Mitä on logon suunnittelu?

Logon suunnittelu tarkoittaa graafikon ja yrityksen välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on suunnitella yritykselle graafinen tunnus, jota yritys käyttää esimerkiksi markkinointimateriaaleissaan, verkkosivuillaan, käyntikorteissaan ja muussa viestinnässään.

Virallisesti logolla tarkoitetaan nimenomaan yrityksen nimen (tai tuotteen) graafista esitystapaa, mutta usein siihen voidaan liittää myös niin kutsuttu liikemerkki, eli graafinen symboli, joka yhdistetään yrityksen (tai tuotteen) nimeen. Liikemerkkiä voidaan siis käyttää sekä logon kanssa että yksinään.

Kun tarvitset uuden logon tai yritysilmeen, ota yhteyttä ammattilaiseen

Kekseliäs, mieleenpainuva ja yrityksen näköinen logo tai yritysilme. Suunnittelemme sellaisen mielellämme sinunkin yrityksellesi. Yli 1500 suunnitellun logon kokemuksella.

Marjut Anttilainen

Marjut Anttilainen
Blogi alalomake graafiseen suunnitteluun

Miksi logo on tärkeä?

Hyvä logo toimii yrityksen kasvoina, joiden näkeminen herättää asiakkaissa halutunlaisia mielikuvia yrityksestä. Logon avulla yritys tunnistetaan ja sen tarkoituksena on samalla heijastaa yrityksen identiteettiä.

Toimiva logo on siis tunnistettava, mieleenpainuva ja luottamusta herättävä.

Seuraavaksi tarkastellaan, mitä asioita logon suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon.

Logon suunnittelu yrityksille

1. Ammattilaisen suunnittelema logo

Logo on osatekijä yritykseen kohdistuvan kiinnostuksen ja luottamuksen herättäjänä, ja siksi myös aloittelevan yrittäjän kannattaa panostaa logon suunnitteluun heti, kun uusi yritys perustetaan.

Logon suunnittelu kannattaa aina antaa ammattilaisen tehtäväksi ->

Graafikko on ammattilainen, jolla on visuaalisen silmänsä lisäksi suunnitteluun tarvittava koulutus ja oikeanlaiset välineet.

Taitava graafikko osaa suunnitella logon, joka kuvastaa parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen toimintaa sekä arvoja ja jää mieleen. Ammattilaisen suunnittelema logo kestää myös aikaa, eikä sitä tarvitse olla heti uudistamassa.

Graafikon suunnittelema logo on tehty vektorimuotoon, jolloin sen käyttäminen monenlaisiin tarkoituksiin on mahdollista. Vektorimuotoinen logo skaalautuu siististi niin pieneen flaijeriin, auton teippaukseen kuin suureen banderolliinkin.

Vaikka varsinainen suunnittelu kannattaakin jättää ammattilaiselle, voi omia ideoita ja hahmotelmia näyttää graafikolla. Ideat auttavat ammattilaista pääsemään yrittäjän pään sisälle, ja suunnittelu on näin helpompaa.

Logon suunnittelu

2. Tavoite ja kohderyhmä logon suunnittelun perustana

Logon suunnitteluprosessi lähtee aina liikkeelle yritykseen tutustumisesta. Onnistuakseen tehtävässään logon suunnittelijan tulee tuntea yrityksen toimiala, tavoitteet ja kohderyhmät.

Nämä ovat siis sellaisia asioita, jotka kannattaa käydä ensin perusteellisesti läpi suunnittelijan kanssa, jotta tämä pystyy tekemään yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuvan logon.

Yrityksen toiminnan lisäksi on järkevää kartoittaa myös kilpailevia yrityksiä. Millaisia logoja kilpailijoilla on? Yhdistääkö saman alan logoja jokin piirre tai elementti? Ja miten oma yritys voisi logollaan erottua kilpailijoistaan positiivisesti?

Voi olla hyödyllistä näyttää graafikolle myös omaa silmää miellyttäviä olemassa olevia logoja. Muiden yritysten logojen käyttö innoituksen lähteenä on sallittua, mutta kopioiminen tietenkään ei.

On tärkeää huomioida logo myös asiakkaan näkökulmasta, ja silloin “ulkopuolisen” graafikon mielipide voi olla korvaamaton. Usein yrittäjä on “niin sisällä” omassa toimialassaan, ettei välttämättä pysty tarkastemaan logon toimivuutta asiakkaan näkökulmasta.

Yrityksellä saattaa olla jo selvä visio siitä, mitä esimerkiksi logokuvassa tulisi olla, mutta kannattaa kuunnella myös etäämmältä asiaa tarkastelevan suunnittelijan mielipidettä.

Tarvitsetko logon suunnittelua?

3. Millaista identiteettiä ja fiilistä logolla halutaan välittää?

Yrityksen tavoitteiden ja kohderyhmän lisäksi logon suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi se, millaisia mielikuvia logolla halutaan yrityksestä välittää.

Logosuunnittelijalle kannattaakin kuvailla tarkasti, millaista fiilistä yrityksestä halutaan logon kautta välittyvän. Toisinaan fiiliksen kuvaileminen sanoin voi olla haasteellista ja silloin inspiraation lähteenä voidaan käyttää erilaisia kuvia.

Suunnittelija arvostaa usein esimerkiksi kuvia yrityksen toimitiloista, palveluista ja tuotteista, joista välittyy yritysilme, Niiden avulla suunnitteljan on helpompi ymmärtää, millainen yrityksen brändi on ja millaista fiilistä myös logon halutaan ilmentävän.

4. Typografialla luodaan erilaisia tunnelmia

Logoilla pystytään välittämään hyvin monenlaisia tunnelmia käyttäen erilaisia värimaailmoja ja typografioita.

Geometrisillä fonteilla luodaan esimerkiksi täysin erilaista fiilistä kuin vaikkapa pensselimäisellä kirjoitusasulla.

Typografiset valinnat toimivatkin ikään kuin kirjoitetun kielen äänensävyinä. Esimerkiksi rennot kaunofontit sopivat usein ekologisuuden ja luonnonmukaisuuden korostamiseen, kun taas minimalistiset ja suoralinjaiset fontit voivat soveltua paremmin esimerkiksi teknologian tarpeisiin. Klassisilla fonteilla voidaan puolestaan luoda mielikuvia arvokkuudesta.

Logon suunnittelu yritykselle

Fonttivalinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, millaista fiilistä logolla välitetään yrityksestä.

5. Värimaailma tukee yrityksen viestiä

Typografian lisäksi värimaailman päättäminen on tärkeä osa logon suunnittelua.

Mikäli brändillä on jo olemassa oleva värimaailma, sitä kannattaa luonnollisesti hyödyntää myös logon suunnittelussa. Vastaavasti uuden yrityksen logon (värien) suunnittelussa lyödään lukkoon myös koko muun yritysilmeen, kuten vaikkapa verkkosivujen värimaailma.

Asiayhteyteen sopivilla väreillä voidaan tukea yrityksen viestiä ja arvoja. Esimerkiksi luonnonläheiset värit soveltuvat luonnonmukaisia arvoja edustavan yrityksen logoon, kun taas sinivalkoisella värimaailmalla voidaan korostaa kotimaisuutta.

Värejä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös logon käyttökohteet. Eli missä kaikkialla logoa käytetään ja millaisin värein se saadaan parhaiten erottumaan erilaisista pohjista?

Värillinenkin logo kannattaa suunnitella aina niin, että se toimii myös mustavalkoisena.

6. Selkeydestä ja trendeistä

Visuaalista silmää saattaa miellyttää tällä hetkellä pinnalla olevat trendit, mutta toimivan logon tulisi kestää aikaa, ja siksi trendien aallonharjalla ratsastamista kannattaa harkita kaksi kertaa.

Logoissakin on siis omat trendinsä, mutta useimmiten selkeys ja yksinkertaisuus toimivat kuitenkin parhaiten.

Selkeää logoa on helpompi käyttää erilaisissa tarkoituksissa aina pienistä somekuvista suuriin mainostarroihin. Monimutkaiset visuaaliset koukerot eivät valitettavasti toimi yhtä hyvin esimerkiksi pienissä kuvissa kuin hieman yksinkertaisemmat logot.

Tärkeintä on kuitenkin pitää mielessä, että logo olisi yhtä aikaa helposti tunnistettava ja mieleenjäävä.

7. Vanhan logon uudistus

7. Vanhan logon uudistus

Kuten sanottu hyvin suunniteltu logo kestää aikaa, mutta jotkut logot saattavat kaivata uudistusta.

Logouudistusta suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon etenkin vanhan logon tunnistettavuus.

Mikäli vanha logo on saavuttanut ”vakiintuneen aseman” ja se on asiakkaiden silmissä tunnistettava, kannattaa nämä ”tunnistettavat elementit” pyrkiä säilyttämään myös uudistuksessa.

Jos taas vanhaa logoa on käytetty esimerkiksi ainoastaan käyntikorteissa, voidaan uuden ja paremman suunnittelussa lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä.

Logon suunnittelun muistilista

  • Logosuunnitteluun on hyvä lähteä avoimin mielin ammattilaisen ehdotuksia kuunnellen. Omat ideat ja hahmotelmat ovat silti hyödyllisiä myös suunnittelijalle!
  • Tyhjästä on vaikea nyhjäistä, joten kannattaa kertoa logon suunnittelijalle mahdollisimman paljon yrityksen toiminnasta, tavoitteista ja kohderyhmästä.
  • Tärkeintä logon suunnittelussa on huomioida yrityksen tunnistettavuus, erilaiset käyttökohteet sekä mielikuvat, joita logon halutaan välittävän.
  • Persoonallinen ja yksilöllinen logo erottuu edukseen kilpailijoista, mutta selkeys ja yksinkertaisuus takaavat logolle monipuolisemmat käyttömahdollisuudet.

Kun tarvitset uuden logon tai yritysilmeen, ota yhteyttä ammattilaiseen

Kekseliäs, mieleenpainuva ja yrityksen näköinen logo tai yritysilme. Suunnittelemme sellaisen mielellämme sinunkin yrityksellesi. Yli 1500 suunnitellun logon kokemuksella.

Marjut Anttilainen

Marjut Anttilainen
Blogi alalomake graafiseen suunnitteluun