SISÄLLÖNTUOTANTO OSANA KOTISIVUPROJEKTIA

Tiedätkö miksi sisällöntuotanto on nettisivujen tärkein osa-alue?

Olet ehkä joskus kuullut sanottavan: sisältö on nettisivujen kuningas. Etkä suotta, se on varsin paikkansa pitävä väite.

Huolimatta siitä yllättävän moni nettisivuja suunnitteleva haluaa ja on valmis panostamaan visuaalisesti houkuttelevan näköisiin sivuihin, muttei niinkään teksteihin. Oletko sinä yksi heistä? Luettuasi tämän artikkelin tiedät, miksi nettisivujen sisällöntuotanto on niin tärkeää ja miksi siihen pitäisi panostaa vähintään yhtä paljon kuin visuaaliseen puoleen.

Mikä nettisivujen teksteissä menee useimmiten pieleen?

Valitettavan yleinen ajatus on, että nettisivuilla on hyvä olla mieluummin vähän kuin paljon tekstiä.

Taustalta paljastuu usein käsitys siitä, ettei kukaan viitsi tai jaksa lukea kaikkea, jos tekstiä on paljon.

Aiotaan ehkä kertoa palveluista tarkemmin vasta sitten kun asiakas ottaa yhteyttä. Sivut halutaan pitää todella simppelinä, helposti lähestyttävänä sekä nopeasti silmäiltävänä ja runsas tekstisisältö mielletään sekavaksi ja tarpeettomaksi.

Samaan aikaan toiveena on kuitenkin useimmiten myös, että nettisivut pärjäisivät Googlen luonnollisissa hakutuloksissa eli sivua tarjottaisiin tietyillä hauilla mieluiten hakutulosten ensimmäisillä sivuilla. Halutaan yleensä myös, että omat nettisivut pärjäisivät kilpailussa, kun sivustovierailijat vertailevat eri palveluntarjoajia verkossa.

Tässä kohtaa yhtälö valitettavasti kuitenkin menee pieleen.

Sisällöntuotanto

Sekä potentiaaliset asiakkaat että Google arvostavat kattavaa tekstisisältöä

Ensiksi haluan kumota ajatuksen, ettei kukaan jaksa lukea pitkää tekstiä. Kattavan ja informatiivisen tekstin ei tarvitse olla pitkäveteinen ja samaa asiaa toisteleva.

Kun pitkä teksti on jäsennelty hyvin ja aseteltu ilmavasti, sen jaksaa kyllä lukea.

Ja mikä tärkeintä, kun kappaleet on jaoteltu ja otsikoitu selkeästi, ei tekstiä ole pakko tai tarkoituskaan lukea kokonaan. Kukin vierailija voi hypätä suoraan siihen kohtaan, joka itseä kiinnostaa.

Kun potentiaaliset asiakkaat vertailevat eri palveluntarjoajia nimenomaan verkossa, he haluavat tutustua palveluun tai tuotteeseen ennen ostopäätöstään tai yhteydenottoa yritykseen.

Yleensä osto- tai yhteydenottopäätös ei pohjaudu ainoastaan siihen, miltä sivut näyttävät visuaalisesti. Mikset siis tarjoaisi asiakkaillesi kattavaa tietopakettia siitä, mitä tarjoat?

Jos yrityksesi palvelunkuvaus on kovin suppea ja kilpailijasi puolestaan on kertonut vastaavan tuotteen ominaisuuksista ja hyödyistä kattavasti, ehkä vielä jakanut muiden käyttäjien kokemuksia aiheesta – olet jo todennäköisesti hävinnyt kilpailun. Vaikka tarjoamasi tuote olisi todellisuudessa parempi, miten asiakas voisi tietää sen pelkkien verkkosivujesi perusteella, jos et kerro sitä.

Sisällöntuotanto vaikuttaa merkittävästi myös hakukonenäkyvyyteen

Mitä sitten tulee luonnolliseen hakukonenäkyvyyteen, on lähes mahdotonta yrittää pärjätä kilpailluilla avainsanoilla, jos sivujen lisäksi ei panosteta myös sisällöntuotantoon (eli tekstiin).

Google haluaa tarjota käyttäjilleen laadukkaina pitämiään sivuja, joiden sisältö vastaa hakukonehauissa käytettyjä sanoja. Siksi sinun pitää verkkosivuillasi kertoa kattavasti niistä aiheista ja avainsanoista, joilla toivoisit sivujesi näkyvän Googlessa.

Jo pelkästään sivuilla vietetty aikakin kertoo Googlelle sivuston laadusta, ja sitä voi kasvattaa ainoastaan tarjoamalla runsaasti informatiivista ja kiinnostavaa tekstisisältöä, jonka parissa kävijät viihtyvät.

Sisällöntuotantoon kannattaa siis satsata vähintään yhtä paljon kuin sivujen tekniseen toteutukseen ja visuaaliseen ilmeeseen. Kirjoitatpa sitten tekstit itse tai hyödynnät ammattilaisten apua.

Mitä sisällöntuotanto on?

Sisällöntuotanto voi periaatteessa viitata lähes minkä tahansa kanavan, kuten somekanavien, blogien, verkkosivujen, uutiskirjeiden tai muun markkinointimateriaalin sisällön tuottamiseen. Se voi tarkoittaa yhtä hyvin tekstimateriaalia, kuvia tai videoita. 

Tässä artikkelissa sisällöntuotanto tarkoittaa kuitenkin ensisijaisesti verkkosivujen tekstien kirjoittamista. 

Budjetista ja asiakkaan toiveista riippuen sisällöntuotanto voi tarkoittaa asiakkaan nettisivujen tekstien kirjoittamista alusta alkaen haastattelun ja asiakkaan tekstiaihioiden pohjalta tai asiakkaan kirjoittamien tekstien oikolukua ja editointia.

Artikkelissa tarjoamme paitsi lisätietoa sisällöntuotanto-palvelusta myös vinkkejä tekstien kirjoittamiseen itse. 

Sisällöntuotanto

TEKSTISISÄLTÖÄ OIKEILLE KOHDERYHMILLE

Kirkasta itsellesi nettisivujen tavoite ja kohderyhmät

Sisällöntuotannossa, kuten niin monessa muussakin asiassa, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Optimaalisesti toimivien nettisivujen tekstit tuottavat lisäarvoa sekä sivustovierailijoille että yritykselle. Siksi ennen kuin ryhdytään kirjoittamaan mitään, on tärkeää selkiyttää kaikille projektiin osallistuville, mikä on nettisivujen tarkoitus.

Tavoitteleeko yritys verkkosivujen kautta uusia asiakkaita? Vai onko nettisivujen tarkoitus toimia etupäässä virtuaalisena käyntikorttina sellaisille vierailijoille, jotka jo tietävät muuta kautta etsiä yrityksen yhteystietoja googlesta?

Onko nettisivujen funktio ennemmin myydä vai tarjota informaatiota esimerkiksi jo olemassa oleville, nykyisille asiakkaille?

Kohderyhmä määrittelee, millaista tekstiä nettisivuille kirjoitetaan

Toinen tärkeä seikka, joka liittyy kiinteästi myös nettisivujen funktioon, on kohderyhmä. Eli kenelle tekstit kirjoitetaan ja millainen teksti puhuttelee juuri heitä? Erilaiset tavoitteet ja kohderyhmät tarvitsevat luonnollisesti erilaista sisältöä.

Ostajapersoonien määrittely on hyvä keino kartoittaa kohderyhmiä ja oppia ymmärtämään heidän käyttäytymistään, ja sitä kautta kehittää kotisivujen viestiä tehokkaammaksi.

Ostajapersoonalla tarkoitetaan yksinkertaistetusti kuvausta yrityksen tyypillisestä asiakkaasta. Yritys voi rakentaa erilaisia ostapersoonia esimerkiksi haastattelemalla nykyisiä asiakkaitaan ja tutkimalla analytiikkaa mahdollisesti olemassa olevista verkkosivuista.

Ostajapersoonat auttavat kohdentamaan sisällöntuotannon kohderyhmälle

Luomalla fiktiivinen ostajapersoona pyritään vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia tarpeitaan asiakkaat täyttävät ostaessaan yrityksen tuotteita tai palveluita?
  • Mitä ominaisuuksia asiakkaat arvostavat vertailleissaan eri palveluntarjoajia?
  • Minkälaisia odotuksia ja ennakko-oletuksia asiakkailla on yritystä ja sen tuotteita tai palveluita kohtaan?
  • Mitä he tietävät tuotteista ja palveluista entuudestaan ja millaista tietoa he tarvitsevat ostopäätöksensä tueksi?
  • Mitkä seikat ovat mahdollisia esteitä ostopäätöksen syntymiselle?
  • Harkitseeko asiakas ostavansa mieluummin kilpailevalta yritykseltä ja jos, niin miksi?

Valmiit ostajapersoonat havainnollistavat, miten asiakkaiden ostopäätös tyypillisesti syntyy, millaisia asioita ostajat arvostavat ja mikä heitä ostopäätöksessään askarruttaa.

Ostopäätökseen vaikuttavien asioiden ymmärtäminen puolestaan auttaa yritystä kohdentamaan sisällöntuotannon paitsi tyylin myös asiasisällön puolesta kohderyhmälle sopivaksi.

Kohderyhmänä kuluttajat vai ammattilaiset?

Sitten on vielä yksi, ehkä jopa hieman itsestään selvältä tuntuva kysymys, joka kuitenkin yllättäen tuppaa unohtumaan. Ovatko kohderyhmänä tavalliset kuluttajat vai ammattilaiset?

Informaation tasolta, käytetyltä sanastolta ja palvelunkuvauksen sisällöltä odotetaan luonnollisesti hyvin eri asioita riippuen siitä, ovatko asiakkaina esimerkiksi tavalliset kuluttajat vai alaa tuntevat alihankkijat.

Sisällöntuotanto avainsanat

HAKUKONEET HUOMIOIVA SISÄLLÖNTUOTANTO

Käytä teksteissä oikeita avainsanoja

Kun kohderyhmä ja sivujen tarkoitus on kirkastettu, on seuraava askel sisällöntuotannossa niin kutsuttu avainsanojen suunnittelu. Avainsanatutkimusta tulee tehdä etenkin silloin, jos tavoitteena on löytää sivujen avulla uusia potentiaalisia asiakkaita.

Avainsanatutkimuksen ideana on selvittää, millä hakusanoilla ja hakulausekkeilla yrityksesi kohderyhmä, eli palveluistasi ja tuotteistasi kiinnostuneet asiakkaat etsivät tarjoamasi kaltaista sisältöä.

Luonnollista hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa käyttämällä hyvin valikoituja avainsanoja nettisivujen otsikoissa, linkeissä ja leipätekstissä. Oikeilla avainsanoilla pyritään siis omalta osaltaan lisäämään liikennettä sivustolla ja tavoittamaan oikeat kohderyhmät.

Tee aina avainsanatutkimus ensin

Käytännössä avainsanatutkimus aloitetaan yksinkertaisesti kirjoittamalla ylös tuotteiden ja palveluiden nimiä sekä muita yritykseen tai sen tarjontaan keskeisesti liittyviä sanoja. Tällä tavoin listataan hakusanoja, joilla uskotaan potentiaalisten asiakkaiden etsivän yrityksen tarjoamaa sisältöä Googlesta.

Vaikka usein avainsanat ovat juurikin palveluiden ja tuotteiden nimiä, on tärkeää tarkastella asiaa myös asiakkaiden näkökulmasta. Käyttävätkö he mahdollisesti jotain muita termejä tai lausekkeita etsiessään tietoa aiheesta?

Yllättävän usein netinkäyttäjät etsiessään tiettyjä palveluita saattavatkin käyttää hieman erityyppisiä hakusanoja kuin yrittäjät itse puhuessaan tuotteistaan tai palveluistaan. Seurauksena saattaa olla, etteivät potentiaaliset asiakkaat löydä yrityksen verkkosivuja, jos niissä ei ole käytetty oikeita avainsanoja.

Hyödynnä myös pitkän hännän avainsanalausekkeet

Yksittäisten sanojen lisäksi kannattaa pohtia ja listata myös pidempiä lausekkeita, joilla kohderyhmä voisi tehdä hakuja.

Pitkän hännän avainsanat tai hakutermit ovat useammista sanoista koostuvia hakulausekkeita (engl. Long-tail keyword), joilla voidaan esimerkiksi täsmentää ja tarkentaa, millaisista palveluista ja tuotteista on kyse.

Siinä missä yksittäinen avainsana voi hieman kärjistäen olla vaikkapa pelkkä “ravintola”, voi täsmentävä hakulauseke olla esimerkiksi “vegaaninen ravintola Lahti”.

Toisinaan esimerkiksi uuden innovaation, kuten palveluratkaisun nimi saattaa olla vielä kuluttajille tuntematon, eivätkä he siksi osaa tehdä hakuja kyseisellä termillä. Tällöin erilaiset kysymyksenomaisen fraasit voivat toimia pitkän hännän avainsanoja. Mieti siis, millaisia kysymyksiä ja lausekkeita asiakkaat saattaisivat käyttää etsiessään Googlesta ratkaisua johonkin ongelmaansa, kuten vaikkapa “apua nukahtamiseen” tai “miten saada unta” (vrt. yksittäinen avainsana: nukahtaminen).

Käytä avainsanatutkimuksessa ilmaista avainsanojen suunnittelijaa

Kun kaikki relevantit yritykseen, sen palveluihin ja tuotteisiin liittyvät avainsanaideat on listattu, voidaan avainsanatutkimuksessa ottaa avuksi Googlen ilmainen avainsanojen suunnittelija. (engl. Google Keyword Planner).

Avainsanojen suunnittelijan saat halutessasi käyttöösi luomalla tilin Googlen mainontatyökaluksi suunniteltuun Google Adsiin. Tutustu Google Adsiin täältä

Voit halutessasi käyttää monipuolista mainostyökalua pelkästään uusien avainsanojen ideoimiseen ja hakumäärien tutkimiseen, eikä sen käyttäminen edellytä Google Adsin tuntemista.

Luotuasi tilin löydät työkalun kirjautumalla Google-tunnuksillasi Adsiin ja valitsemalla Työkalut ja asetukset > Avainsanojen suunnittelija.

Avainsanojen suunnittelijalla voidaan helposti selvittää sekä haluamiesi avainsanojen hakumäärät ja kilpailutilanne että löytää uusia avainsanoja.

Voit aloittaa hakemalla uusia avainsanaideoita syöttämällä Löydä uusia avainsanoja -hakukenttään tietyn kategorian tai itse keksimäsi avainsanaideat. Tämän jälkeen työkalu listaa sinulle uusia ideoita, joista voit poimia tarkoitukseesi sopivia sanoja. Voit myös syöttää suunnittelijaan jonkin toisen verkkosivun osoitteen ja hyödyntää esimerkiksi kilpailijoidesi sivuillaan käyttämiä hyviä avainsanoja.

Avainsanojen kilpailu kannattaa ottaa huomioon

Avainsanojen suunnittelijan avulla saat selville, kuinka monta hakua kuukaudessa haluamallasi avainsanalla tehdään keskimäärin. Samalla saat tietää, kuinka kilpailtu avainsana.

On hyvä valita hakusanoja, joilla tehdään enemmän hakuja, mutta myös avainsanan kilpailu kannattaa ottaa huomioon.

Kilpailu vaikuttaa merkittävästi hakukonenäkyvyyteen, koska todella kilpailluilla avainsanoilla löytyy luonnollisesti myös paljon erilaisia sivuja, joiden kanssa joudut kilpailemaan näkyvyydestä Googlen hakutuloksissa.

Etenkin silloin, jos kilpailu avainsanoilla on kovaa, kannattaa harkita pitkän hännän avainsanojen käyttöä. Pidemmät lausekkeet ovat yleensä yksittäisiä (yhdestä tai kahdesta sanasta muodostuvia) avainsanoja vähemmän kilpailtuja.

Hakukoneoptimointi on paljon muutakin kuin kirjoittamista

Mikäli näkyvyyttä halutaan saavuttaa kilpailluilla avainsanoilla, on varauduttava siihen, että se vaatii paljon työtä. Pärjätäkseen kilpailussa yrityksen on tarjottava sivustovierailijoilleen parempaa sisältöä kuin kilpailijansa. On kirjoitettava kattavammat, mielenkiintoisemmat, houkuttelevammat ja hyödyllisemmät sisällöt kuin muilla.

Lisäksi on valmistauduttavat tuottamaan uutta ajantasaista sisältöä (esimerkiksi blogitekstien muodossa) ja päivitettävä vanhaa sisältöä säännöllisesti.

Pelkän sisällöntuotannon varaan hakukonenäkyvyyttä ei koskaan kannata jättää. On hyvä olla tietoinen, että näkyvyyteen vaikuttaa myös monet muutkin asiat, kuten sivujen nopeuden optimointi ja käyttäjäkokemuksen kuten sivustorakenteen ja visuaalisen ilmeen hiominen sekä sivuston linkkirakenne, ikä, kilpailutilanne, ulkoiset linkit ja niin edelleen.

Hakukonenäkyvyys vaatii aina myös pitkäjänteisyyttä ja aikaa, sillä oikotietä tai vippaskonsteja luonnollisten hakutulosten kärkeen ei ole olemassakaan. Silloin kun näkyvyys Googlen hakutuloksissa halutaan varmistaa ja tuloksia tarvitaan heti, on kannattavaa panostaa maksettuun Google Ads -mainontaan.

Ohjeita sisällöntuotantoon

OHJEITA SISÄLLÖNTUOTANTOON

Rakenne ohjaa sivustovierailijaa

Rakenteen suunnittelu on yksi olennaisimmista asioista, kun aloitetaan sisällöntuotanto. Hyvin suunniteltu rakenne auttaa sivustovierailijaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja helpottaa huomattavasti tekstin lukemista. Se tekee sisällön lukemisesta kaikin puolin miellyttävämpää ja vaivattomampaa, oli aihe mikä hyvänsä.

Hyvä rakenne nettisivujen teksteille on sellainen, jossa kaikista olennaisin asia on kerrottu heti ensimmäisenä.

Hyvä teksti tiivistää heti ensimmäiseen otsikkoon ja kappaleeseen, mistä sivulla on kyse, eli mitä tarjotaan ja kenelle. Vasta sen jälkeen voidaan ryhtyä kirjoittamaan auki yksityiskohtia ja avaamaan palvelun sisältöä sivustovierailijalle kohta kohdalta. Teksti kannattaa siis suunnitella aina niin, että se etenee tärkeimmästä asiasta kohti vähemmän tärkeitä asioita ja lisätietoja.

Puhuttelevamman tekstistä saa esittelemällä aluksi jonkin haasteen ja tarjoamalla siihen ratkaisua. Tavoitteena on herätellä lukijan mielenkiintoa ja antaa tälle mahdollisuus samaistua lukemaansa “minulla on juuri tuon kaltainen ongelma – nyt saan siihen ratkaisun”.

Hyvässä tekstissä myös hyötynäkökulma on keskeisessä roolissa, eli tuotu esille yleensä sivun alussa. Sivulla ei yleensä kannata tyytyä luettelemaan pelkästään tuotteen tai palvelun ominaisuuksia, vaan mieluummin nostaa esille, miten potentiaalinen asiakas itseasiassa hyötyy ostaessaan palvelun tai tuotteen.

Siispä sen sijaan, että kuvaisit palveluasi termeillä kustannustehokas ja nopea, kerro mieluummin konkreettisesti, kuinka nopeasti tuotteen saa käyttöönsä ja missä ajassa rahallinen satsaus maksaa itsensä takaisin asiakkaalle

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

Otsikot auttavat silmäilemään tekstiä

Selkeän rakenteen lisäksi hyvin suunnitellut otsikot jäsentävät tekstiä ja helpottavat sivustovierailijaa hahmottamaan kokonaisuutta.

Hyvät otsikot houkuttelevat lukemaan lisää, mutta sitäkin tärkeämpää on otsikoiden informatiivisuus. Otsikot kannattaa suunnitella niin, että kunkin sivun sisällöstä saa käsityksen jo pelkästään ne lukemalla. Otsikot nimittäin tulevat luetuiksi silloinkin, vaikka varsinaiseen leipätekstiin ei olisi aikaa syventyä.

Jokaisen sivun isoimpaan otsikkoon (h1-tason otsikko, joka on yleensä sivulla ensimmäisenä tai joissain tapauksissa toisena) sisällytetään sivun tärkein avainsana tai useammasta sanasta koostuva “avainsanafraasi”. Se kertoo paitsi lukijalle myös hakukoneelle, mistä tällä nimenomaisella sivulla on kyse.

Väliotsikot tekevät lukemisesta miellyttävämpää

Mitä pidempi teksti on, sitä enemmän siihen pitäisi sisällyttää myös otsikoita, jotta sivu säilyisi ilmavana ja selkeänä.

Mikäli kappale ei sisältönsä puolesta kaipaa uutta pääotsikkoa, voidaan tekstiä jakaa lyhyempiin ja helppolukuisempiin kappaleisiin myös väliotsikoilla. Väliotsikot tekevät kokonaisuuden silmäilystä miellyttävämpää. Väliotsikkoina voidaan käyttää myös leipätekstistä poimittuja nostoja.

Kappalejaot keventävät sivun ulkoasua

Tekstien selkeyden ja luettavuuden kannalta yksi olennaisimmista asioista on kappaleiden pituus.

Verkkoteksteissä kappaleiden pituuden merkitys korostuu painettua tekstiä enemmän. Nettisivuilla kappaleet olisi parasta pitää todella lyhyinä, koska valtaosa sivustovierailijoista selailee sivustoja mobiilissa. Puhelimen näytöllä muutamakin virke muodostaa jo melko pitkän näköisen kappaleen ja tätä pidemmät kappaleet tekevät lukemisesta epämiellyttävää ja työlästä. 

Parin-kolmen, toisinaan jopa yhden pitkän, virkkeen jälkeen kannattaa tehdä kappalejako. 

Kappalejaon tavoin myös virkkeet kannattaa pitää melko lyhyinä, jotta lukeminen olisi helppoa ja miellyttävää.

CTA-painikkeet ohjaavat toimintaan

Nettisivujen varsinaisten tekstien lisäksi kannattaa jokaiselle sivulle suunnitella tekstit myös CTA, eli call to action -painikkeita varten. 

CTA:t ovat sivuille upotettavia painikkeita, joihin piilotetut linkit ohjaavat sivustovierailijaa liikkumaan sivustolla kohti haluttuja toimenpiteitä. CTA-painikkeiden suunnittelu on tärkeää sivuston käytettävyyden kannalta, sillä ne helpottavat navigoimista sivuston sisällä.  

Painikkeita pyritään sijoittamaan nettisivuille sellaisiin kohtiin, joissa sivustovierailijat saattaisivat olla valmiita tekemään seuraavan siirron. Tällä tarkoitan muun muassa yhteydenottoa, tilauksen tekemistä tai toiselle, esimerkiksi lisätietoa tarjoavalle, alasivulle siirtymistä.

Avainsanat parantavat hakukonenäkyvyyttä

Hyvässä tekstissä on käytetty myös kunkin sivun kannalta olennaisia avainsanoja.

Olennaista on, että avainsanoja käytetään tekstissä luontevasti. Tarkoituksena ei missään nimessä ole täyttää tekstiä avainsanoilla, vaikka niitä pyritäänkin toistamaan tekstissä useamman kerran.

Avainsanojen ”oikea” määrä riippuu tekstin pituudesta. Mitä pidempi teksti on, sitä enemmän avainsanoja siihen voidaan luontevasti sisällyttää.

Vinkki! Rank Math -lisäosan avulla saat tietää kunkin sivusi avainsanatiheyden ja mikä olisi suositeltava avainsanamäärä.

Tekstin luettavuuden ja hakukonenäkyvyydenkin kannalta sivulla kannattaa käyttää myös muita avainsanaan kiinteästi liittyviä sanoja ja synonyymejä.  

TYYPILLISIMMÄT MOKAT TEKSTEISSÄ JA MITEN KORJATA NE

Tekstiä on liian vähän

Kattavat tekstit ovat edellytys hyvälle hakukonenäkyvyydelle. Google arvostaa sivuja, jotka tarjoavat runsaasti hyödyllistä tietoa sivustovierailijoille. Hyvä nyrkkisääntö on kirjoittaa kullekin sivulle vähintään 300 sanaa.

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa positiivisesti myös aika, jonka sivustovierailija viihtyy tekstien parissa. Mielenkiintoista ja innostavaa tekstiä jää mielellään tutkimaan pidemmäksikin aikaa.  

Kaikki tekstit ovat samalla sivulla

Niin sanotut ”onepage-sivut”, joissa kaikki sisältö on samalla sivulla, soveltuvat hyvin esimerkiksi yhtä tuotetta tai henkilöä esittelevälle sivulle.

Hakukonenäkyvyyden kannalta jokaiselle erilliselle palvelulle tai tuotteelle pitää kuitenkin tehdä oma alasivunsa, jotta se voitaisiin optimoida halutulle avainsanalle.

Useammasta alasivusta koostuva verkkosivusto helpottaa myös sivustovierailijoiden navigointia sivustolla. Käy siis läpi kaikki palvelut ja tuotteet, joita sivuillasi tarjoat ja varmista, että kaikille tärkeimmille kokonaisuuksille on oma sivunsa.  

Tekstit ovat yhdessä pötkössä

Erillisille alasivuille erotellutkin palvelut pitää vielä jakaa kappaleisiin aihealueittain.

Mitä pidempi teksti on, sitä enemmän kappalejakoja ja väliotsikoita se tarvitsee säilyäkseen selkeänä ja helposti luettavana.

Ilmavan sommittelun ja kuvaavien väliotsikoiden ansiosta tekstiä on miellyttävä silmäillä ja vastaus itseä kiinnostavaan kysymykseen löytyy nopeasti.

Tekstin näkökulma on vain yrityksessä

Varsin tyypillinen moka on keskittyä luettelemaan pelkästään yrityksen hyviä puolia.

Näkökulma kannattaakin kääntää asiakkaaseen. Miten asiakas hyötyy palvelusta?

Sen sijaan, että kerrottaisiin ainoastaan tuotteen ominaisuuksista tai listattaisiin erilaisia yritystä kuvailevia laatusanoja, on paljon vakuuttavampaa kuvailla, millaista arvoa tuote tai yritys voi asiakkailleen tuottaa.

Kerrotaan vain lopputuloksesta, ei prosessista 

Ylevät lupauksetkaan eivät yksinään vakuuta ketään tai voivat jopa vaikuttaa epäuskottavilta, jos niiden taustalla olevaa prosessia ei avata lainkaan.

Kun kyseessä on jonkin palvelun ostaminen, asiakkaalle on hyvä kertoa esimerkiksi suunnittelu- ja työvaiheista, niiden toteuttajista ja aikataulusta.

Kun asiakas tietää ostoprosessin alusta lähtien, miten projekti tulee etenemään, myös yhteydenottokynnys madaltuu.

Kilpailuvaltti puuttuu

Koska potentiaaliset asiakkaat vertailevat eri palveluntarjoajien verkkosivuja ennen ostopäätöksen tekemistä, on tärkeää tuoda esille, miten palvelut ja tuotteet eroavat kilpailijoiden vastaavista.

Nopeutta, laatua ja luotettavuutta tarjoavat lähes kaikki, mutta mikä oikeasti erottaa yrityksen edukseen muista? 

Referenssit ja hinnasto puuttuvat

Paras tapa vakuuttaa potentiaaliset asiakkaat, on antaa töidensä puhua puolesta. Aiempien projektien esittely ja tyytyväisten asiakkaiden palautteita ei kannata jättää julkaisematta, vaan tarttua härkää sarvista ja ryhtyä keräämään referenssimateriaalia heti.

Hinnaston julkaisematta jättämistä kilpailijoiden pelossa kannattaa myös harkita kaksi kertaa.

TEKSTIN EDITOINTI

Nettisivujen tekstien kirjoittamisen ei tarvitse aina olla työlästä ja aikaa vievää puuhaa, eikä kaikkea tarvitse aina aloittaa alusta. Muutamalla nopealla muokkauksella voit editoida olemassa olevistakin teksteistä heti huomattavasti paremmat.

Tarkista avainsanat 

Mieti, millä hakusanalla toivot asiakkaidesi löytyvän palvelusi Googlesta ja tarkista oletko käyttänyt tätä hakusanaa sekä palvelusivun otsikoissa että leipätekstissä.

Varmista, että palvelusivun tekstit tarjoavat runsaasti hyödyllistä informaatiota ostopäätöksen tueksi.  

Kirjoita otsikot uusiksi 

Lue läpi jokaiselta sivulta pelkät otsikot ja mieti käykö otsikoista ilmi, mitä tarjoat, kenelle ja miksi.

Muokkaa otsikoitasi niin, että palveluidesi ydinajatus ja hyödyt näkyvät jo niissä.  

Lisää väliotsikoita ja kappalejakoja 

Haluatko, että nettisivujasi on miellyttävä lukea myös puhelimen näytöltä?  

Laske, kuinka monta virkettä yksi tekstikappale sisältää. Lisää tarvittaessa kappalejakoja ja väliotsikoita, niin että yhdessä kappaleessa on maksimissaan 3-4 lyhyttä virkettä.

Kirjoita ranskalaiset viivat auki 

Erilaiset listaukset, numeroinnit ja ranskalaiset viivat toimivat usein helppolukuisina ja mielekkäinä kiteytyksinä. Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet tai yrityksen palvelulupaukset on hyvä pystyä katsomaan nopealla vilkaisullakin.

Jos kuitenkin kaikki tieto on esitetty pelkästään ranskalaisin viivoin, jää sisältö yleensä auttamatta liian suppeaksi. Kirjoita siis myös kokonaisin lausein ja kappalein, millaisia palveluita tarjoat, äläkä tyydy luettelemaan eri palveluitasi pelkästään ranskalaisin viivoin.

Tarkistuta oikeinkirjoitus 

Näppäilyvirheitä sattuu kaikille. Kirjoitusvirheitä vilisevä teksti ei kuitenkaan anna ammattimaista kuvaa yrityksestäsi, joten tarkista ainakin isot kirjaimet, välimerkit, erisnimien oikeinkirjoitus ja yhdyssanat tekstistäsi.

Toinen silmäpari huomaa virheet yleensä helpommin.

Sisällöntuotanto

SISÄLLÖNTUOTANTO HELPOILLA KOTISIVUILLA

Tekstien kirjoittaminen kotisivuille itse ja sisällöntuotannon ulkoistaminen

Nettisivujen sisällöntuotanto on lähes poikkeuksetta ensimmäinen askel kaikissa Helppojen kotisivujen kotisivuprojekteissa.

Riippumatta siitä kirjoittaako tekstit sivuille asiakas itse vai sisällöntuottaja, tarvitaan tekstimateriaalit aina ennen kuin sivujen ulkoasua voidaan ruveta suunnittelemaan. Tekstin määrä, sisältö ja rakenne määrittelee pitkälti myös graafikon työtä tämän suunnitellessa layoutia.

Sisällöntuottamiseen on olemassa oikeastaan kolme vaihtoehtoa:

  1. Asiakas voi kirjoittaa tekstit itse,
  2. me voimme kirjoittaa tekstit asiakkaan tekstiaihioiden tai haastattelun pohjalta  (=Sisällöntuotanto-palvelu)
  3. tai me voimme oikolukea ja editoida asiakkaan kirjoittamat tekstit. (=Oikoluku-palvelu)

Sisällöntuotannon ulkoistaminen on paras ratkaisu silloin, kun verkkokirjoittaminen ei kuulu omiin vahvuuksiin tai resursseja tekstien suunnitteluun ja kirjoittamiseen ei ole. Tyypillisin syy kotisivuprojektin venähtämiseen on se, että asiakkaalla ei ole aikaa kirjoittaa sivujen tekstejä, eikä sivuja päästä suunnittelemaan.

Vaikka kynä pysyisi kädessä itselläkin, kannattaa vähintäänkin tekstin oikoluku ja viimeistely jättää kotisivuihin erikoistuneelle sisällöntuottajalle.

Sisällöntuotanto vaiheittain 

1. Aloitushaastattelu

Mikäli kotisivupakettiin sisältyy sisällöntuotanto, aloitetaan projekti aina Teams-tapaamisella tai puhelinhaastattelulla. Puhelinhaastattelussa pääset kertomaan yrityksestäsi, palveluistasi ja toiveistasi nettisivujen tekstien suhteen.

Tässä kohtaa kartoitamme yhdessä esimerkiksi, millainen rakenne sivuille tulee ja millaisia avainsanoja sivuilla voitaisiin käyttää. Sisällöntuottaja tekee myös avainsanatutkimuksen, jonka avulla kartoitetaan potentiaalisten avainsanojen hakumääriä.

Sinulla voi olla myös tekstiaihioita tai muistiinpanoja, joiden avulla tekstejä lähdetään rakentamanaan, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

2. Sisällöntuottaja tutustuu toimialaan

Puhelinhaastattelun jälkeen sisällöntuottaja perehtyy toimialaasi mahdollisuuksien mukaan myös itsenäisesti. Erikoisosaamista ja -asiantuntemusta vaativien alojen verkkosivujen sisällöntuotannossa asiakkaan panos kuitenkin korostuu enemmän, kun aiheeseen liittyvä tieto ei ole samalla tavalla jaettua.

3. Ensimmäinen versio teksteistä luettavaksi

Seuraavaksi saat sähköpostiisi ensimmäisen version teksteistä luettavaksesi. Tässä kohtaa voit vielä pyytää muutoksia teksteihin. 

4. Lopullinen versio teksteistä hyväksyttäväksi

Sisällöntuottaja muokkaa tarvittaessa tekstiä kommenttiesi perusteella ja saat muokatun version sähköpostiisi sinun hyväksyttäväksesi. Tässä kohtaa voit vielä halutessasi tehdä tekstiin pieniä muutoksia.

5. Layoutin ja sivujen suunnittelu

Seuraavaksi teksti toimitetaan sivujen rakentajalle tai graafikolle riippuen siitä, kuuluuko pakettiin graafikon erikseen suunnittelema layout vai vastaako sivujen teknisestä toteutuksesta vastaava koodari myös niiden visuaalisesta ilmeestä. Valitse ensimmäinen vaihtoehto, kun haluat todella panostaa sivujen visuaaliseen ilmeeseen. 
 
Seuraavaksi pääset siis kertomaan tarkemmin sivujen ulkoasuun, tyyliin, värimaailmaan ja kuviin liittyvistä toiveistasi ja saat joko layoutin tai ensimmäisen version sivuista nähtäväksesi.

6. Jatkuva sisällöntuottaminen, säännöllisyys ja päivitys

Kun nettisivujen tekstit on kirjoitettu, layout suunniteltu ja sivut julkaistu voit huokaista helpotuksesta, muttet unohtaa päivittämistä. Kotisivujen tekstejä kannattaa päivitellä säännöllisesti, jotta verkkosivuilta löytyy aina viimeisin tieto. Sekä Google että sivustovierailijat arvostavat päivitettyä, ajantasaista tietoa.

7. Varmista Google-näkyvyys hakusanamainonnalla 

Mikäli hakukonenäkyvyys on sinulle tärkeää, älä unohda Google Ads -hakusanamainontaa! Sisällöntuotanto yksinään ei vielä takaa hyvää luonnollista näkyvyyttä, mutta Google Adsin avulla voit varmistaa paikkasi Googlen hakutuloksissa.