Mik­si kir­joi­tim­me tämän artik­ke­lin? Haku­ko­neop­ti­moin­ti on tee­ma, jota meil­tä koti­si­vu­jen suun­nit­te­li­ja­na kysy­tään jat­ku­vas­ti. Useim­mi­ten kysy­myk­set liit­ty­vät yrit­tä­jän omien koti­si­vu­jen­sa verk­ko­nä­ky­vyy­teen Googles­sa. Ylei­sim­piä kysy­myk­siä ovat: “Mik­si yri­tyk­se­ni ei löy­dy Googles­ta?” “Mil­loin sivut alka­vat löy­tyä Googlen haku­tu­lok­sis­ta?” “Miten…

lue lisää