Mitä graafinen suunnittelu tarkoittaa?

Graafinen suunnittelu on laaja kenttä, joka pitää sisällään keskenään hyvin erilaistenkin visuaalisten sisältöjen suunnittelua verkkosivuista mainontaan, lehden taitosta etikettisuunnitteluun ja elokuvan lopputeksteistä animaatioihin.

Helppojen kotisivujen tyypillinen asiakas tarvitsee graafikon apua yritysilmeen suunnitteluun.

Yritysilmeellä tarkoitetaan kaikkea sitä visuaalista kuvastoa, logoa, värejä ja typografiaa, joista yritys tunnistetaan ja joka näkyy sen viestinnässä ja markkinoinnissa – Oli kyseessä sitten nettisivut, Facebook-mainos, tienvarsikyltti tai vaikkapa lomakepohja.

Graafinen suunnittelu

Kun tarvitset uuden logon tai yritysilmeen, ota yhteyttä ammattilaiseen

Kekseliäs, mieleenpainuva ja yrityksen näköinen logo tai yritysilme. Suunnittelemme sellaisen mielellämme sinunkin yrityksellesi. Yli 1500 suunnitellun logon kokemuksella.

Marjut Anttilainen

Marjut Anttilainen
Blogi alalomake graafiseen suunnitteluun

Yrityksen visuaalinen identiteetti rakentuu

Käytännössä kuitenkin etenkin uusien pienyritysten kohdalla puhutaan yritysilmeen sijasta aluksi käytännönläheisemmin esimerkiksi pelkästään nettisivujen ulkoasun tai logon suunnittelusta.

Silloinkin on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että pelkän logon suhteen tehdyt valinnat tulevat määrittämään yrityksen visuaalisen identiteetin suunnittelua jatkossakin.

Tarve muille graafisen suunnittelun palveluille todennäköisesti kasvaa ajan kuluessa, ja silloin on hyvä, kun käytettävissä on graafikko, joka voi tarjota yritysilmeen mukaista suunnittelua monenlaisiin tarpeisiin ja kohteisiin.

Yritysilme synnyttää mielikuvia

Onnistuneella yritysilmeellä voidaan paitsi synnyttää potentiaalisissa asiakkaissa halutunlaisia mielikuvia yrityksestä, vaikuttaa myös suoraan heidän ostokäyttäytymiseensä.

Graafisella suunnittelulla voidaan ohjailla sitä, millaisia mielikuvia asiakkaille herää esimerkiksi yrityksen ammattimaisuudesta, luotettavuudesta, hintatasosta tai vaikkapa ekologisesta kestävyydestä.

Onnistunut yritysilme viestii yrityksen toiminnasta ja arvoista luotettavasti ja tekee sen kohderyhmää puhuttelevalla tavalla.

Graafisen suunnittelun case-esimerkki: Koti Vaihtoon LKV Oy

Me Helpoilla kotisivuilla olemme erikoistuneet yritysilmeiden suunnitteluun ja tarjoamme graafista suunnittelua yritysten tarpeiden mukaan erilaisiin käyttökohteisiin. Seuraavaksi esittelemme muutamia tyypillisiä graafisen suunnittelun palveluitamme case-esimerkin avulla.

Kyseessä on kiinteistönvälitykseen erikoistunut asiakkaamme Koti Vaihtoon LKV Oy, jolle suunnittelimme muun muassa logon, nettisivut, yritysmaskotin sekä muita markkinointimateriaaleja.

Tutustu referenssiin tarkemmin täältä.

Logon graafinen suunnittelu

Logosuunnittelu on yksi suosituimmista graafisen suunnittelun palveluistamme, ja olemme matkan varrella ehtineetkin suunnitella jo yli 1500 uniikkia logoa asiakkaillemme.

Logon suunnittelu on myös usein aivan ensimmäinen askel yritysilmeen suunnittelussa ja itseasiassa myös verkkosivuprojektissa. Siispä jo logosuunnitteluvaiheessa määritellään yleensä myös muussa markkinoinnissa ja viestinnässä käytettävä värimaailma ainakin päävärien osalta.

Olennaisinta logosuunnittelussa on ottaa huomioon yrityksen identiteetti, jota myös logon tulisi heijastaa. Yleensä sen halutaan kuvastavan jollain tavalla yrityksen toimialaa ja persoonaa, mutta tärkeintä tietysti on, että logo erottaa yrityksesi muista.

Myös logon erilaiset käyttötarkoitukset on huomioitava suunnittelussa.

Jos logoa tullaan käyttämään pienessä koossa (kuten usein tullaankin), on erityksen tärkeää kiinnittää huomiota yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Yksinkertaisuus toimii kyllä lähes poikkeuksetta paremmin aina, oli käyttökohde mikä hyvänsä.

Yksinkertainen (teksti)logo pienellä twistillä

Koti Vaihtoon LKV:n logosuunnittelussa lähdettiin liikkeelle, kuten graafisessa suunnittelussa aina, asiakkaan omista toiveista.

Tässä tapauksessa asiakkaalla itsellään oli jo mietittynä muutamia värivaihtoehtoja, joista toivottiin graafikon valitsevan logoon ja tulevaan yritysilmeeseen sopivin väriyhdistelmä.

Toiveissa oli yksinkertainen ja selkeä (teksti)logo, pienellä twistillä. Tarvetta logoon yhdistettävälle graafiselle elementille (liikemerkille) ei ollut.

Logo

Koti Vaihtoon -logon ja yritysilmeen pääväreiksi valikoituivat lopulta turkoosi ja tumma liila, jotka erottavat yrityksen ilmeen alan toimijoille yleensä melko tyypillisesti mustavalkoisesta linjasta.

Värikkyydestä huolimatta logo pidettiin typografialtaan selkeänä ja yksinkertaisena. Eri värisillä pohjilla käytettäviksi suunnitelluissa variaatioissa pitäydyttiin maksimissaan kahdessa eri värissä.

Kaivattua elävyyttä ja mieleenpainuvuutta melko pelkistettyyn tekstilogoon tuotiin korostamalla sanoissa toistuvia o-kirjaimia ja sommittelemalla ne linjaan keskenään. O-kirjainten pyöreää muotoa päätettiin hyödyntää yritysilmeessä kautta linjan.

Nettisivujen layoutin suunnittelu

Nettisivuprojektit ovat ydinosaamistamme.

Rakennamme asiakkaillemme ketteriä ja kevyitä WordPresss-sivuja, joihin tarjoamme asiakkaan toiveiden mukaan myös graafista suunnittelua.

Yksilöllisen visuaalisen ulkoasun toteutus sisältyy aina verkkosivuprojektiin, mutta mikäli yritysilmeeseen halutaan panostaa enemmän, on valittavissa erikseen myös graafikon suunnittelema layout.

Graafikon suunnittelema layout tarkoittaa staattisia kuvia, joista käy ilmi sekä verkkosivut tilanneelle asiakkaalle että niiden toteutuksesta vastaavalla koodarille graafikon näkemys sivuston ulkoasusta. Graafikko huomioi suunnittelussa yrityksen identiteetin ja varmistaa, että verkkosivut noudattavat brändin mukaista visuaalista linjaa jokaista nyanssia myöden. Graafikon suunnittelussa korostuvat harkitut yksityiskohdat ja yksilölliset graafiset elementit.

Nettisivujen visuaalisen ilmeen synnyttämää ensivaikutelmaa ei kannata vähätellä. Sivuston on oltava visuaalisesti vakuuttava ja houkutteleva, jotta potentiaaliset asiakkaat ylipäänsä haluavat jäädä tutkimaan sivuja.

Jos siis haluat satsata todella erottuvaan yritysilmeeseen, kysy graafikon suunnittelemaa layoutia!

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora
Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käsittelemisen *

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

Verkkosivut yhtä mutkattomiksi ja selkeiksi kuin kodin vaihtoprosessi

Layoutiin päätettiin panostaa Koti Vaihtoon LKV:n verkkosivujenkin suunnittelussa.

Asiakkaan toiveena oli selkeä ja pelkistetty layout, joka kohdistaisi huomion visuaalisen ilotulittelun sijaan verkkosivujen tekstisisältöihin.

Lisäksi toiveissa oli, että yrityksen kilpailuvalttia, eli prosentin välityspalkkiota korostettaisiin sivuilla visuaalisin keinoin.

Nettisivujen layoutin graafinen suunnittelu sisälsi esimerkiksi fonttien valintaa, ikonien piirtämistä ja värimaailman suunnittelua.

Koska värimaailma oli lyöty lukkoon jo logoa suunniteltaessa, layoutin suunnittelussa sitä lähdettiin ainoastaan rikastamaan turkoosin ja liilan eri sävyin.

Värimaailman lisäksi tässä kohtaa määriteltiin myös typografia eli fontteihin liittyvät kysymykset. Värimaailma ja typografia tulisivat logosta tuttujen pyöreiden muotojen lisäksi toistumaan jatkossa kaikkialla yrityksen markkinoinnissa.

Omia kuvia yrityksellä ei ollut vielä käytettävissä, joten sivuille valittiin muutamia pelkistettyjä kuvapankkikuvia, jotka tukevat sivujen viestiä, mutta eivät vie liikaa huomiota muulta sisällöltä. Kuvapankkikuvat olivat tässä tapauksessa oikein varteenotettava vaihtoehto, sillä niiden rooli layoutissa oli melko vähäinen.

Lisäksi sivuille tuotiin graafikon piirtämiä ikoneita lisäämään keveyttä ja jaksottamaan tekstipainotteisia sivuja. Kaikissa ikoneissa käytettiin pelkästään ääriviivoja, jotta ne olisivat erilaisista teemoistaan huolimatta keskenään mahdollisimman yhdenmukaisia.

Yrityksen kilpailuvaltti – 1 %:n välityspalkkio – tuotiin sivuille tapettimaisena taustakuviona, joka toistuu osassa tekstielementtien taustoista.

Nettisivujen graafisessa suunnittelussa kaiken kaikkiaan punaisena lankana toimi yksinkertaisuus, selkeys ja käyttäjäystävällisyys. Koska tekstiä oli jo valmiiksi melko paljon, suunnittelussa kiinnitettiin myös erityistä huomiota siihen, että kokonaisuus on varmasti helppo hahmottaa ja lukea.

Käyntikorttien graafinen suunnittelu

Käyntikortit ovat niin ikään yksi suosituimmista graafisen suunnittelun palveluistamme, jota etenkin logosuunnitteluasiakkaat hyödyntävät.

Toimitamme käyntikortit asiakkaillemme joko painovalmiina PDF-tiedostoina tai valmiiksi painettuina kortteina kotiinkuljetuksella.

Käyntikortti suunnitellaan aina heijastamaan yrityksen muuta visuaalista ilmettä, mutta toisinaan korttia voidaan maustaa myös erilaisilla mieleenpainuvilla yksityiskohdilla ja vaikkapa hieman poikkeavilla paperivalinnoilla.

Hyvin suunniteltu kortti on yleensä melko selkeä ja yksinkertainen. Siinä voi kuitenkin yhteystietojen lisäksi olla myös muutakin informaatiota, joka jää positiivisella tavalla kortin vastaanottajan mieleen.

Käyntikortit

Informatiivinen käyntikortti

Informatiivinen käyntikortti Koti Vaihtoon LKV:n käyntikorteissa käytettiin samoja fontteja ja värimaailmaa kuin verkkosivuillakin.

Yhteystietojen lisäksi asiakas halusi korttiin myös informatiivisen tekstin, joten kortin yläosaan päätettiin kiteyttää yrityksen palvelukonsepti ja kääntöpuolelle sommitella kilpailuvaltti, eli tässä tapauksessa välityspalkkio.

Pieneen tilaan saatiin siis tiivistettyä vähällä tekstimäärällä paljon informaatiota.

Maskotti osana graafista suunnittelu

Logojen, käyntikorttien ja muiden perinteisempien suunnitteluprojektien lisäksi erilaiset brändimaskotit ovat yhä tutumpi näky graafikon työpöydällä.

Leikkisät hahmot, joilla pyritään kasvattamaan yrityksen tunnettuutta ja jäämään ihmisten mieliin, ovat kasvattaneet suosiotaan yritysten markkinoinnissa ja etenkin sosiaalisessa mediassa.

Graafisen suunnittelun näkökulmasta tällaisten maskottien suunnittelussa luodaan kuvitteellinen persoona, joka sopii brändiin ja vetoaa yrityksen kohdeyleisöön. Hyvä brändimaskotti ei jää irralliseksi hahmoksi, vaan sillä on kerrottavanaan selkeä viesti, joka linkittyy yrityksen tarinaan ja palvelulupaukseen.

Hinta-Heikki pelastaa asunnon vaihtajat kalliilta välityspalkkioilta

Myös Koti Vaihtoon LKV:n toiveissa oli luoda brändiin sopiva helposti lähestyttävä ja humoristinen maskotti.

Graafiset elementit

Graafikko hahmotteli aluksi ruutupaperille asiakkaan toiveiden mukaisen tunnistettavan supersankarihahmon, Hinta-Heikin, joka on sankarin viitassaan valmiina pelastamaan tavalliset asunnon myyjät kalliilta välityspalkkioilta.

Lopputuloksena oli yrityksen väreihin sonnustautunut maskotti, jonka tarina liittyy Näytä kotisi -konseptiin, jossa asunnon myyjä voi säästää tuhansia euroja avatessaan ovensa potentiaalisille ostajaehdokkaille itse.

Mainonnan graafinen suunnittelu

Yhdistämällä graafisen suunnittelun digitaalisen markkinoinnin asiantuntemukseemme voimme tarjota asiakkaillemme myös mainoskampanjoiden rakentamista ja auttaa heitä tavoittamaan enemmän potentiaalisia asiakkaita. Voimme toteuttaa esimerkiksi Google Remarketing -kampanjoita alusta loppuun saakka tai suunnitella pelkät mainoskuvat asiakkaan kampanjaa varten.

Maksetun mainonnan lisäksi voimme suunnitella visuaalista sisältöä myös somekäyttöön ja varmistaa, että sosiaalisen median tileillä noudatetaan samaa tunnistettavaa yritysilmettä kuin muissakin viestintäkanavissa.

Markkinoinnin graafinen suunnittelu tarkoitti esimerkiksi Facebook- ja Google Remarketing -mainosten suunnittelua. Mainoksissa seikkailee tuttu Hinta-Heikki-maskotti supersankarin viitassaan.

Yhtenäinen yritysilme somessa ja mainoksissa

Koti Vaihtoon LKV:lle suunnittelimme mainoskuvat sekä Google Remarketing- että Facebook Retargeting -käyttöä varten.

Mainoskuvat suunniteltiin yritysmaskotin ympärille hyödyntäen jo nettisivuilta tuttua muoto- ja värimaailmaa.

Lisäksi suunniteltiin vielä Facebook-profiilia varten yritysilmeen kanssa yhtenäinen kansikuva, joka toimii samalla myös ns. jakokuvana, kun esimerkiksi Facebookissa jaetaan yrityksen nettisivujen linkkiä.

Facebook ilme

Painomateriaalien suunnittelu

Vaikka digitaalisen markkinoinnin graafinen suunnittelu liittyy luonteensa vuoksi kiinteästi tarjoamiimme digitaalisiin ratkaisuihin, toteutamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan myös perinteisten painomateriaalien, kuten esitteiden, kylttien, tarrojen ja flyereiden suunnittelua.

Erilaiset esitteet ja flyerit ovat loistava tapa tavoittaa suuri joukko asiakkaita kustannustehokkaasti, haluttiinpa esitteitä jakaa messuilla, muissa tapahtumissa tai suoraan kotioville. Hyvin suunniteltu ja yritysilmeen kanssa linjassa oleva esite vahvistaa brändiä, kasvattaa tunnettuutta ja jää positiivisella tavalla mieleen.

Painomateriaalit

Mainostarrat markkinoinnissa

Koti Vaihtoon LKV:lle suunnittelimme brändiä vahvistavan mainostarran, jossa toistuu yrityksen tärkein kilpailuvaltti ja koko Näytä kotisi -konseptin ydin: prosentin välityspalkkio. Tarran muotokielessä ja typografiassa ylläpidettiin samaa visuaalista identiteettiä, jonka ympärille muutkin tuotteet oli suunniteltu.

Nyt suunniteltu selkeä ja yksinkertainen tarrapohja on jatkossa helppo “monistaa” erilaisiin ja -kokoisiin tarroihin riippuen niiden käyttökohteesta.

Graafinen ohjeisto

Erottuakseen kilpailijoistaan ja kasvattaakseen tunnettuuttaan yrityksellä on siis oltava selkä ja yhdenmukainen yritysilme.

Saman tunnistettavan visuaalisen ilmeen tulee näkyä johdonmukaisesti niin viestinnässä kuin markkinoinnissakin, oli kyse sitten verkkosivuista, somesta, painomateriaaleista, Facebook-mainoksista tai lomakepohjista.

Graafinen ohjeisto

Helpointa yritysilmeen johdonmukainen ylläpitäminen on, jos graafikko luo yritykselle graafisen ohjeiston.

Käytännössä graafinen ohjeisto kokoaa yhteen paikkaan ohjeet logon, fonttien, värien ja graafisen kuvaston käytöstä eri käyttötarkoituksissa. Ohjeiston avulla kuka tahansa suunnittelija voi jatkossa toteuttaa yritysidentiteetin mukaisia viestintä- ja markkinointimateriaaleja.

Kun tarvitset uuden logon tai yritysilmeen, ota yhteyttä ammattilaiseen

Kekseliäs, mieleenpainuva ja yrityksen näköinen logo tai yritysilme. Suunnittelemme sellaisen mielellämme sinunkin yrityksellesi. Yli 1500 suunnitellun logon kokemuksella.

Marjut Anttilainen

Marjut Anttilainen
Blogi alalomake graafiseen suunnitteluun