Päi­vi­tet­ty 29.5.2018

Käyn­ti­kort­tien suun­nit­te­lu

Pai­no­val­miit tie­dos­tot hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti
Tutus­tu

Käyn­ti­kort­tien suun­nit­te­lu

Käyn­ti­kort­ti on näp­pä­rä väli­ne yhtey­den­pi­dos­sa ja ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa. Par­haim­mil­laan se on lyhyt ja yti­me­käs kuvaus yri­tyk­ses­tä ja sen pal­ve­luis­ta. Käyn­ti­kort­tien suun­nit­te­lu kan­nat­taa aloit­taa tar­peel­lis­ten sisäl­tö­jen jäsen­te­lyl­lä.

Suun­nit­te­lem­me yri­tyk­sel­le­si sel­keän ja tyy­lik­kään käyn­ti­kor­tin. Saat val­miin käyn­ti­kor­tin pai­no­val­mii­na PDF-tie­dos­to­na säh­kö­pos­tii­si. Halu­tes­sa­si pai­na­tam­me tuot­teet puo­les­ta­si ja saat val­miit käyn­ti­kor­tit suo­raan halua­maa­si osoit­tee­seen toi­mi­tet­tu­na.

Hin­toi­hin lisä­tään ALV.

Esit­teen tai flye­rin suun­nit­te­lu

Esit­teet ja flye­rit ovat hyvä tapa mark­ki­noi­da tuo­tet­ta, yri­tys­tä tai pal­ve­lua. Hyvän­nä­köi­sel­lä ja infor­ma­tii­vi­sel­la flye­ril­la herä­tät asiak­kaa­si huo­mion.

Kaut­tam­me saat flye­rit ja esit­teet yksi­löi­dyl­lä desig­nil­la yksi- tai kak­si­puo­lei­se­na. Saat val­miin flye­rin pai­no­val­mii­na PDF-tie­dos­to­na säh­kö­pos­tii­si. Halu­tes­sa­si pai­na­tam­me tuot­teet puo­les­ta­si ja saat ne val­mii­na suo­raan halua­maa­si osoit­tee­seen toi­mi­tet­tu­na.

Käyn­ti­kor­tit, esit­teet tai flye­rit yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Mar­ju­til­ta!

MAR­JUT ANT­TI­LAI­NEN

Grap­hic Desig­ner
grafiikka@helpotkotisivut.fi
050 468 0322

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE