Helppojen Kotisivujen Blogi | Helpotkotisivut.fi

Help­po­jen Koti­si­vu­jen blo­gi

Ammat­ti­lai­sen vink­ke­jä koti­si­vui­hin, digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin ja yrit­tä­jyy­teen
Live Stream ava­si Nor­dic Busi­ness Foru­min kai­kil­le

Live Stream ava­si Nor­dic Busi­ness Foru­min kai­kil­le

Nor­dic Busi­ness Forum 2017 kerä­si loka­kuun alus­sa yri­tys­maa­il­man ammat­ti­lai­sia Hel­sin­kiin ver­kos­toi­tu­maan ja kuun­te­le­maan huip­pu­luo­kan puhu­jia. Tapah­tu­maa pys­tyi myös seu­raa­maan Live Strea­min kaut­ta ympä­ri maa­il­maa. Hel­pot kotisivut.fi:n tii­mi tar­kas­te­li miten foo­ru­min live­lä­he­tys toi­mi.

lue lisää
Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le - 5 vink­kiä valin­taan

Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le - 5 vink­kiä valin­taan

1. Tun­nis­ta sopi­va valo­ku­vaa­ja Suo­mes­sa on pal­jon hyviä valo­ku­vaa­jia ja lähes jokai­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta löy­tyy vähin­tään yksi hen­ki­lö, jol­la kame­ra pysyy hyvin käsis­sä. Miten hyvän valo­ku­vaa­jan sit­ten tun­nis­taa ja kuka oli­si sopi­va ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le? Kuvat ja refe­rens­sit puhu­vat tie­tys­ti puo­les­taan, mut­ta sopi­van kuvaa­jan…

lue lisää

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

MYYNTI

045–161 3667
leo.savel@helpotkotisivut.fi

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
grafiikka@helpotkotisivut.fi

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE