/ / Logon suunnittelu yritykselle – huomioi nämä asiat

Logon suunnittelu yritykselle – huomioi nämä asiat

Logon suunnittelu yritykselle
Tarvitsetko apua yrityksesi uuden logon suunnitteluun tai vanhan logon uudistamiseen? Nämä asiat logon suunnittelussa on tärkeää huomioida.

Miksi logo on tärkeä?

Logon avulla luodaan yrityksen brändiä ja imagoa. Logo toimii yrityksen kasvoina, joiden näkeminen herättää asiakkaissa erilaisia mielikuvia yrityksestä. Logon avulla yritys tunnistetaan ja sen tarkoituksena onkin heijastaa yrityksen identiteettiä. Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, millainen logo yrityksellä on. Toimivan logon avulla voidaan rakentaa uskottavaa brändiä ja vain onnistunut logo jää asiakkaan mieleen.

Toimiva logo on siis tunnistettava, mieleenpainuva sekä kiinnostusta ja luottamusta herättävä. Seuraavaksi tarkastellaan, miten haluttu lopputulos parhaiten huomioidaan logosuunnittelussa.

Ammattilaisen suunnittelema logo

Logon suunnittelu kannattaa aina antaa ammattilaisen tehtäväksi. On vahingollista ajatella, että logon suunnittelussa olisi hyvä paikka säästää tai kaavailla, että logoon panostetaan sitten joskus myöhemmin. Logohan on osatekijä yritykseen kohdistuvan kiinnostuksen ja luottamuksen herättäjänä, ja siksi myös aloittelevan yrittäjän kannattaa panostaa logon suunnitteluun heti, kun uusi yritys perustetaan.

Taitava graafikko on alansa ammattilainen, jolla on visuaalisen silmänsä lisäksi suunnitteluun tarvittava koulutus ja oikeanlaiset välineet. Ammattilainen osaa suunnitella logon, joka kuvastaa parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen toimintaa sekä arvoja ja jää mieleen.

Ammattilaisen suunnittelema logo kestää aikaa, eikä sitä tarvitse olla heti kohta uudistamassa. Graafikon suunnittelema logo on myös tehty vektorimuotoon, jolloin sen käyttäminen monenlaisiin tarkoituksiin on mahdollista. Vektorimuotoinen logo skaalautuu siististi niin pieneen flaijeriin, autoteippaukseen kuin suureen banderolliinkin.

Vaikka suunnittelu kannattaakin jättää ammattilaiselle, ei tämä kuitenkaan poissulje sitä, etteikö omia ideoita ja hahmotelmia olisi hyvä näyttää graafikolla. Ideat auttavat ammattilaista pääsemään yrittäjän pään sisälle, ja suunnittelu on näin helpompaa.

Yrityksen tavoite ja kohderyhmä logon suunnittelun perustana

Logon suunnitteluprosessi lähtee aina liikkeelle yritykseen tutustumisesta. Logosuunnittelijan tulee tuntea yrityksen toimiala, tavoitteet ja kohderyhmät. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka kannattaa käydä perusteellisesti läpi yhdessä suunnittelijan kanssa, jotta tämä pystyy tekemään asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan logon.

Yrityksen toiminnan lisäksi on järkevää kartoittaa myös kilpailevia yrityksiä. Millaisia logoja kilpailijoilla on? Yhdistääkö saman alan logoja jokin piirre tai elementti? Ja miten oma yritys voisi logollaan erottua kilpailijoistaan positiivisesti?

Voi olla hyödyllistä näyttää graafikolle myös omaa silmää miellyttäviä olemassa olevia logoja. Muiden yritysten logojen käyttö innoituksen lähteenä on sallittua, mutta kopioiminen tietenkään ei.

On ensiarvoisen tärkeää huomioida logo asiakkaan näkökulmasta ja silloin “ulkopuolisen” graafikon mielipide on korvaamaton. Yrityksellä saattaa olla jo selvä visio siitä, mitä esimerkiksi logokuvassa tulisi olla, mutta on hyödyllistä kuunnella myös etäämmältä asiaa tarkastelevan suunnittelijan mielipidettä. Usein yrittäjä on “niin sisällä” omassa toimialassaan, ettei osaa tarkastella logon toimivuutta asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaita vartenhan logoa kuitenkin loppuviimein suunnitellaan.

Millaista identiteettiä ja fiilistä logolla halutaan välittää?

Yrityksen tavoitteiden ja kohderyhmän lisäksi logon suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi se, millaista tunnelmaa logolla halutaan yrityksestä välittää. Logosuunnittelijalle kannattaakin kuvailla tarkasti, millaista ilmettä ja fiilistä yrityksestä halutaan logon kautta välittyvän.

Toisinaan fiiliksen kuvaileminen sanoin voi olla haasteellista ja silloin inspiraation lähteenä voidaan käyttää erilaisia kuvia. Suunnittelija arvostaa usein esimerkiksi kuvia yrityksen toimitiloista, palveluista ja tuotteista. Niiden avulla suunnitteljan on helpompi ymmärtää, millainen yrityksen brändi on ja millaista fiilistä myös logon halutaan ilmentävän.

Typografialla luodaan erilaisia tunnelmia

Logoilla pystytään välittämään hyvin monenlaisia tunnelmia käyttämällä erilaisia värimaailmoja ja typografioita. Geometrisillä fonteilla luodaan täysin erilaista fiilistä kuin vaikkapa pensselimäisellä kirjoitusasulla. Typografiset valinnat toimivatkin ikään kuin kirjoitetun kielen äänensävyinä. Esimerkiksi rennot kaunofontit sopivat usein ekologisuuden ja luonnonmukaisuuden korostamiseen, kun taas minimalistiset ja suoralinjaiset fontit voivat soveltua paremmin esimerkiksi teknologian tarpeisiin. Klassisilla fonteilla voidaan puolestaan luoda mielikuvia arvokkuudesta.

 

Fonttivalinnat logosuunnittelussa

Fonttivalinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, millaista fiilistä logolla välitetään yrityksestä.

Värimaailma tukee yrityksen viestiä

Typografian lisäksi värimaailman päättäminen on tärkeä osa logon suunnittelua. Mikäli brändillä on jo olemassa oleva värimaailma, sitä tulisi hyödyntää myös logon suunnittelussa. Vastaavasti uuden yrityksen logon värit määrittävät muun brändin värimaailmaa. Asiayhteyteen sopivilla väreillä voidaan tukea yrityksen viestiä ja arvoja. Esimerkiksi luonnonläheiset värit soveltuvat useimmiten luonnonmukaisia arvoja edustavan yrityksen logoon, kun taas sinivalkoisella värimaailmalla voidaan korostaa kotimaisuutta.

Värejä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös logon käytännöllisyys. Missä kaikkialla logoa käytetään ja millaisin värein se saadaan parhaiten erottumaan erilaisista pohjista? Logon olisi hyvä toimia myös mustavalkoisena.

Selkeydestä ja trendeistä

Logoissakin on omat trendinsä, mutta hieman yleistäen voidaan sanoa, että selkeys ja yksinkertaisuus toimivat usein parhaiten. Yksinkertainen ei tarkoita tylsää vaan helposti muistettavaa, tunnistettavaa ja moneen tilanteeseen sopivaa. Monimutkaiset visuaaliset koukerot eivät valitettavasti toimi esimerkiksi yhtä hyvin pieninä kuvina kuin hieman yksinkertaisemmat logot.

Visuaalista silmää saattaa usein miellyttää tällä hetkellä pinnalla olevat trendit, mutta toimivan logon tulisi kestää aikaa, ja silloin trendien aallonharjalla ratsastaminen ei välttämättä aina ole kannattavaa.

Kuten sanottu hyvin suunniteltu logo kestää aikaa, mutta parhaimmatkin logot kaipaavat ajoittain uudistamista. Logouudistusta suunniteltaessa kannattaa miettiä vanhan logon tunnistettavuutta. Mikäli vanha logo on saavuttanut eräänlaisen vakiintuneen aseman ja tunnistettavuuden asiakkaiden silmissä, on tunnistettavat elementit järkevää pyrkiä säilyttämään myös uudistuksessa. Jos taas vanhaa logoa on käytetty esimerkiksi ainoastaan käyntikorteissa, voidaan uuden ja paremman suunnittelussa lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä.

Logojen suunnittelun muistilista

  • Logosuunnitteluun on hyvä lähteä avoimin mielin ammattilaisen ehdotuksia kuunnellen. Omat ideat ja hahmotelmat ovat ehdottomasti sallittuja, ja yritys tietysti itse määrittelee aina ne raamit, joissa logoa lähdetään suunnittelemaan.
  • Tyhjästä on vaikea nyhjäistä ja siksi kattava taustoittaminen ja yrityksen tavoitteiden sekä muun ilmeen avaaminen auttavat suunnittelijaa työssään.
  • Tärkeintä logon suunnittelussa on huomioida yrityksen tunnistettavuus, tavoitteet, arvot ja ennen kaikkea asiakkaat.
  • Persoonallinen ja yksilöllinen logo erottuu edukseen kilpailijoista, mutta tietty selkeys ja yksinkertaisuus takaavat logolle monipuoliset käyttömahdollisuudet ja mahdollistavat mieleenpainuvuuden.

Tarvitsetko apua yrityksesi logon suunnitteluun?

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu alla olevalla lomakkeella, niin jutellaan millainen logo sopisi yrityksesi tarpeisiin parhaiten.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös nämä