Help­po­jen Koti­si­vu­jen blo­gi Ammat­ti­lai­sen vink­ke­jä koti­si­vui­hin, digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin ja yrittäjyyteen

Elementor vai Divi

Ele­men­tor vs. Divi 

Ver­tai­lus­sa kak­si tämän het­ken suo­si­tuin­ta page buil­de­ria eli WordPress-sivu­­jen raken­ta­jaa Divi ja Ele­men­tor. Lue kum­man me valitsimme.

Lue lisää » 
Chatbot nettisivuille

Chat­bot yri­tyk­sen nettisivuille 

Chat­bot­tien avul­la yri­tyk­set voi­vat pal­vel­la asiak­kai­taan nopeam­min, olla tavoi­tet­ta­vis­sa vuo­ro­kau­den ympä­ri ja saa­da huo­mat­ta­vas­ti enem­män yhteydenottoja. 

Lue lisää » 

Long tail ‑avain­sa­nat

Long tail ‑avain­sa­no­jen avul­la voit pyr­kiä paran­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si sil­loin, jos yri­tyk­se­si tär­keim­mät avain­sa­nat ovat todel­la kilpailtuja

Lue lisää » 

Ohjeet hakukoneoptimointiin 

Haku­ko­neop­ti­moin­nin perus­teet – Miten paran­ne­taan net­ti­si­vu­jen luon­nol­lis­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä, ilman mak­set­tua mainontaa?

Lue lisää » 
Yrityksen-markkinointi

6 vink­kiä pie­ny­ri­tyk­sen markkinointiin 

Pie­nen yri­tyk­sen voi mones­ti olla haas­ta­vaa saa­da näky­vyyt­tä ja kil­pail­la asiak­kai­den huo­mios­ta suu­rem­pien yri­tys­ten kans­sa. Tehos­ta yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia näil­lä vin­keil­lä. 1. Kes­ki­tä yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti Varsinkin

Lue lisää » 

Kehi­tä lii­ke­toi­min­taa­si tilaa­mal­la uudet koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si tai uudis­ta­mal­la van­hat sivusi

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 tai kysy lisää Leolta!