Help­po­jen Koti­si­vu­jen blo­gi Ammat­ti­lai­sen vink­ke­jä koti­si­vui­hin, digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin ja yrittäjyyteen

google analytics-asentaminen

Google Ana­ly­tic­sin asentaminen 

Asen­na WordPress-sivuil­­le­­si hel­pos­ti ilmai­nen Google Ana­ly­tics ‑ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu. Kerää dataa sivus­to­vie­rai­li­jois­ta­si ja kehi­tä digimarkkinointiasi. 

Lue lisää » 
Hyva nimi yritykselle

Hyvä nimi yritykselle 

Mil­lai­nen on hyvä nimi yri­tyk­sel­le? Kat­so, mil­lai­siin asioi­hin nimen valin­nas­sa tuli­si esi­mer­kik­si haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta kiin­nit­tää huomiota.

Lue lisää » 

Kehi­tä lii­ke­toi­min­taa­si tilaa­mal­la uudet koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si tai uudis­ta­mal­la van­hat sivusi

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 tai kysy lisää Leolta!