Päi­vi­tet­ty 28.9.2018

Help­po­jen Koti­si­vu­jen blo­gi

Ammat­ti­lai­sen vink­ke­jä koti­si­vui­hin, digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin ja yrit­tä­jyy­teen
Ele­men­tor vs. Divi

Ele­men­tor vs. Divi

Ver­tai­lus­sa kak­si tämän het­ken suo­si­tuin­ta page buil­de­ria eli WordPress-sivu­­jen raken­ta­jaa Divi ja Ele­men­tor. Lue kum­man me valit­sim­me.

read more
Long tail -avain­sa­nat

Long tail -avain­sa­nat

Long tail -avain­sa­no­jen avul­la voit pyr­kiä paran­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si sil­loin, jos yri­tyk­se­si tär­keim­mät avain­sa­nat ovat todel­la kil­pail­tu­ja

read more

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa