Mitä tarkoitetaan avainsanoilla?

Avainsanat ovat yksi olennaisimmista asioista, kun puhutaan hakukoneväkyvyydestä.

Avainsanoilla tarkoitataan sekä yksittäisiä sanoja että useammasta sanasta koostuvia pidempiä fraaseja tai lausekkeita, joilla potentiaaliset sivustovierailijat etsivät palveluitasi/tuotteitasi/yritystäsi hakukoneista (=useimmiten Googlesta).

Näitä avainsanoja sinun tulisi käyttää sivuillasi, jotta ihmiset voisivat löytää sivusi hakukoneista.

On hyvä ymmärtää, että yksinään pelkillä avainsanoilla et vielä hakukonenäkyvyyttäsi paranna, jos muita näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten vaikkapa sivuston nopeutta, laadukasta sisältöä ja käytettävyyttä ei ole huomioitu sivuillasi. Mutta avainsanat ovat kuitenkin yksi ensimmäisistä asioista, joita sinun tulisi verkkosivujen (rakenteen ja etenkin tekstisisällön) suunnittelussa ottaa huomioon.

Jotta osaisit käyttää oikeita avainsanoja, tulisi sinun tehdä ihan ensimmäiseksi avainsanatutkimus.

Avainsanatutkimus toimii tärkeänä perustana, kun mietitään, millaisten avainsanojen ympärille nettisivujen sisältöä lähdetään rakentamaan.

Tutkimuksen tavoitteena on aluksi kartoittaa, millaisilla hakusanoilla tarjoamaasi sisältöä (tuotteita, palveluita tai tietoa) ylipäätään etsitään hakukoneista.

Ja seuraavaksi tehtävänä olisi valita niiden joukosta tavoitteisiisi sopivimmat avainsanat.

Valinta tulisi tehdä puntaroimalla sitä, kuinka hyvin avainsana(t) vastaa sivun sisältöä ja kuinka todennäköisesti sitä käytetään haettaessa tämän kaltaista sisältöä.

Valinta ei saisi perustua mututuntumaan, vaan hakumääriin ja kilpailutilanteeseen. Ihanteellisia avainsanoja ovat esimerkiksi sellaiset termit ja lausekkeet, joilla tehdään paljon hakuja, mutta joiden kilpailu on pientä.

Tarkemmat ohjeet avainsanatutkimukseen löydät linkin takaa.

Avainsanoihin liittyy myös yksi melko yleinen väärinkäsitys, jonka mukaan avainsanoja voidaan ”piilottaa” sivuille ja tällä tavoin parantaa sivujen hakukonenäkyvyyttä. Toinen yleinen moka on viljellä nettisivujen tekstit täyteen avainsanaa paremman näkyvyyden toivossa.

Kumpaakaan näistä emme kuitenkaan suosittele.

Liiallista avainsanojen käyttöä tulisi välttää

Joskus ennen muinoin nettisivuja hakukoneoptimoitiin nimenomaan sisällyttämällä teksteihin mahdollisimman paljon tärkeitä avainsanoja, jopa niin kutsuttujen avainsanalistojen muodossa.

Avainsanoja saatettiin myös piilottaa käyttämällä fontissa samaa värikoodia kuin sivupohjassa.

Nykyään tällainen peli ei enää vetele, vaan hyvä näkyvyys voidaan saavuttaa ainoastaan vakuuttamalla Google aidosti laadukkaalla sisällöllä.

Liiallisen avainsanojen käytön Google tulkitsee helposti ylioptimoinniksi, mikä vaikuttaa näkyvyyteen juuri päinvastaisella tavalla.

Avainsanojen ylioptimointi häiritsee myös lukijaa.

Kaikista tärkeintä (tärkeämpää kuin avainsanat ja niiden optimointi) on kuitenkin, että sivut ovat käyttäjäystävälliset ja tekstejä on miellyttävä ja helppo lukea.

Liialinen avainsanojen käyttö vaikuttaa negatiivisesti tekstin sujuvuuteen ja häiritsee lukukokemusta.

Avainsanoja kannattaa siis kyllä käyttää ainakinsivun linkissä, pääotsikossa ja alaotsikoissa mahdollisuuksien mukaan sekä leipätekstissä, mutta kuitenkin niin, että ne ovat luonnollinen osa tekstiä.

Hakukonenäkyvyyteen eivät kuitenkaan vaikuta ainoastaan avainsanat, vaan ennen kaikkea tekstin kokonaisvaltainen laatu ja se, kuinka pitkään sivustovierailijat viihtyvät tekstin parissa.

Avainsanan synonyymejä käyttämällä vaihtelua

Avainsanojen ylioptimoinnin sijaan kannattaa mieluummin käyttää maltillisesti ns. pääavainsanaa ja tuoda tekstiin variaatiota käyttämällä lisäksi avainsanan synonyymejä.

Siispä sen sijaan, että tekstissä viitattaisiin avainsanaan vaikkapa kotisivut-termillä (olettaen että se olisi ns. pääavainsana, jolle kyseinen sivu haluttaisii optimoida), kannattaa tekstissä puhua myös esimerkiksi nettisivuista ja verkkosivuista.

Lisäksi olisi hyvä käyttää myös muita aiheeseen kiinteästi liittyviä termejä, vaikka ne eivät olisikaan suoranaisesti avainsanan synonyymeja, kuten vaikkapa onepage-sivut.

Tällä tavoin tekstin luettavuus paranee ja hakutermien variaatio kasvaa.

Myös long tail -avainsanoja, eli useammasta kuin yhdestä tai kahdesta sanasta koostuvia hakulausekkeita kannattaa hyödyntää.

Yksittäisten avainsanojen ja sen synonyymien lisäksi teksteissä kannattaa hyödyntää myös useammasta sanasta koostuvia ns. long tail -hakusanoja.

Long tail -avainsanat ovat hyödyllisiä etenkin silloin, jos yksittäinen avainsana on niin kilpailtu, että sillä on vaikea saada näkyvyyttä.

Silloin kannattaakin miettiä, voisitko parantaa näkyvyyttä jollain hieman pidemmällä ja spesifimmillä hakulausekkeella, joka liittyy aiheeseen (vrt. esimnettisivut yritykselle ja mitä nettisivut maksavat”.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora
Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käsittelemisen *

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

Variaatiota avainsanoihin ja hakulausekkeisiin

Synonyymit ja avainsanoihin kiinteästi liittyvät fraasit ovat yksi tapa auttaa myös Googlea ymmärtämään, mistä sivustollasi on kyse.

Google pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen parasta mahdollista sisältöä ja ”rankatessaan” sivujasi se yrittää yksittäisten avainsanojen lisäksi saada myös laajemmin selville, mistä sivuillasi kerrotaan.

Helppo tapa löytää variaatiota avainsanojen rinnalle, on kirjoittaa avainsana Googlen hakukenttään ja hyödyntää sen täydennysominaisuutta, joka näyttää mitä muita aiheeseen liittyviä hakuja on tehty.

Avainsanaan liittyviä termejä ja fraaseja voi etsiä myös hakutulossivun lopusta, kohdasta “Aiheeseen liittyvät haut”.

Nämä ovat takuulla suosittuja hakuja, joiden käyttöä tekstissä kannattaa harkita.

Lopuksi

Synonyymien käyttö ja variaation lisääminen ei suinkaan tarkoita, etteikö avainsanoja sellaisenaan tulisi käyttää enää lainkaan.

On edelleen tärkeää, että niin otsikoista kuin leipätekstistäkin löytyy tärkeimmät avainsanat myös sellaisenaan kun hakijat niitä käyttävät.

Kyse on ennemminkin avainsanojen maltillisesta käyttämisestä ja vaihtelun lisäämisestä tekstin sujuvoittamiseksi.

Erilaisten termien käyttö mahdollistaa myös sen, että sivujesi sisältö löytyy mahdollisimman monelle käyttäjälle myös silloin, kun hakijat käyttävät hakusanoina avainsanojesi synonyymejä.