Käyn­ti­kort­tien suunnittelu

Pai­no­val­miit tie­dos­tot hel­pos­ti ja edullisesti
Tutus­tu

Käyn­ti­kort­tien suunnittelu

Käyn­ti­kort­ti on näp­pä­rä väli­ne yhtey­den­pi­dos­sa ja ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa. Par­haim­mil­laan se on lyhyt ja yti­me­käs kuvaus yri­tyk­ses­tä ja sen pal­ve­luis­ta. Käyn­ti­kort­tien suun­nit­te­lu kan­nat­taa aloit­taa tar­peel­lis­ten sisäl­tö­jen jäsentelyllä.

Suun­nit­te­lem­me yri­tyk­sel­le­si sel­keän ja tyy­lik­kään käyn­ti­kor­tin. Saat val­miin käyn­ti­kor­tin pai­no­val­mii­na PDF-tie­dos­to­na säh­kö­pos­tii­si. Halu­tes­sa­si pai­na­tam­me tuot­teet puo­les­ta­si ja saat val­miit käyn­ti­kor­tit suo­raan halua­maa­si osoit­tee­seen toimitettuna.

Suun­nit­te­lu

60
 • 1h suun­nit­te­lu
 • Kak­si­puo­lei­nen käyntikortti
 • Pai­no­val­mis PDF-tiedosto
 • Pai­na­tus, leik­kaus, toimitus

100kpl

120
 • 1h suun­nit­te­lu
 • Kak­si­puo­lei­nen käyntikortti
 • Pai­no­val­mis PDF-tiedosto
 • Pai­na­tus, leik­kaus, toimitus

250 kpl

140
 • 1h suun­nit­te­lu
 • Kak­si­puo­lei­nen käyntikortti
 • Pai­no­val­mis PDF-tiedosto
 • Pai­na­tus, leik­kaus, toimitus

500 kpl

170
 • 1h suun­nit­te­lu
 • Kak­si­puo­lei­nen käyntikortti
 • Pai­no­val­mis PDF-tiedosto
 • Pai­na­tus, leik­kaus, toimitus
Hin­toi­hin lisä­tään ALV.

Esit­teen tai flye­rin suunnittelu

Esit­teet ja flye­rit ovat hyvä tapa mark­ki­noi­da tuo­tet­ta, yri­tys­tä tai pal­ve­lua. Hyvän­nä­köi­sel­lä ja infor­ma­tii­vi­sel­la flye­ril­la herä­tät asiak­kaa­si huomion.

Kaut­tam­me saat flye­rit ja esit­teet yksi­löi­dyl­lä desig­nil­la yksi- tai kak­si­puo­lei­se­na. Saat val­miin flye­rin pai­no­val­mii­na PDF-tie­dos­to­na säh­kö­pos­tii­si. Halu­tes­sa­si pai­na­tam­me tuot­teet puo­les­ta­si ja saat ne val­mii­na suo­raan halua­maa­si osoit­tee­seen toimitettuna.

Käyn­ti­kort­tien tai esit­tei­den suun­nit­te­lu mie­les­sä? Kysy lisää Marjutilta!

Marjut Anttilainen

Mar­jut Anttilainen

Grap­hic Designer

grafiikka@helpotkotisivut.fi SOI­TA 050 468 0322

 • Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai 
  Kiin­nos­tuit­ko? Jätä soit­to­pyyn­tö tästä.

  Pin It on Pinterest