Verk­ko­kaup­pa-alus­tat vertailussa

Verkkokauppa-alusta-vertailu

Verk­ko­kaup­pa-alus­to­ja on saa­ta­vil­la moneen eri läh­töön. Kan­nat­taa vali­ta sel­lai­nen, joka sopii par­hai­ten yri­tyk­se­si myyn­nin volyy­miin ja on tar­vit­taes­sa muo­kat­ta­vis­sa yri­tys­toi­min­nan skaalautuessa.