkän aikavälin investointina, jonka avulla kehitetään yrityksen liiketoimintaa.

Osa 3

Houkutteleva tekstisisältö


Sisällöntuottaminen voi olla monimuotoista, mutta tekstisisältö on usein sen keskiössä. Tekstisisältö kattaa esimerkiksi kotisivut, uutiskirjeet ja mainokset, ja se voi luoda vahvaa yrityskuvaa, tarjota informatiivista sisältöä ja houkutella asiakkaita.

Houkutteleva tekstisisältö

Sisällöntuottamista on monia eri muotoja, mutta usein sitä tarkastellaan nimenomaan tekstisisällöntuotanto edellä. Hyviä tekstisisältöjä tarvitaan esimerkiksi:

 • yrityksen kotisivuilla
 • sosiaalisen median kanavissa
 • uutiskirjeissä
 • mainosmateriaaleissa

Terävän kynän omaava sisällöntuottaja osaa halutessaan luoda inspiroivaa yrityskuvaa kertomalla kasvutarinoita, tuottaa napakkaa informaatiota sekä houkutella asiakasta kokeilemaan uutta yrityksen markkinoivaa tuotetta.

Tekstisisällöntuotannon TOP 3:

 • Terävyys – Mitä haluatte tekstisisällöllä viestiä? Sisältö on hyvä teroittaa ennen sisällöntuotantoa: kun tiedetään, mitä halutaan sanoa, voidaan pohtia kysymyksiä, miten ja kenelle.
 • Säännöllisyys – Varsinkin sosiaalisen median sisällöissä jatkuva uuden sisällön tuottaminen on tärkeää, jotta yrityksesi tuottama sisältö pysyy ajankohtaisena. Aktiivinen julkaisukalenteri onkin siis plussaa!
 • Yhteensopivuus – Muista ottaa huomioon, miten tekstin sävy sopii yhteen brändinne kanssa ja miten se soveltuu kohderyhmällenne. Yritys voi myös käyttää persoonallista kirjoitussävyä tai sosiaalisen median sisältöjä tapana erottautua kilpailijoista.

Hyvillä tekstisisällöillä yritys voi herättää potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen ja saada heidät vakuuttuneiksi yrityksen osaamisesta vaikkapa näin:

Tältä hyvät tekstisisällöt voivat näyttää.

Tekstisisällöntuotannon esimerkki hintataulukko

Mikä?Hinta
Lyhyt blogipostaus tai artikkeli (noin 300-500 sanaa)50-200 euroa
Keskipitkä blogipostaus tai artikkeli (noin 500-1000 sanaa)150-400 euroa
Pitkä blogipostaus tai artikkeli (noin 1000-2000 sanaa)300-600 euroa
Syvällinen tai tekninen artikkeli (yli 2000 sanaa)600-1000+ euroa

Nyt on korkea aika nostaa teidänkin verkkosivut uudelle tasolle

Tehdään verkkosivuistanne yrityksesi työjuhta ja väsymätön liidikone. Kone, jonka käyttäjät löytävät hakukoneiden kautta ja jossa käyttäjät viihtyvät ja tekevät sivuston omistajan, eli sinun toivomia toimenpiteitä.

Leo Sävel
Sisällöntuotanto lomake 01

Osa 4

Kuva korostamassa viestiä


Kuvasisältöä käytetään usein yhdessä tekstisisältöjen kanssa, erityisesti verkkosivuilla ja mainoksissa. Kuvien tulisi täydentää tekstiä ja toimia saumattomassa yhteistyössä. Kuvat ovat tärkeitä ja voimakkaasti vaikuttavia sisältöjä.

Kuva korostamassa viestiä

Kuvasisältö usein yhdistetään tekstisisältöjen kanssa, tyypillisimmin esimerkiksi verkkosivusisällöissä sekä mainosmateriaaleissa. Kuvien tulee olla tekstin sisällön kanssa yhteensopivia ja toimia saumattomasti yhteistyössä.

Kuvien roolia osana monikanavaista sisällöntuotantoa ei kuitenkaan kannata vähätellä – ei ilmaisua ”yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” käytetä turhaan, ei myöskään sisällöntuotannossa!

Esimerkiksi me Helpoilla kotisivuilla voisimme kertoa monisanaisesti tiimimme hyvästä asenteesta ja charmantista olemuksesta.

Paljon tehokkaampaa on kuitenkin vain näyttää tämä kuva:

Kuvasisältö kertoo paljon.

Kuvia näkyy osana sisällöntuotantoa verkkosivujen ja mainosten lisäksi myös esimerkiksi tiedotteissa, uutiskirjeissä sekä sosiaalisessa mediassa, jonka vaikutus yritysten markkinoinnin alustana lisääntyy jatkuvasti.

Kuvalla voi niin viestiä positiivisesta asiakaskokemuksesta kuin yksinkertaisesti tarjota lisää informaatiota uudesta tuotteesta. Kuva voi työpaikkailmoituksen yhteydessä luoda positiivista kuvaa yrityksestä työnantajana tai herättää sosiaalista mediaa selaavan huomion.

Sopivien kuvien valinta on todella tärkeää:

Kuvasisältöjen käytössä kannattaa aina ottaa huomioon kuvan laatu, asettelu, rajaus sekä yhteensopivuus tarkoitetulle alustalle.

Kotikutoinen älypuhelimen kameralla otettu kuva firman pikkujouluista saattaa sopia sosiaaliseen mediaan, mutta ei välttämättä täytä mainosmateriaalina käytettävän kuvamateriaalin vaatimuksia.

Laadukkaan kuvasisällön tuottamisen ulkoistamista onkin hyvä harkita.

Kuvasisällöntuotannon esimerkki hintataulukko

Mikä?Hinta
Yksittäinen valokuva tai grafiikka10-50 euroa
Valokuvasarja tai pieni kuvausprojekti (noin 10-20 kuvaa)200-500 euroa
Suurempi kuvausprojekti (noin 50-100 kuvaa)500-1000 euroa
Laaja valokuvapankki (yli 100 kuvaa)1000-3000+ euroa

Osa 5

Video herättää huomiota


Videosisältöjen tuotantoa kannattaa usein ulkoistaa ammattilaisille yrityksen omien resurssien sijaan. Hyvin tuotettu ja laadukas videosisältö on erittäin vaikuttava viestinnän ja markkinoinnin väline, joka voi säilyttää merkityksensä pitkään.

Video herättää huomiota

Hyvin tuotettu ja laadukas videosisältö on yleensä erittäin tehokas viestinnän ja markkinoinnin keino, mutta varsin tyypillisesti yrityksillä ei ole talon sisällä osaamista videotuotantoon. Siksi videosisältöjen tuottaminen ulkoistetaan usein mielellään ulkopuoliselle ammattilaiselle.

Videota hyödynnetään paljon esimerkiksi mainosmateriaaleissa ja messuille tai alan tapahtumiin tehdyissä esittelyvideoissa.

Sosiaalisessa mediassa videot ovat huomiota herättäviä ja voivat kertoa yrityksestä tarinallisesti. Alustoista TikTok käyttää ainoastaan videosisältöjä ja myös Instagram suosii videoita kuvien sijaan.

Videosisältö sopii loistavasti esimerkiksi asiakastarinoiden kertomiseen:

Videosisällöntuotannon esimerkki hintataulukko

Mikä?Hinta
Lyhyt somevideo (noin 30-60 sekuntia)500-1500 euroa
Keskipitkä promovideo (noin 1-2 minuuttia)1500-3000 euro
Pitkä mainos- tai esittelyvideo (noin 3-5 minuuttia)3000-5000 euroa
Dokumentti tai elokuvaprojekti (yli 5 minuuttia)5000-10000+ euroa

Osa 6

Saavuta kuuntelijat äänisisällöllä


Äänisisällön tuotanto on harvinaisempaa, mutta voi olla erittäin tehokasta. Radiomainonta ja podcastit ovat potentiaalisia kanavia, jotka voivat vaikuttaa ihmisiin ja brändin rakentamiseen.

Äänisisällöt

Sisällöntuotannon eri tavoista äänisisällön tuottaminen on yritysten keskuudessa harvinaisin. Harva yritys tuottaa radiomainontaa tai omaa podcastia, mutta oikein tehtynä äänisisällön tuotanto voi olla hyvinkin iskevää ja tehokasta!

Äänisisältöjen tuottaminen vaatii usein kärsivällisyyttä ja sitoutumista, mutta kun oma ääni ja yleisö löytyy, se voi olla keino merkittävästi vaikuttaa ihmisiin ja rakentaa brändiä.

Erityisesti podcastit voivat houkutella lojaaleja kuuntelijoita, jopa faneja, ja podcastin fanitus voi muuttua suoraan euroiksi.

Vinkit äänisisällöntuotantoon:

 • Panosta laatuun! Varmista, että ääni on selkeä, tasainen ja miellyttävä kuunnella. Tämä voi vaatia hyvän mikrofonin ja äänieditorin käyttöä.
 • Suunnittele sisältö hyvin! Muista, että tarkoituksena on luoda kiinnostavaa ja houkuttelevaa sisältöä, joka palvelee myös omia tavoitteitasi.
 • Ilman tehokasta jakelua ei ole yleisöä! Sisältöä voit jakaa esimerkiksi podcast-palveluissa, YouTubessa tai oman verkkosivustosi kautta.
 • Varmista, että sisältö on helposti löydettävissä ja saatavilla yleisöllesi. Kannattaa panostaa myös sisällön markkinointiin, jotta mahdollisimman moni kohdeyleisöstä löytää sen.

Äänisisällöntuotannon esimerkki hintataulukko

Mikä?Hinta
Yksittäinen äänitallenne (noin 1-2 minuuttia)50-200 euroa
Podcast-jakso (noin 30-60 minuuttia)200-500 euroa
Audiokirja tai laajempi äänisisältöprojekti (useita tunteja)1000-5000+ euroa

Nyt on korkea aika nostaa teidänkin verkkosivut uudelle tasolle

Tehdään verkkosivuistanne yrityksesi työjuhta ja väsymätön liidikone. Kone, jonka käyttäjät löytävät hakukoneiden kautta ja jossa käyttäjät viihtyvät ja tekevät sivuston omistajan, eli sinun toivomia toimenpiteitä.

Leo Sävel
Sisällöntuotanto lomake 02

Osa 7

Millainen sisältö sopii minulle?


Ensin keskeiset vaiheet ovat yhtenäisen viestin määrittäminen ja kohderyhmän tarkennus. Kuka on viestin vastaanottaja? Millainen sisältö puhuttelee heitä parhaiten? Eri tavoitteet ja kohderyhmät vaativat erilaista sisältöä.

Millaista sisältöä minulle?

Ensimmäiset askeleet markkinoinnin edistämiseen sisällöntuotannon kautta, ovat yhtenäisen viestin sekä kohderyhmän tarkennus. Kenelle viesti kohdennetaan? Millainen sisältö puhuttelee juuri tätä kohderyhmää?

Erilaiset tavoitteet ja kohderyhmät tarvitsevat erilaista sisältöä.

Voit aloittaa kohderyhmän kartoituksen vastaamalla kysymykseen: koostuuko kohderyhmäni tavallisista kuluttajista vai ammattilaisista?

Kohderyhmiä voi kartoittaa myös esimerkiksi ostajapersoonien määrittelyn kautta. Ostajapersoonalla tarkoitetaan yksinkertaistetusti kuvausta yrityksen tyypillisestä asiakkaasta.

Jos yritys oppii ymmärtämään kohderyhmän käytöstä, esimerkiksi kuluttajatutkimuksen, kyselyjen tai haastattelujen kautta, sisällöntuotantoa voi tehostaa.

Sopivaa sisältöä suunnitellessa on hyvä pitää mielessä myös tulokset, joita sisällöntuotannolla pyritään saavuttamaan:

 • Jos halutaan sosiaalisen median sisältöjen kautta lisää klikkauksia yrityksen verkkosivuille, kannattaa panostaa sosiaalisen median kanavien algoritmien suosimaan sisältöön
 • Jos taas tavoitteena on kertoa asiakaskokemuksista, tunteita puhutteleva blogiteksti tai video voi olla toimivin ratkaisu

Esimerkiksi Instagram-sisältö voi vedota tiettyihin kohderyhmiin todella hyvin:

Mieti millainen sisällöntuotanto sopii sinulle.

Osa 8

Sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman erot


Sisältöstrategia toimii yrityksen sisällöntuotannon suunnittelun taustalla, varmistaen strategisen suunnitelman ja tavoitteiden toteutumisen. Sisällöntuotannon tulisi olla suunnitelmallista ja tukea yrityksen tavoitteita.

Strategia ja suunnitelma erot

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia toimii taustalla suuntaviivoina yrityksen sisällöntuotannon suunnittelussa sekä toteutuksessa. Se varmistaa, että sisällöntuotanto on strategisesti suunniteltua ja vie kohti tavoiteltua tulosta.

Sisällöntuotannon tulisi olla aina suunnitelmallista, jotta se todella hyödyttää yritystä.

Sisältöstrategian laajuus riippuu täysin yrityksen tarpeista, mutta hyvä kohta aloittaa on aina kohdeyleisön määrittelystä. Mitä heille halutaan viestiä, mitkä ovat kohderyhmään kohdistuvat tavoitteet tai miltä halutaan kohderyhmän silmissä näyttää?

Myös sisällön tavoitteiden määrittely, brändin ilme osana sisällöntuotantoa, teemat sekä äänensävy määritellään osana sisältöstrategiaa.

Sisältösuunnitelma

Sisältösuunnitelma on kevyempi, usein kalenteripohjaan yhdistetty, suunnitelma sisällöntuotannolle. Se on usein luonnollinen lisä yrityksen markkinointisuunnitelmalle ja jalkauttaa sisällöntuotannon osaksi yrityksen arkea.

Sisältöstrategia pureutuu itse sisällöntuotannon tuottamiseen ja sen sisäisiin teemoihin sisältösuunnitelmaa tiukemmin. Kumpikin täydentää toisiaan ja yhdessä nostavat sisällöntuotantosi uudelle tasolle!

Osa 9

Seuranta


Sisällöntuotannon tulosten seuraaminen on tärkeää. Tähän tarkoitetut seuranta työkalut auttavat ymmärtämään kävijöitä ja optimoimaan sisältöä heidän tarpeisiinsa.

Seuranta

Kun yrityksesi panostaa sisällöntuotantoon, on oleellista seurata sen tuottamia tuloksia. Sisällöntuotannon seuraamiseen on olemassa useita erilaisia työkaluja ja mittareita.

Suosittuja työkaluja ovat esimerkiksi:

 • Google Analytics
 • SEMrush
 • Ahrefs
 • Moz
 • Buzzsumo
 • Hootsuite.

Google Analytics on ilmainen työkalu, joka antaa hyvän kuvan verkkosivuston kävijöistä ja heidän käyttäytymisestään. Sen avulla voit seurata muun muassa sivustosi kävijämääriä, eri sivujen katselukertoja, vierailun kestoa, sitoutumista ja konversioita.

Seurantatyökalujen käyttö ei ole itsetarkoitus, vaan sen tulee auttaa sinua ymmärtämään syvällisemmin kävijöitäsi, jotta voit optimoida sivustoasi ja sisältöjäsi vetoamaan heihin paremmin.

Näin pystyt myös paremmin saavuttamaan asettamasi tavoitteet.

Sisältömarkkinoinnissa nämä tavoitteet liittyvät usein liikenteen kasvattamiseen, sitoutumisen lisäämiseen ja konversioiden parantamiseen. On tärkeää valita seurantatyökalut, jotka antavat sinulle tietoa näistä mittareista ja valjastaa ne käyttöösi tarvitsemallasi tavalla.

Esimerkiksi sisältöjesi näkyvyyttä Googlessa eri avainsanoilla voit tarkastella SERPRobot-työkalulla:

Sisällöntuotannon tehoa kannattaa seurata.

Hakukoneoptimointi on myös tärkeä osa sisällöntuotantoa. Sen tarkoituksena on parantaa sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa ja siten kasvattaa liikennettä ja konversioita. Hakukoneoptimoitua sisältöä tuotetaan esimerkiksi käyttämällä avainsanoja, jotka ovat tärkeitä yleisöllesi ja hakukoneille.

Hakukoneoptimoidun sisällön avulla sivustollasi on paremmat mahdollisuudet tulla löydetyksi Googlen ja muiden hakukoneiden kautta.

Seurannan avulla pystyt analysoimaan tuloksia ja parantamaan sisältöäsi edelleen. Voit esimerkiksi selvittää, millä hakusanoilla ihmiset löytävät sivustosi ja miten he käyttäytyvät sivustollasi. Tämä tieto auttaa sinua löytämään kehityskohteita, joita voit käyttää sisällöntuotannon optimointiin.

Nyt on korkea aika nostaa teidänkin verkkosivut uudelle tasolle

Tehdään verkkosivuistanne yrityksesi työjuhta ja väsymätön liidikone. Kone, jonka käyttäjät löytävät hakukoneiden kautta ja jossa käyttäjät viihtyvät ja tekevät sivuston omistajan, eli sinun toivomia toimenpiteitä.

Leo Sävel
Sisällöntuotanto lomake FOOTER