Tämä on kaupallinen yhteistyö Collect.chatin kanssa. Mikäli koet artikkelin hyödylliseksi ja haluat ottaa Collect.chatin käyttöön myös omilla sivuillasi, löydät sovelluksen täältä

Chatbot on vuosi vuodelta yhä yleisempi näky yritysten nettisivuilla. Tämä virtuaalinen asiakaspalvelija on erinomainen matalan kynnyksen kommunikaatiokanava asiakkaan ja yrityksen välillä sekä kustannustehokas tapa saada lisää yhteydenottoja nettisivujen kautta.

Kun tarvitset yrityksellesi tehokkaat kotisivut, ota yhteyttä

Rakennamme sinulle liiketoimintaasi tukevat sivut maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake yleinen

Mikä on Chatbot?

Chatbotit ovat chatin välityksellä ihmisten kanssa keskustelevia tietokoneohjelmia, joiden käyttö yritysten nettisivuilla yleistyy kovaa vauhtia.

Käytännössä chatbottien tehtävänä on toimia virtuaalisina asiakaspalvelijoina, jotka ovat asiakkaan käytettävissä ympäri vuorokauden kuluttamatta yrityksen resursseja.

Chatti vai botti?

Harva on valmis jonottamaan asiakaspalveluiden  puhelinvaihteissa tai odottelemaan vastausta sähköpostikyselyyn useita tunteja, saatika sitten päiviä.

Asiakaspalvelun odotetaan olevan saatavilla yhä nopeammin ja helpommin, mieluiten 24/7.

Asiakkaiden kasvaneisiin odotuksiin on viime vuosina vastattu erilaisin chat-palveluin, joissa asiakaspalvelijat vastaavat asiakkaiden kysymyksiin ja ohjaavat ja neuvovat sivustovierailijoita.

Chatin ylläpitäminen vaatii enemmän resursseja

Yrityksen näkökulmasta tällaisten chattien ylläpitäminen vaatii kuitenkin henkilöresursseja siinä missä tavallinen kasvotusten, sähköpostilla tai puhelimitse tapahtuva asiakaspalvelukin.

Chattipalvelut eivät myöskään tarjoa ratkaisua normaalien aukioloaikojen ulkopuoliseen palveluntarpeeseen.

Botti ei kuluta henkilöresursseja

Chat-palveluiden rinnalle ovatkin yhä vahvemmin nousseet erilaiset chatbotit, joilla pyritään vastaamaan asiakkaiden kasvaneisiin odotuksiin, ilman että tarvitaan lisää henkilöresursseja.

Virtuaaliset asiakaspalvelijat voivat päivystää vuorokauden ympäri ja tarjota avun myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolelle.

Mistään asiakaspalvelijoiden korvaajista ei chatbottien yhteydessä suinkaan voida puhua, mutta kevyiden rutiinitehtävien osalta ne voivat vapauttaa asiakaspalvelijoiden resursseja vaativimpiin ja mielekkäämpiin tehtäviin.

Erilaisia bottivaihtoehtoja

Chatbotit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan niiden kehittyneisyyden mukaan.

Mitä kehittyneempi botti on kyseessä, sitä vaativampaan palveluntarpeeseen sen avulla pystytään vastaamaan.

Kevyin bottivaihtoehto

Kaikista yksinkertaisin chatbot-vaihtoehto tarjoaa asiakkaille valmiiksi käsikirjoitettua asiakaspalvelua.

Tällainen botti on omiaan esimerkiksi liidien generointiin ja kevyeen asiakaspalveluun.

Vamiiksi käsikirjoitetut botit valjastetaan yleensä pyytämään potentiaalisilta asiakkailta yhteystietoja ja muita taustatietoja vaikkapa tarjouspyyntöä, hinta-arviota tai muuta yrityksen myöhempää kontaktointia vaativaa toimintoa varten.

Valmiiksi käsikirjoitettu botti voi myös tarjota automaattisia vastauksia kysymyksiin, joihin sivustovierailijoiden tiedetään usein etsivän vastauksia.

Käytännössä dialogia käydään siten, että asiakas kertoo ”ongelmansa” valitsemalla yhden botin tarjoamista valmiiksi käsikirjoitetuista kysymyksistä. Ja vastaaminen tapahtuu samalla tavalla, kätevästi klikkailemalla. 

Hieman kehittyneempi vaihtoehto

Kehittyneempien chatbottien avulla voidaan sitten luoda jo hieman monimutkaisempia keskusteluja.

Asiakas voi valmiiksi annettujen vaihtoehtojen sijasta itse kirjoittaa mieltään askarruttavat kysymykset chatbotille.

Botin tarjoamat vastaukset ovat kuitenkin tässäkin vaihtoehdossa yleensä erilaisiin FAQ-patteristoihin (usein kysytyt kysymykset) pohjautuvia, valmiiksi käsikirjoitettuja vastauksia.

Tällaistenkin chatbottien avulla voidaan siis tarjota vastauksia lähinnä asiakkaiden tyypillisimmin esittämiin kysymyksiin.

Kehittyinen chatbot

Kehittyneimmät chatbotit voivat tarjota myös mahdollisuuden erilaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

Käytännössä toimenpide voi tarkoittaa esimerkiksi tilausten tekemistä botin avustuksella tai vaikkapa omien asiakastietojen tarkistamista.

Kehittyneimmät botit osaavat tulkita vapaata tekstiä, jopa erilaisia puhetapoja, ja voivat oppia ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Collact.chat-chatbotti

Me Helpoilla tarjoamme asiakkaillemme Collect.chat-nimistä chatbot-palvelua.

Collect.chat on taustatietojen keräämiseen soveltuva chatbot, jonka avulla yritykset pystyvät palvelemaan asiakkaitaan mpäri vuorokauden.

Valmiiksi käsikirjoitettuihin vastaus- ja kysymysvaihtoehtoihin perustuva chatbot on helppokäyttöinen vaihtoehto yhteydenottoon.

Se toimii hyvin yhteydenottolomakkeiden ja erilaisten ponnahdusikkunoiden tilalla sekä loistavana lisänä tavallisen asiakaspalvelun rinnalla.

Chatbot

Helppo asentaa ja ottaa käyttöön

Collect.chat-sovelluksessa valmiiksi käsikirjoitettu keskustelu voidaan luoda kunkin yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuvilla kysymys- ja vastausvaihtoehdoilla.

Chatbotin asentaminen ei vaadi koodausosaamista, joten kenen tahansa on suhteellisen helppoa luoda keskusteluja ja muokata bottia.

Toki keskustelurakenteen luomiseen ja testaamiseen on hyvä varata reilusti aikaa, jotta keskustelupolut saadaan etenemään loogisesti ja botti toimii mahdollisimman käyttäjäystävällisesti.

Miten bottikeskustelu etenee?

Chatbot voi kysyä potentiaaliselta asiakkaalta yksinkertaisia kysymyksiä, kuten kuka tämä on ja mistä tuotteista tai palveluista hän on kiinnostunut. Toivooko vierailija kenties tarjouspyyntöä, hinta-arviota tai jotain muuta apua? 

Sivustovierailija puolestaan etenee keskustelussa klikkailemalla monivalintakyselyn tavoin annetuista vastausvaihtoehdoista itselleen sopivimman (tai kirjoittamalla vapaan vastauksen tekstikenttään).

Botti tallentaa annetut tiedot ja lähettää haluttuun sähköpostiosoitteen ilmoituksen käydystä keskustelusta.

Keskustelu toimii täysin automaattisesti, eikä siis vaadi yritykseltä muita toimenpiteitä kuin yhteystietonsa jättäneen asiakkaan kontaktoinnin.

Erilaisia botteja eri tarpeisiin

Tyypillinen chatbot avautuu sivustovierailijalle ponnahdusikkunana nettisivujen jommassa kummassa alakulmassa. Collect.chatissa tällaisen ”perinteisen” botti-ikkunan lisäksi sivustolle voidaan asentaa useampia erilaisia botteja, upotettuna eri alasivuilla.

Upotetut botit voidaan sijoittaa esimerkiksi tekstisisällön joukkoon tai blogiartikkelin yhteyteen, kuten olemme tehneet tässä alapuolella.

Testaa, miten botti toimii!

Chatbotin hinta

Collect.chatista on saatavilla sekä köykäisempi ilmainen versio että runsaammilla ominaisuuksilla varustettuja maksullisia versioita, joiden hinnat ovat nekin varsin maltillisia.

Kysymykset kunkin sivustovierailijan mukaan

24 $:n kuukausihinnalla chatbottiin saa muun muassa logical jump -ominaisuuden, jonka ansiosta keskustelu etenee sujuvasti sivustovierailijan vastausten perusteella.

Logical jump -ominaisuus tarkoittaa, että chatbot osaa esittää kullekin sivustovierailijalle juuri hänelle relevantit kysymykset sen mukaan, miten vierailija on vastannut (=klikannut) edelliseen kysymykseen.

Tähän pakettiin sisältyy yhteensä 500 keskustelua kuukaudessa, mikä on riittänyt mainosti esimerkiki meidän tarpeisiimme.

Chatin ilmoitukset useampaan osoitteeseen

99 $:n kuukausihintaan sisältyy ominaisuus, jonka ansiosta botin kanssa käyty keskustelu voidaan ohjata useaan vaihtoehtoiseen sähköpostiosoitteeseen.

Tässä standardi-version chatissa ei mainita palveluntarjoajan eli Collect.chatin nimeä ja keskusteluja voidaan käydä yhteensä 2500 kuukaudessa.

Standardi-versiosta seuraava on Plus-vaihtoehto, johon sisältyy 5000 keskustelua, mutta vastaa muuten ominaisuuksiltaan standardi-pakettia.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora
Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käsittelemisen *

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

Chatbotin hyödyt sivustovierailijalle

Asiakkaiden odottaessa yhä nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua on yritysten kehitettävä myös asiakaspalveluaan ja tarjottava monipuolisia väyliä yhteydenottoon pärjätäkseen kilpailussa.

Botti päivystää silloinkin, kun sinä et

Yksi chatbottien keskeisimmistä eduista on, että ne palvelevat asiakkaita vuorakauden ympäri.

Chatbottien ansiosta yritys voi helposti tarjota ratkaisuja asiakkaiden yksinkertaisempiin kyselyihin mihin kellonaikaan tahansa.

Kynnys ottaa yhteyttä on matala

Toinen chatbotin parhaista eduista on “matala kynnys”.

Yllättävän monet kokevat yhteydenoton netin kautta luontevimmaksi tavaksi kommunikoida, eivätkä välttämättä tartu puhelimeen kovin mielellään.

Esimerkiksi monille diginatiiveille voi olla luontevinta hoitaa asiointi pääasiassa netissä ja  siihen botti tarjoaa hyvän vaihtoehdon.

Boteissa tyyli on usein myös rento, jopa leikkisä, mikä osaltaan lisää yrityksen helposti lähestyttävyyttä ja madaltaa kynnystä yhteydenottoon.

Botti on joka tapauksessa helppo käsikirjoittaa yrityksen näköiseksi ja kuuloiseksi, oli tyyli sitten rento tai virallisempi.

Vastaukset saa nopeammin

Chatbotin ansiosta asiakkaiden ei tarvitse jonottaa puhelimessa, käyttää lainkaan aikaa yhteystietojen etsimiseen tai osallistua hitaasti eteneviin, pitkiin sähköpostiketjuihin.

Asiakkaan ei itseasiassa edes tarvitse uhrata ajatusta sille, miten ottaa yhteyttä, kun chatbot jo kysyy kuinka voisi palvella.

Chatbotin hyödyt yritykselle

Vaikuttaa ostopäätökseen

Asiakkaan etu on tietysti myös yrityksen etu. Onnistuneen asiakaskokemuksen tarjoaminen vaikuttaa suoraan ostopäätökseen, ja siksi palvelun pitää ollaa nopeaa ja vaivatonta.

Vapauttaa resursseja muuhun

Vaikka chatbot ei voikaan korvata ihmisiä, se voi tehostaa asiakaspalvelua ja vapauttaa yrityksen resursseja muihin tehtäviin. Botit voivat esimerkiksi vähentää merkittävästi asiakaspalvelijoiden työtä ohjatessaan asiakasta ostopolulla eteenpäin.

Parhaiten botit soveltuvat yksinkertaisiin rutiinitehtäviin, jotka eivät vaadi päättelyä.

Botit voivat kerätä myyjien ja asiakaspalvelijoiden puolesta taustatietoja tarjouspyyntöä varten tai ohjeistaa sivustovierailijoita erilaisissa toimenpiteissä, kuten tilausten tekemisessä tai ilmaisten kokeiluversioiden käyttöönottamisessa.

Bottien avulla voidaan myös tarjota informaatiota sivustovierailijoille, kertoa aukioloajoista tai palveluista hauskalla, helposti lähestyttävällä tavalla.

Kerää liidejä myös palveluaikojen ulkopuolella

Ympärivuorokautinen asiakaspalvelu on totta kai asiakkaiden lisäksi hyödyllistä myös yritykselle.

Bottien avulla voidaan varmistaa, etteivät yrityksen palveluita tai tuotteita tutkivat potentiaaliset asiakkaat mene sivu suun viikonloppuisin, iltaisin tai öisinkään.

Botit voivat pyytää vierailijoita jättämään yhteystietonsa, jotta asiakaspalvelija voi seuraavana päivänä olla yhteydessä asiakkaaseen.

Collect.chat-chatbotti

Kasvattaa yhteydenottojen määrää

Chatboteille ominainen helposti lähestyttävyys on myös yrityksen etu.

Chatbotilta on helpompi kysyä myös sellaisia pienempiä asioita, joita varten ei viitsisi soittaa asiakaspalveluun, mutta jotka voivat lopulta kuitenkin olla ratkaisevia esimerkiksi ostopäätöstä tehtäessä.

Bottien avulla on mahdollista kasvattaa nettisivujen kautta tehtyjen yhteydenottojen määrää.

Auttaa rakentamaan haluttuja mielikuvia

Chatbotteja voidaan hyödyntää leikkisillä tavoilla myös yrityksen brändin rakentamiseen.

Ei ole ollenkaan tavatonta, että chatbotit kertovat vitsejä tai kasvattavat potentiaalisten asiakkaiden tietoisuutta esimerkiksi yrityksen arvoista.

Kun tarvitset yrityksellesi tehokkaat kotisivut, ota yhteyttä

Rakennamme sinulle liiketoimintaasi tukevat sivut maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake yleinen