Long tail -avainsanat osaksi hakukoneoptimointia

Olemme kirjoittaneet aikaisemminkin useita artikkeleita hakukoneoptimoinnista ja antaneet vinkkejä, joiden avulla yrityksen nettisivujen hakukonenäkyvyyttä on mahdollista parantaa esimerkiksi sisällöntuotannon avulla.

Oikeiden avainsanojen valinta ja käyttö ovat nimensä mukaisesti olleet avainasemassa hakukoneystävällisen sisällön tuottamiseen liittyvissä vinkeissämme. Ja myös termi long tail -avainsana on vilahtanut ohjeissamme.

Tässä artikkelissa paneudumme siihen, mikä tuo long tail -avainsana oikeastaan on ja miten sinä voit hyötyä long tail -avainsanojen käytöstä.

Jos avainsanat ja hakukoneoptimointi eivät ylipäätään ole sinulle tuttuja, suosittelen ennen long tail -avainsanoihin perehtymistä lukemaan ainakin artikkelimme Ohjeet avainsanatutkimukseen ja  Ohjeet hakukoneoptimointiin.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin

Mikä on long tail -avainsana?

Long tail -avainsana eli pitkän hännän avainsanan on terminä ehkä harhaanjohtava, koska kyse ei ole varsinaisesti yhdestä avainsanasta vaan useamman sanan muodostamasta hakulausekkeesta.

Long tail -avainsanat ovat siis yksittäisiä avainsanoja (=hakusanoja) pidempiä ja yksityiskohtaisempia hakulausekkeita, joilla käyttäjät etsivät tietoa, palveluita tai tuotteita Googlesta. 

Yksinkertaisesta esimerkistä käy ilmi yksittäisten avainsanojen eli lyhyiden “päähakusanojen” ja long tail -hakulausekkeiden välinen ero:

Voit etsiä Googlesta lastenkirjoja lyhyesti käyttämällä hakua “lastenkirjat” tai kohdennetummin käyttämällä pidempää hakua “opettavaisia lastenkirjoja alle kouluikäisille”. Saamasi hakutulokset ovat todennäköisesti erilaiset.

Avainsanojen suosio 

Päähakusanat ovat yleensä lyhyitä, yhden tai kahden sanan mittaisia hakusanoja, joilla tehdään usein todella paljon hakuja. Niiden suosion vuoksi niitä mielellään käytetään myös tekstien avainsanoina.

Ongelmana näissä päähakusanoissa on kuitenkin se, että ne ovat usein myös todella kilpailtuja. Tämä tarkoittaa, että niitä käyttämällä on äärimmäisen vaikeaa päästä hyville sijoituksille Googlen hakutuloksissa.

Toinen haaste lyhyissä hakusanoissa on, etteivät ne  myöskään kerro hakijan tarpeesta kovinkaan yksityiskohtaisesti.

Long tail -avainsanojen kilpailu

Long tail -avainsanoilla sen sijaan tehdään huomattavasti vähemmän hakuja, mutta niiden avulla pystytään myös tarjoamaan paremmin hakijan tarpeita vastaavia hakutuloksia.

Otetaan esimerkiksi suosittu yksittäinen avainsana ja täsmällisempi long tail -versio siitä:

Sen sijaan, että käytettäisiin avainsanana pelkkää kahvila-sanaa (tai “kahvilat Lahti”), sitä tarkennetaankin käyttämällä vaikkapalla lauseketta “koiraystävällinen kahvila Lahti” tai ”vegaaninen kahvila Lahti”.

On selvää, että päähakusana on long tail -hakusanaa merkittävästi haetumpi, mutta samalla myös huomattavasti kilpaillumpi ja epämääräisempi.

Miksi long tail -avainsanoja kannattaa käyttää?

Long tail -avainsanojen käyttäminen tuo siis todennäköisesti vähemmän liikennettä sivuillesi, mutta samalla sinä pystyt niiden avulla paremmin vastaamaan potentiaalisten asiakkaidesi kysyntään.

Mitä tästä nyt pitää ajatella? Kannattaako long tail -avainsanoja käyttää vai ei?

Kannattaa. Etenkin silloin, kun sinulle tärkeät avainsanat ovat todella kilpailtuja, etkä todennäköisesti niiden avulla tule pärjäämään saman alan suurempia, tunnetumpia ja kokeneempia kilpailijoita vastaan.

Long tail -avainsanat ovat erittäin hyödyllisiä juuri siksi, että ne ovat vähemmän kilpailtuja.

On paljon helpompaa päästä paremmille sijoituksille Googlen hakutuloksissa long tail -avainsanoilla kuin tavallisilla hakusanoilla. Ja mitä spesifimpi sekä pidempi hakufraasi on, sitä helpompaa kilpaileminen on.

Tietenkään ei pidä käyttää niin pitkiä ja yksityiskohtaisia lausekkeita, ettei kukaan käytä niitä. 

Toinen syy käyttää long tail -avainsanoja on, että ne konvertoivat paremmin.

Tämä tarkoittaa, että long tail -hakujen kautta sivuillesi löytävät sivustovierailijat ovat jo todenäköisemmin ostosaappaat jalassa. 

Esimerkiksi jos teen haun käyttäen lyhyttä päähakusanaa, kuten “matkakohteet Suomi”, todennäköisesti vasta kartoitan erilaisia kotimaan matkailukohteita.

Jos taas teen haun käyttäen long tail -fraasia “Vuokramökki Turun saaristo”, tiedän jo tarkemmin, mitä etsin ja olen todennäköisesti päättänyt lähteä kesälomamatkalle Turun saaristoon, josta etsin itselleni sopivaa vuokramökkiä.

Näkyvyyden ja konversioiden todennäköisyyden lisäksi, ja niiden takia, long tail -avainsanoilla nettisivuillesi tullut liikenne on suotavampaa , sillä sivustovierailijat myös todennäköisemmin löytävät sivuiltasi etsimänsä.

Long tail -haut ovat täsmällisempiä

Yleisluontoisten, yksittäisten hakusanojen kautta sivuille tulee väistämättä myös sellaisia vierailijoita, joiden “ongelmaan” sivustosi ei tarjoa ratkaisua.

Esimerkiksi käyttäjät, jotka tekevät haun käyttäen termiä “auton vahaus”, eivät välttämättä ole ostamassa kyseistä palvelua, vaan etsivät tietoa siitä, miten auto kannattaa vahata itse.

Sen sijaan täsmällisemmän “Auton vahaus edullisesti Vantaa” -long tail haun tehnyt käyttäjä etsii tietoa nimenomaan kyseisen palvelun tarjoajasta.

On tärkeää, että sivustolle tulevat käyttäjät löytävät etsimänsä ja viihtyvät sivuilla.

Uuden sivustovierailijan välitön poistuminen sivustolta heikentää hakukonenäkyvyyttä. Siksi on tärkeää, että sivuston sisältö vastaa sitä, mitä esimerkiksi avainsanat sisältävässä metakuvauksessa on luvattu. Toisin sanoen sivusto tarjoaa käyttäjälle hänen etsimänsä tiedon. 

Lisäksi etenkin klikkauskohtaisesti hinnoitellusta hakusanamainonnasta maksaville turhat klikkaukset voivat tulla kalliiksi.

Tiettyjen avainsanojen ja long tail -avainsanojen käyttäminen ei itsessään maksa mitään, mutta niiden rinnalla on mahdollista hyödyntää myös maksullista Google Ads -mainontaa, jossa etenkin ne kilpailluimmat päähakusanat ovat klikkaushinnoiltaan kalleimpia.

Hyviä long tail -avainsanoja

Kuten sanottu hyvä long tail -hakusana rakentuu usein täsmennykseksi päähakusanan tai sen synonyymin ympärille. Long tail -avainsanoja voi kartoittaa miettimällä, mikä on se asia, joka erottaa tarjotut palvelut tai tuotteet muista samankaltaisista.

Ovatko yrityksen palvelut esimerkiksi suunnattu jollekin tietylle ryhmällä tai millaisia erityisiä ominaisuuksia yrityksen tarjoamilla tuotteilla on?

Helpoin tapa aloittaa long tail -avainsanojen kartoittaminen on käyttää Googlen ennakoivaa hakua.

Kirjoittamalla Googlen hakukenttään tärkeimmän avainsanan saadaan näkyville sanaan liittyvät muut Googlen tarjoamat hakutermit. Googlen tarjoamat ehdotukset perustuvat muun muassa sanalla aiemmin tehtyjen hakujen määrään.

Hakukentän lisäksi kannattaa tarkistaa hakutulossivun lopusta myös Googlen ehdottamat aiheeseen liittyvät haut.

Google-hakuja voidaan koittaa tehdä myös itse sellaisella lausekkeella, jolla uskotaan asiakkaiden etsivän tarjotun kaltaista palvelua tai tuotetta. Myös silloin Google antaa useampia ehdotuksia pidemmiksi hakulausekkeiksi.

Missä long tail -avainsanoja käytetään?

Sen jälkeen kun parhaat long tail -hakulausekkeet on valittu, niitä käytetään aivan samalla tavalla kuin tavallisiakin avainsanoja, eli luonnollisena osana otsikoita ja leipätekstiä.

Yksittäisten avainsanojen tavoin long tail -lausekkeet sijoitetaan myös mahdollisuuksien mukaan osaksi sivuston URL-osoitetta sekä Googlen hakutuloksissa näytettäviä metaotsikoita ja -kuvauksia.

Koska long tail -avainsanat eivät ole niin kilpailtuja, yhteen artikkeliin tai sivuun mahtuu yleensä myös useita erilaisia long tail -lausekkeita ilman, että niiden näkyvyys kärsii.

Lopuksi

Pitkät ja täsmälliset hakusanat eivät siis ole yhtä suosittuja kuin tavalliset hakusanat. Siitä huolimatta ja sen vuoksi ne ovat erinomainen tapa lisätä hakukonenäkyvyyttä ja kohdentaa nettisivujen sisältöjä ostoaikeissa oleville potentiaalisille asiakkaille etenkin silloin, kun yritykselle tärkeimmät yksittäiset avainsanat ovat todella kilpailtuja.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin