Ohjeet verkkosivujen Google-hakukoneoptimointiin

Tutustu verkkosivujen Google-hakukoneoptimoinnin perusteisiin ja paranna sivustosi näkyvyyttä Googlessa näillä vinkeillä.

Mitä hakukoneoptimointi on?

Verkkosivujen hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan yksinkertaistetusti nettisivun tai -sivuston parantamista siten, että sivusto nousee paremmille sijoituksille hakukonetuloksissa, eli käytännössä siis Googlessa. Hakukonesijoitukseen vaikuttavat monet tekijät, ja sen parantamiseksi voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä.

Tyypillisiä seikkoja, jotka vaikuttavat sivuston hakukonesijoitukseen ovat muun muassa sivuston ikä, rakenne, latausnopeus ja käytetyt avainsanat sekä sivustolle ohjaavat ulkopuoliset linkit ja sivuston sisäiset linkit. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että Google päivittää algoritmejaan jatkuvasti ja uusimpien muutosten osalta pitää olla jatkuvasti valppaana.

Nopein ja helpoin tapa päästä Googlen hakutulosten ensimmäiselle sivulle on hyödyntää maksullista Google Ads -hakukonemarkkinointia.  Parhaisiin tuloksiin päästään hyödyntämällä tehokkaasti molempia, sekä maksettua mainontaa että hakukoneoptimointia. Tässä artikkelissa keskitymme kuitenkin niihin toimiin, joilla voit parantaa nettisivujesi luonnollista näkyvyyttä, ilman maksettua mainontaa.

Artikkeli on jaettu kahteen osaan: Ensimmäisessä osassa käymme läpi, miten nettisivujen sisältöä (etenkin tekstiä) voidaan optimoida hakukoneystävällisemmäksi. Toisessa osassa keskitymme puolestaan hakukoneoptimoinnin teknisempään näkökulmaan ja niihin seikkoihin, jotka vaikuttavat sivuston latausnopeuteen sekä sitä kautta hakukonenäkyvyyteen.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel

1. Nettisivujen sisällön optimoiminen

Lukijoille hyödyllinen sisältö

Google haluaa tarjota käyttäjilleen parasta mahdollista sisältöä, ja siksi yksi tärkeimmistä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä onkin sivujen sisältö, sen laatu ja määrä. Siinä järjestyksessä. Sisältöjen kirjoittamisessa tärkein asia on pyrkiä vastaamaan käyttäjien tarpeisiin ja tarjota sellaista sisältöä, jota he etsivät.

Jotta voisit tarjota käyttäjille hyödyllistä informaatiota, sinun on tietenkin tunnettava potentiaaliset asiakkaasi, eli se kohderyhmä, jolle kirjoitat. Jotta voisit tuottaa lukijoille laadukasta ja hyödyllistä sisältöä, sinun on selvitettävä, millaisiin ongelmiin potentiaaliset asiakkaasi etsivät yritykseltäsi ratkaisua, millaisia odotuksia heillä on, mitä he tietävät toimialastasi ja palveluistasi entuudestaan sekä millaista lisäinformaatiota he tarvitsevat.

Avainsanatutkimus

Oikeiden avainsanojen käyttö on olennainen osa verkkosivujen hakukoneoptimointia. Sisällön tuottaminen kannattaakin aloittaa aina kattavalla avainsanatutkimuksella. Käytännössä tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ne hakusanat, joilla käyttäjät todennäköisesti etsivät tarjoamasi kaltaista sisältöä.

Aloita avainsanatutkimus miettimällä, millaisia hakusanoja ja -termejä itse käyttäisit etsiessäsi tämän tyyppistä sisältöä ja listaa myös millaisia hakusanoja potentiaaliset asiakkaasi todennäköisesti käyttäisivät. Kartoita myös, millaisia avainsanoja kilpailijasi ovat käyttäneet.

Mututuntumaan perustuvan avainsanojen kartoittamisen lisäksi on suositeltavaa käyttää myös Googlen ilmaista avainsanasuunnittelijaa Keyword planneria. Kun olet listannut ideoimasi avainsanat, tarkista Googlen avainsanasuunnittelijalla, kuinka suosittuja kyseiset hakusanat todella ovat. Avainsanasuunnittelijan avulla voit myös etsiä uusia avainsanaideoita.

Tarkemmat ohjeet avainsanatutkimuksen tekemiseen löydät täältä.

Avainsanojen käyttäminen

Käytä siis teksteissäsi sisältösi kannalta tärkeitä avainsanoja, joita kartoitit avainsanatutkimuksen avulla. On tärkeää, että avainsanat toistuvat sivulla usein, mutta ei niin usein, että tekstin luettavuus kärsii. Sijoita avainsanat aina luonnolliseksi osaksi tekstiä.

Valitse verkkosivustosi jokaiselle yksittäiselle sivulle 1–4 tärkeintä avainsanaa, joita hyödynnät tekstissäsi.

Mikäli avainsanat ovat todella kilpailtuja, kannattaa yhdellä sivulla panostaa vain yhteen avainsanaan. Käytä tärkeitä avainsanoja sekä leipätekstissä että sivun otsikoissa. Tärkeimmät avainsanat kannattaa sisällyttää myös sivun URL-osoitteeseen.

Tekstin jakaminen alasivuille

Sisällöntuotannossa tulee ottaa huomioon myös tekstien jaottelu. On tärkeää, ettet kirjoita esimerkiksi kaikista tarjoamistasi palveluista yhdellä alasivulla, vaan jaottelet jokaisen palvelun omaksi alasivukseen.

Sen sijaan siis, että kirjoittaisit yhdelle sivulle vähän jokaisesta aihepiiristä, kirjoita mieluummin jokaisesta aiheesta kattavasti omalle sivulleen. Tällä tavoin sinun on myös helpompi hyödyntää kullekin sivulle valitsemiasi avainsanoja.

Älä koskaan käytä kahdella tai useammalla eri sivulla samaa sisältöä sellaisenaan. Äläkä kopioi tekstiä muualta, vaan huolehdi, että kirjoitat aina yksilöllistä tekstiä.

Muista avainsanoja käyttäessäsi, että mitä kilpaillumpia toimialasi ja avainsanasi ovat, sitä vaikeampaa on sijoittua hakutulosten kärkeen! Mikäli ne avainsanat, joita haluaisit ensisijaisesti käyttää, ovat todella kilpailtuja, voit yrittää hankkia näkyvyyttä myös vähemmän kilpailtujen avainsanojen avulla. Kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös long tail -hakusanoja, eli hakulausekkeita, jotka koostuvat useammasta sanasta. Long tail -hakusanoilla kilpailu on yleensä vähäisempää kuin varsinaisilla avainsanoilla.

Tekstin rakenne

Paranna hakukonenäkyvyyttä tarjoamalla potentiaalisille asiakkaillesi hyvä kävijäkokemus. Laadukas teksti on rakenteeltaan selkeä ja helppolukuinen. Jotta lukija voi silmäillä tekstiä ja löytää etsimänsä nopeasti, jaa tekstiä väliotsikoilla ja käytä lyhyehköjä kappaleita.

Kerro lukijan kannalta olennaisimmat asiat heti tekstin alussa ja huolehdi oikeinkirjoituksesta!

Tekstin määrä

Myös tekstin määrä on osa hakukoneoptimointia. Hieman kärjistäen voidaan sanoa, että mitä enemmän tekstiä on, sitä parempi.

Nyrkkisääntönä mainitaan yleensä, että jokaisella sivulla olisi hyvä olla vähintään noin 300 sanaa, vaikkakin sanamäärän merkityksen arvioidaan vähentyneen. Se on kuitenkin selvää, että mitä enemmän tekstiä on, sitä enemmän saat myös tärkeitä avainsanoja ujutettua luonnolliseksi osaksi tekstiä.

Määrä ei kuitenkaan koskaan saa korvata laatua. Älä siis kirjoita sisältöä, joka ei liity olennaisesti aiheeseen tai joka ei ole lukijalle hyödyllistä.

Sivujen metaotsikot ja -kuvaukset

Varsinaisten sisältötekstien lisäksi kirjoita jokaisesta alasivusta myös metaotsikko ja -kuvaus, jotka näkyvät Googlen hakutuloksissa sivuasi etsittäessä.

Kirjoita otsikko, joka houkuttelee klikkaamaan, ja käytä siinä vähintään yhtä tärkeää avainsanaa. Optimaalinen pituus metaotsikolle on noin 50–60 merkkiä, sillä Google ei näytä hakutuloksissaan esimerkiksi liian pitkiä otsikoita ja kuvauksia. Käytä myös metakuvauksessa tärkeitä avainsanoja ja kerro houkuttelevasti mutta totuudenmukaisesti kyseisen sivun sisällöstä.

Älä käytä otsikoissa ja kuvauksissa avainsanalistoja tai samoja tekstejä kuin muilla alasivuillasi.

WordPress-nettisivuille metatekstien kirjoittaminen onnistuu helppokäyttöisen Yoast SEO -lisäosan avulla. Käy katsomassa helpot ohjeet metakuvauksen ja -otsikon kirjoittamiseen.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

2. Verkkosivujen nopeus ja hakukoneoptimointi

Palvelimen valinta

Google arvostaa käyttäjille nopeasti latautuvia sivustoja, ja siksi nopeus on tärkeä osa verkkosivujen hakukoneoptimointia.

Sivuston nopeuteen vaikuttaa etenkin palvelimen valinta. Jos sivustosi käyttäjät tulevat pääasiassa Suomesta, valitse kotimainen palvelintila. Jaettu palvelintila soveltuu pienemmille ja vähemmän liikennöidyille sivustoille. Vilkkaammin liikennöidyille ja suurille sivustoille tai pienille sivustoille, joille halutaan varmistaa paras mahdollinen kävijäkokemus, kannattaa valita oma pilvipalvelin.

Latausnopeus

Sivuston nopeuteen vaikuttavat palvelimen lisäksi myös esimerkiksi välimuisti ja tiedostojen sekä lisäosien määrä. Välimuistia kannattaa hyödyntää, koska se säilöö sivusi, jolloin niiden latausnopeus paranee.

WordPress-nettisivuille on asennettavissa useita välimuistia optimoivia lisäosia, kuten WP Rocket -lisäosa. Samainen työkalu auttaa automaattisesti myös minimoimaan tiedostoista sivuja hidastavat turhat merkit ja ylimääräiset välilyönnit.

Suuri määrä lisäosia hidastaa sivuston latausnopeutta, ja siksi myös turhat lisäosat on hyvä poistaa. Lisätietoa hyödyllisistä WP-lisäosista löydät blogipostauksestamme ”Parhaat WordPress-lisäosat”

Latausnopeuden parantamisesta voit lukea lisää artikkelistamme “Nettisivujen latausnopeus”.

Kuvien optimointi

Myös nettisivuillesi ladattavat kuvat vaikuttavat sivustosi hakukonäkyvyyteen. Kuvia optimoimalla voidaan sekä parantaa itse sivuston sijoitusta hakutuloksissa että mahdollistaa kuvien löytyminen Googlen kuvahaussa.

Kuvien koko ja nimeäminen ovat keskeisiä tekijöitä niiden optimoinnissa. Jotta liian suuret kuvat eivät hidastaisi sivuston latausnopeutta, käytä sivustolla mielellään vain alle 200 kt:n kokoisia kuvia.

Kuvat on hyvä nimetä mahdollisimman havainnollistaviksi, joten käytä tiedostojen nimeämisessä lyhyitä ja kuvaavia tekstejä. Vältä sen sijaan numeroita, liian pitkiä tiedostonimiä ja kokonaisia lauseita.

Kuvan nimeämisen ohella on hyvä lisätä siihen myös alt-teksti. Alt-tekstit palvelevat hakukoneita, jotka eivät osaa tulkita varsinaisia kuvia. Ne kertovat myös näkövammaisten käyttämille ruudunlukuohjelmille, mitä kuvassa on. Tiedostojen nimeämisen tavoin myös alt-tekstien tulisi olla mielellään lyhyitä ja kuvaavia.

Tarkemmat ohjeet kuvien optimointiin löydät aiemmin julkaistusta artikkelistamme “Lyhyt oppimäärä kuvien optimoinnista kotisivuja varten”.

Linkit

Hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa myös hankkimalla ulkoisia linkkejä.  Ulkoisella linkillä tarkoitetaan jollakin toisella (ulkoisella) sivulla olevaa linkkiä, joka johtaa sinun nettisivuillesi. Google arvostaa sivuja, joille on osoitettu paljon ulkoisia linkkejä, koska niiden ajatellaan kertovan sivun laadusta.

Linkkien hankkiminen on helpointa yhteistyökumppaneiden kautta. Vastavuoroisen linkkaamisen sijaan Google kuitenkin todennäköisesti arvostaa ennemmin aitoja suosituksia. Muita tapoja hankkia linkkejä ovat esimerkiksi ilmaiset yrityshakemistot ja tuotteiden jakaminen arvosteltavaksi.

Linkkien hankkimisen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä “vilpillisesti” hankittujen linkkien takia Google saattaa jopa heikentää sivustosi hakukonenäkyvyyttä. Ennen linkkien hankkimista kannattaakin perehtyä artikkeliimme “5+1 vinkkiä: näin parannat hakukoneoptimointiasi linkkien avulla”.

Lopuksi

Olemme keränneet tähän artikkeliin verkkosivujen Google-hakukoneoptimoinnin perusteet, joista on hyvä lähteä liikkeelle silloin, kun haluat optimoida nettisivujesi näkyvyyden.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että hakukoneoptimointi on monisyinen prosessi, johon vaikuttavat monet sellaisetkin tekijät, joita Google ei ole paljastanut. Etenkin uusien sivustojen kanssa tarvitaan myös paljon kärsivällisyyttä. Hakukoneoptimoiminen on jatkuvaa kehittämistyötä, jossa tulokset eivät synny heti.

Jos haluat tietää lisää siitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat hakukonesijoituksiin, tutustu artikkeliimme “Hakukoneoptimointi Googlessa, 205 vaikuttavaa tekijää”.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel