1. Verkkokauppa-alustat vertailussa

Kun suunnitteilla on verkkokaupan perustaminen, yksi aivan ensimmäisistä päätöksistä, joka verkkokauppiaan tulee tehdä, on sopivan verkkokauppa-alustan valinta.

Yhtä oikeaa, kaikille sopivaa ratkaisua tähän ei ole. Se mikä alusta sopii millekin yritykselle, riippuu esimerkiksi kaupan volyymista, myytävien tuotteiden määrästä sekä siitä kuinka paljon on valmis käyttämään omaa aikaansa verkkokaupan kehittämiseen.

Suosittuja alustoja ovat esimerkiksi Helppojen kotisivujenkin käyttämä WordPress liitännäinen WooCommerce, pilvipohjainen Shopify, kotimainen MyCashFlow sekä suurten yritysten suosima Magento.

Verkkokaupan perustaminen on siis hyvä aloittaa vertailemalla esimerkiksi näiden suosittujen alustojen ominaisuuksia ja miettimällä mikä niistä voisi parhaiten sopia omiin tarkoituksiin.

Kun tarvitset yrityksellesi tehokkaan verkkokaupan, ota yhteyttä

Rakennamme sinulle liiketoimintaasi tukevan verkkokaupan maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake verkkokauppa

Suljettu vai avoin lähdekoodi

Myös sitä kannattaa pohtia, haluaako niin sanotun avoimen vai suljetun lähdekoodin verkkokaupan.

Avoimen lähdekoodin verkkokaupat (kuten WooCommerce ja Magento) ovat yleensä täysin kustomoitavissa yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin, ja palveluntarjoajaa on helppo vaihtaa myöhemmin niin halutessaan.

Avoimen lähdekoodin alustat ovat yleensä sellaisenaan ilmaisia, ja verkkokaupan jatkuvat kulut muodostuvatkin lähinnä sivujen hostingpalveluista ja ylläpidosta sekä domainista.

Suljetun lähdekoodin (kuten Shopify ja MyCashFlow) verkkokaupat puolestaan tarjoavat yleensä kiinteällä kuukausihinnalla näppäriä pakettiratkaisuja, jotka eivät toiminnallisuuksiltaan kuitenkaan ole yhtä hyvin kustomoitavissa. Olennainen ero verrattuna avoimeen lähdekoodiin on sitoutuminen yhteen palveluntarjoajaan.

Verkkokaupan perustaminen suunnitteilla

2. WordPressin WooCoomerce-verkkokaupan perustaminen

Hepoilla kotisivuilla verkkokaupan perustaminen tapahtuu aina WordPress-liitännäisellä WooCommerce-verkkokauppa-alustalla, joten kerron sen perustamisesta nyt hieman tarkemmin.

Teknisesti ottaen kyse on siis WordPress-sivustosta, johon liitetään WooCommerce-verkkokauppalisäosa. Käytännössä verkkokaupan perustaminen tapahtuu siis rakentamalla kauppa joko jo olemassa olevan WP-sivuston yhteyteen tai perustamalla sivusto puhtaasti kauppaa varten.

Kaikki WordPress-teemat eivät kuitenkaan tue lisäosaa, joten teeman ja lisäosan yhteensopivuus tulee aina varmistaa.

Kustomoitavissa yksilöllisiin tarpeisiin

WooCommerce soveltuu joustavuutensa ja muokattavuutensa ansiosta niin pienten kuin suurten verkkokauppojen tarpeisiin.

Se soveltuu yhtä hyvin fyysisten tuotteiden kuin palveluiden myymiseen, ja myytävien tuotteiden määrä voi vaihdella muutamasta tuotteesta satoihin. WooCommercea on helppo myös laajentaa verkkokaupan kasvaessa.

Ehdoton vahvuus on, että verkkokauppa voidaan räätälöidä sekä visuaalisesti että toiminnallisesti täysin kunkin verkkokauppiaan yksilöllisiä toiveita ja tarpeita vastaavaksi.

WooCommerce tarjoaa jo itsessään monipuolisia ominaisuuksia, mutta kauppaan on saatavilla myös lukuisia maksuttomia ja maksullisia lisäosia, joilla voidaan lisätä erilaisia toiminnallisuuksia verkkokaupan tarpeiden mukaan.

Lisäosien avulla voidaan vaikkapa lisätä erilaisia yhteydenottolomakkeita, hakutoimintoja tai mahdollisuus tallentaa tuotteita suosikkilistaan – muutaman esimerkin mainitaksemme.

Verkkokaupan perustaminen ei vaadi välttämättä koodaamista

WordPressin visuaalisen rakentajan ja teemapohjan ansiosta kauppaa ei jouduta rakentamaan alusta asti koodaamalla, mikä säästää huomattavasti sekä verkkokauppaprojektin kustannuksia että aikaa.

Liiketoiminnan kasvattaminen WooCommercen avulla ei myöskään vaadi verkkokauppiaalta aiempaa kokemusta WordPressistä tai verkkokaupan ylläpidosta.

Käyttäjäystävällisen liittymän ja käyttökoulutuksen ansiosta aloittelevakin verkkokauppias oppii hallinnoimaan kauppaa itse – voiden lisätä ja poistaa tuotteita, tuottaa sisältöä sekä seurata asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja myyntilukuja.

3. Ulkoasu ja rakenne

Viimeistään sopivan verkkokauppa-alustan löydyttyä ryhdytään yleensä suunnittelemaan verkkokaupan rakennetta ja ulkoasua tarkemmin.

Verkkokaupan tavoitteena on tietenkin johdattaa sivustovierailijoita ostopolulla eteenpäin, saada heidät klikkaamaan tuotteita ostoskoriin ja siirtymään kassalle.

Tuotteiden ja visuaalisesti houkuttelevan ilmeen lisäksi käyttäjäkokemus vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyvin tässä onnistutaan.

Selkeä navigointi

Käyttäjäkokemukseen voidaan vaikuttaa rakentamalla verkkokauppa mahdollisimman selkeäksi ja helppokäyttöiseksi.

Olennaista tässä on, että kaupassa navigointi tehdään vierailijoille mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tässä auttaa esimerkiksi selkeä navigointivalikko (=menu) ja tuotteiden kategorisointi sekä toimivat haku- ja suodatinominaisuudet.

Latausnopeus

Myös latausnopeus, eli se kuinka nopeasti sivun sisältö, kuten tuotekuvat ja -tekstit latautuvat käyttäjilleen, vaikuttaa merkittävästi käyttäjäkokemukseen.

Latausnopeuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi oikeanlaisen alustan valinnalla, tiedostojen minimoinnilla ja pakkaamisella, turhien ja tilaa vievien lisäosien karsimisella sekä liian suurten kuvatiedostojen optimoinnilla.

Visuaalinen ilme

Rakenteen, toiminnallisuuksien ja nopeuden lisäksi käyttäjän kokemukseen ja ostopäätökseen voidaan tietenkin vaikuttaa myös sivujen visuaalisella ilmeellä.

Selkeä, helposti hahmotettava layout parantaa käyttäjäkokemusta, ja kohderyhmää puhutteleva, brändi-identiteetin mukainen visuaalinen ilme vaikuttaa positiivisesti ostopäätökseen.

Valmiiden pohjien sijaan WordPressin WooCommerce-verkkokauppa voidaan visuaaliselta ilmeeltään suunnitella yrityksen muun brändi-ilmeen mukaiseksi, yksilölliseksi kokonaisuudeksi.

4. Kuvien merkitys verkkokaupassa

Verkkokaupassa myös tuotekuvat ovat olennainen osa visuaalista ilmettä sekä tietenkin onnistunutta markkinointia.

Onnistuneet tuotekuvat ovat samaan aikaan houkuttelevia ja informatiivisia.

Tavoitteena on antaa realistinen kuva myytävästä tuotteesta, esitellä sen ominaisuuksia visuaalisesti, vaikuttaa positiivisesti ostopäätökseen sekä ennaltaehkäistä hutiostoista aiheutuvia asiakasapalautuksia.

Informatiivisten tuotekuvien lisäksi markkinoinnissa voidaan toki käyttää lisäksi houkuttelevia fiiliskuvia.

Kuvat vaikuttavat ostopäätökseen

Laadukkaat kuvat vaikuttavat myös itse verkkokaupasta syntyvään mielikuvaan ja sen uskottavuuteen.

Huonolaatuiset, suttuiset ja keskenään epäjohdonmukaiset kuvat antavat helposti mielikuvan, ettei verkkokauppaan ole jaksettu panostaa, mikä ei tietenkään houkuttele tekemään sieltä myöskään tilausta.

Yhdenmukaiset ja laadukkaat kuvat puolestaan viimeistelevät verkkokaupan kokonaisilmeen ja viestivät sen ammattimaisuudesta.

Kuvauspaikan rakentaminen

Helpoin tapa varmistaa tuotekuvien laatu on palkata tehtävään ammattikuvaaja,

Jos verkkokaupan perustaminen on tarkoitus tehdä mahdollisimman pienellä budjetilla, voi kuvat toki ottaa itsekin, kunhan on valmis käyttämään siihen hieman aikaa. Etenkin silloin, jos päivittää kauppaan säännöllisesti uusia tuotteita, voi olla ihan järkevääkin opetella ottamaan laadukkaat tuotekuvat itse.

Yksivärinen tausta ja hyvä valaistus

Kuvausta varten kannattaa rakentaa kerralla kunnollinen kuvauspaikka ja ottaa kaikki tuotekuvat aina tässä samassa paikassa, jotta lopputulos on yhdenmukainen.

Yksivärinen tausta ja hyvä valaistus ovat kuvauspaikan tärkeimmät ominaisuudet – sekä tietenkin laadukas kamera, oli se sitten puhelimen kamera tai järkkäri.

Kuvien kokoon kannattaa myös kiinnittää huomiota, sillä liian suuret kuvatiedostot vaikuttavat sivun latausnopeuteen negatiivisesti.

5. Tuotekuvausten kirjoittaminen

Tuotekuvien lisäksi tietenkin myös tuotetiedot ja tuotekuvaukset näyttelevät merkittävää roolia verkkokaupassa.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä kattavammat tuotteen tiedot ovat, sitä parempi.

Asiakkaan täytyy tehdä tilaus näkemättä ja kokeilematta tuotetta, joten verkkokauppiaan ei kannata tyytyä listaamaan tuotetietoja vain ranskalaisin viivoin vaan kuvailla monipuolisesti tuotteen ominaisuuksia, hyötyjä ja esimerkiksi muiden käyttäjien kokemuksia tuotteesta.

Myös erilaiset videot ja muu visuaalinen sisältö voi olla erinomainen lisä tuotesivulle.

Tuotetekstit vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen

Hyvät tuotetekstit vaikuttavat positiivisesti myös hakukonenäkyvyyteen. Mitä pidempi ja monipuolisempi tuotekuvaus on, sitä paremmat edellytykset tuotesivulla on pärjätä hakutuloksissa, kun tuotetta etsitään Googlesta.

Tuotekuvauksen kopioiminen suoraan esimerkiksi valmistajan sivuilta voi vaikuttaa negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen, joten kuvaus kannattaa aina mieluummin kirjoittaa omin sanoin.

Kategoriatekstit

Yksittäisten tuotteiden kuvausten lisäksi myös niin sanotuille kategoriasivuille kannattaa kirjoittaa yleinen kuvaus kategorian sisällöstä, tuotteiden käyttötarkoituksesta ja tuotteita yhdistävistä ominaisuuksista.

Kategoriatekstit auttavat niin ikään parantamaan verkkokaupan hakukonenäkyvyyttä.

6. Verkkokaupan maksutavat

Yksi olennaisimmista verkkokaupan käyttäjäkokemukseen ja myyntiin vaikuttavista tekijöistä liittyy maksutapahtumaan, eli siihen miten kaikki toimii sen jälkeen, kun asiakas siirtyy kassalle.

Yleensä mitä enemmän erilaisia maksutapavaihtoehtoja verkkokauppa tarjoaa, eli mitä helpommaksi maksaminen tehdään asiakkaalle, sitä todennäköisemmin asiakas vie ostotapahtumansa maaliin.

Siksi yksi tärkeistä päätöksistä verkkokauppaa perustettaessa onkin maksunvälittäjän valinta.

Monipuoliset maksutapavaihtoehdot helposti yhdellä sopimuksella

Maksunvälittäjän kautta verkkokauppias saa verkkokauppaansa erilaisia maksutapoja yhdellä sopimuksella, eikä näin ollen joudu tekemään erillisiä sopimuksia useiden eri maksutapatarjoajien kanssa.

Maksunvälittäjiä eli verkkomaksupalvelun tarjoajia on runsaasti, ja niiden palvelut vaihtelevat niin sisällöllisesti kuin hinnoiltaan.

Maksunvälittäjät saattavat tarjota esimerkiksi erilaisia maksutapoja, kuten tiettyjen pankkien verkkopankkimaksuja, eri korttimaksuja, erilaisia osamaksu- ja laskuvaihtoehtoja sekä erilaisia mobiilimaksutapoja.

Sopivan maksunvälittäjän valinta

Maksunvälittäjät voivat tarjota joko kuukausihintaista sopimusta, maksutapahtumien mukaan veloitettavaa provisiopohjaista hinnoittelua tai näiden kahden yhdistelmää.

Mikä vaihtoehdoista sitten tulee kannattavimmaksi, riippuu yleensä verkkokaupan kuukausimyynnistä, asiakkaiden käyttämistä maksutavoista sekä maksutapahtumien määrästä.

Myös samalla maksun välittäjällä voi olla erilaisia palveluita eri volyymin verkkokaupoille ja usein onkin mahdollista myös vaihtaa sopimusta verkkokaupan myynnin kasvaessa tai supistuessa.

Meillä Helpoilla kotisivuilla kaksi asiakkaiden eniten suosimaa maksunvälittäjää ovat Visma Pay ja Paytrail.

7. Toimitustapojen valinta

Yksi verkkokaupan perustamisen kulmakivistä on tietenkin erilaiset toimitustavat.

Verkkokauppiaan kannattaa tarjota mahdollisimman laaja valikoima yleisimpiä toimitustapoja, jotta jokaiselle asiakkaalle löytyy niiden joukosta sopiva vaihtoehto.

Tällä tavoin voidaan varmistaa, ettei tilauksen tekeminen jää myöskään kiinni siitä, etteikö itselle mieluisaa kuljetusvaihtoehtoa löytyisi.

Shipit

Yksi mielestämme vaivattomimmista tavoista tarjota monipuolinen toimitusvalikoima on tehdä sopimus Shipitin kanssa, joka tarjoaa yhdellä sopimukselle ja integraatiolla kattavat toimitustapavalikoimat niin kotimaan- kuin ulkomaan kauppaan.

Käytännössä verkkokauppias voi Shipitin kautta tarjota asiakkailleen kaikki suositut toimitustavat esimerkiksi Postilta, Matkahuollolta ja DB Schenkeriltä sekä kattavan noutopiste- ja pakettiautomaattiverkoston.

Shipitin palvelu on kuukausimaksuton eli verkkokauppias maksaa vain toteutuneista lähetyksistä.

8. Vinkit tuotteiden pakkaamiseen

Kuljetusten lisäksi myös verkkokauppatuotteiden pakkaamista kannattaa suunnitella etukäteen.

Kaikista tärkeintä on tietenkin se, että tuote on pakattu turvallisesti ja asiakas saa tilaamansa tuotteen kotiin ehjänä.

Myös pakkaamisprosessiin kannattaa kiinnittää huomiota. Etenkin jos myyntivolyymi on suuri, on tärkeää, että huolellinen pakkaaminen on mahdollista tehdä nopeasti ja helposti.

Vastuullisuus

Myös vastuullisuus on asia, joka jokaisen verkkokauppiaan tulisi ottaa huomioon niin pakkaamisessa kuin kuljetuksissakin.

Ekologisuus ei ole enää pelkkä “erottautumiskeino” vaan asia, jota asiakkaat osaavat odottaa ja edellyttää verkkokaupalta. Pakkausten kohdalla kannattaakin kiinnittää huomiota esimerkiksi pakkausmateriaalin määrän tarpeellisuuteen sekä materiaaleihin, joita pakkauksessa käytetään.

Avaamiskokemus

Pakkaukseen liittyvä avaamiskokemus kannattaa niin ikään ehdottomasti huomioida verkkokauppatuotteiden paketointia suunniteltaessa.

Brändi-ilmeen mukaiset näyttävät pakkausmateriaalit, henkilökohtainen kiitosviesti tai pakettiin mukaan sujautettu pieni yllätys ovat hyviä esimerkkejä erottuvasta viestinnästä, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksestä syntyviin mielikuviin sekä sitouttaa asiakkaita.

9. Näkyvyyden kasvattaminen

Yksi tärkeimmistä asioista verkkokauppaa perustettaessa on tiedostaa, ettei työ lopu siihen, kun verkkokauppa on saatu julkaistuksi.

Verkkokaupan perustaminen ja tuotteiden kysyntä itsessään eivät nimittäin takaa vielä verkkokaupan menestymistä.

Näkyvyyden parantaminen 

Ei siis riitä, että verkkokaupan perustaminen on saatu tehtyä, jos maksavat asiakkaat eivät löydä sinne ostoksille. Verkkokauppaan täytyykin siis seuraavaksi saada ohjattua kävijäliikennettä.

Kävijäliikennettä voidaan kasvattaa esimerkiksi sivuston luonnollista näkyvyyttä parantamalla, toisin sanoa hakukoneoptimoimalla sivustoa.

Kyse on erilaisista sivuston tekniseen toteutukseen, sisältöön ja esimerkiksi backlinkkeihin, eli sivustolle johtaviin ulkoisiin linkkeihin, liittyvistä optimointitoimenpiteistä. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan verkkokaupan Google-sijoitusta tietyillä avainsanoilla.

Hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa esimerkiksi hankkimalla verkkokauppaan ohjaavia laadukkaita backlinkkejä niin sanotuilta korkean auktoriteetin sivustoilta sekä kirjoittamalla laadukkaita blogiartikkeleita niistä avainsanoista, joilla verkkokaupan halutaan löytyvän Googlesta.

10. Digimarkkinointi

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteisyyttä vaativaa työtä, johon jokaisen verkkokauppiaan kannattaa ehdottomasti satsata, mutta josta ei kuitenkaan kannata odottaa tuloksia yhdessä yössä, viikossa tai edes kuukaudessa.

Luonnollisen näkyvyyden kehittämisen lisäksi sivuston löydettävyyttä ja kävijäliikenteen kasvua voidaaan tehostaa myös maksetun mainonnan avulla. Kannattaakin siis tutustua myös erilaisiin mainostusvaihtoehtoihin viimeistään siinä vaiheessa, kun verkkokaupan perustaminen on saatu päätökseen.

Google Ads -hakusanamainonta

Esimerkiksi Google Ads tarjoaa kustannustehokkaan tavan parantaa verkkokaupan löydettävyyttä heti niin sanotun hakusanamainonnan avulla.

Mainonnan avulla verkkokauppa nousee hakutulosten kärkeen, mainospaikoille, jotka sijaitsevat hakutulossivun sivun ylä- ja alareunassa. Niin sanotuista luonnollisista hakutuloksista poiketen mainokset on helppo tunnistaa hakutuloksen edessä näkyvästä “Mainos”-tekstistä.

Mainoksen näyttäminen hakutuloksissa ei itsessään vielä maksa mitään, vaan mainostaja maksaa klikkikohtaisen hinnan vasta, kun potentiaalinen ostaja kiinnostuu verkkokaupasta ja klikkaa mainosta siirtyäkseen kauppaan. Hakusanamainonnan avulla kannattaakin ohjata verkkokauppaan käyttäjiä, jotka ovat valmiita ostamaan tuotteita.

Google Shopping

Toinen Googlen mahdollistama mainonnan muoto on Shopping-mainonta, jonka tunnistaa tekstipohjaisten hakusanamainosten sijaan hakutulossivun yläreunassa ja sivulla näkyvistä kuvallisista tuotemainoksista, jotka ohjaavat tietyn tuotteen ostosivulle. 

Google Remarketing

Hakusana- ja shoppingmainosten lisäksi verkkokauppiaan kannattaa tutustua myös Googlen Remarketingiin eli uudelleenmarkkinointiin.

Remarketing-mainokset muistuttavat verkkokaupasta poistuneita kävijöitä yrityksen olemassaolosta näyttämällä heille verkkokaupan mainoksia silloin, kun he surffaavat muualla netissä, kuten vaikkapa eri uutissivustoilla.

Toimiakseen Remarketing siis edellyttää, että verkkokauppaan saadaan jo ohjattua kävijäliikennettä esimerkiksi hyvän luonnollisen näkyvyyden ja/tai mainosten avulla.

Facebook- ja Instagram-mainonta

Googlen markkinointimahdollisuuksien lisäksi verkkokauppiaan kannattaa ottaa haltuun myös somemainonta.

Pelkillä sosiaalisenmedian päivityksillä on vaikea kasvattaa kävijäliikennettä, sillä tavalliset postaukset tavoittavat todennäköisesti vain murto-osan sometilin seuraajista, puhumattakaan tiliä seuraamattomista potentiaalisista asiakkaista, joita päivitykset eivät tavoita laisinkaan.

Facebookissa ja Instagramissa kannattaakin hyödyntää kohdennettua somemainontaa tai vähintäänkin buustata tavallisten somepostausten näkyvyyttä mainosrahalla.

Sähköpostimarkkinointi

Perinteistä sähköpostimarkkinointiakaan ei kannata unohtaa.

Sähköpostimarkkinointi on edullinen tapa kohdentaa mainontaa sekä yrityksen uutiskirjeen tilanneille potentiaalisille asiakkaille että verkkokaupassa aiemmin ostoksilla käyneille nykyisille asiakkaille.

Varteenotettavia työkaluja sähköpostimarkkinoinnin tekemiseen ovat esimerkiksi Mailchimp ja Active Campaign.

Jos sinulla on suunnitteilla verkkokaupan perustaminen, ota meihin rohkeasti yhteyttä oheisella lomakkeella, niin kartoitetaan tarpeisiisi parhaiten sopiva verkkokaupparatkaisu.

Kun tarvitset yrityksellesi tehokkaan verkkokaupan, ota yhteyttä

Rakennamme sinulle liiketoimintaasi tukevan verkkokaupan maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake verkkokauppa