Nettisivujen ja layoutin suunnittelu – mitä yrittäjän on tärkeää tietää
·

Nettisivujen ja layoutin suunnittelu – mitä yrittäjän on tärkeää tietää

Nettisivujen suunnitteluprosessi lähtee yleensä liikkeelle sivujen layoutin eli ”leiskan” suunnittelusta. Nämä asiat layoutin suunnittelussa täytyy ottaa huomioon, jotta nettisivuista tulee selkeä ja visuaalisesti kiinnostava kokonaisuus.

Loppu

Loppu