Nettisivujen ja layoutin suunnittelu – mitä yrittäjän on tärkeää tietää
·

Nettisivujen ja layoutin suunnittelu – mitä yrittäjän on tärkeää tietää

Nettisivujen suunnitteluprosessi lähtee yleensä liikkeelle sivujen layoutin eli ”leiskan” suunnittelusta. Nämä asiat layoutin suunnittelussa täytyy ottaa huomioon, jotta nettisivuista tulee selkeä ja visuaalisesti kiinnostava kokonaisuus.