Ele­men­tor vs. Divi

Elementor vai Divi

Ver­tai­lus­sa kak­si tämän het­ken suo­si­tuin­ta page buil­de­ria eli WordPress-sivu­jen raken­ta­jaa Divi ja Ele­men­tor. Lue kum­man me valitsimme.

Google Ana­ly­tic­sin asentaminen

google analytics-asentaminen

Asen­na WordPress-sivuil­le­si hel­pos­ti ilmai­nen Google Ana­ly­tics ‑ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu. Kerää dataa sivus­to­vie­rai­li­jois­ta­si ja kehi­tä digimarkkinointiasi. 

Par­haat WordPress-lisäosat

Mit­kä ovat par­haat WordPress-lisä­osat? Me lis­ta­sim­me sinul­le yhdek­sän hyö­dyl­li­sin­tä lisä­osaa, joi­den avul­la voit paran­taa kotisivujasi.