Kasvata-mainonnan-kannattavuutta

Näin varmistat, että Google Ads mainontasi on kannattavaa

Jotta digitaalisesta mainonnasta on hyötyä, yritysten pitää saada mainosbudjetilleen tarpeeksi vastinetta. Tässä artikkelissa kerromme, miten seuraat Google Ads -mainoskampanjoidesi kannattavuutta ja parannat niiden tehoa.

Mistä tiedän, paljonko myyntiä mainokseni tuovat?

Google Ads ‑mainoskampanjoiden tehoa on tärkeää mitata seuraamalla yrityksen verkkosivuilla tapahtuvia konversioita. Konversioilla tarkoitetaan yrityksen liiketoimintatavoitteita tukevia toimenpiteitä, joita mainosten kautta sivustolle saapuneet kävijät siellä tekevät. Yksittäinen konversio voi olla esimerkiksi ajanvarauksen tekeminen tai jonkin tuotteen tilaaminen.

Jokaiselle konversiolle määritetään euromääräinen arvo sen mukaan, paljonko rahaa sen arvioidaan tuottavan yritykselle. Eri konversiotapahtumien tuottama rahallinen arvo kannattaa yrittää määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta mainoskampanjan kannattavuudesta saadaan realistinen kuva.

Arvoa määritettäessä huomioidaan tuotteiden tai palveluiden myyntihinta, niiden myyntikateprosentti sekä se, kuinka suuri osuus konversioista todella johtaa kauppaan. Jos esimerkiksi keskimääräinen yritykselle tehtävä tilaus on arvoltaan 1000 €, sen myyntikateprosentti on 50 % ja puolet yrityksen yhteydenottolomakkeen täyttävistä kävijöistä päätyvät tekemään tilauksen, on “yhteydenottolomakkeen täyttö”-konversiotapahtuman arvo 1000 € * 0,5 * 0,5 = 250 €.

Kun tiedät, minkä arvoisia eri konversiotapahtumat ovat yrityksellesi, pystyt seuraamaan, kuinka paljon voittoa mainoskampanjasi tuottaa.

Miten kannattavuus lasketaan?

Google Adsissa yritykset maksavat Googlelle mainosten klikkauksista, eli jokaisesta mainostettavalle sivulle ohjatusta kävijästä. Klikkausten hinnat vaihtelevat sen mukaan, kuinka kilpailtuja mainostesi avainsanat klikkaushetkellä ovat.

Laskemalla, kuinka paljon rahaa mainoksen klikkaus keskimäärin tuottaa, voidaan selvittää, paljonko klikkauksista kannattaa korkeintaan maksaa. Klikkauksen arvo saadaan kertomalla keskimääräinen konversioarvo konversioprosentilla, eli osuudella sivun kävijöistä, jotka konvertoituvat.

Jos esimerkiksi yhden konversion arvo on 100 € ja joka kahdeskymmenes mainoksen sivulle ohjaamista kävijöistä konvertoituu, yksittäisen klikkauksen arvo on 100 € * 0,05 = 5 €. Jos mainostaja joutuu jatkuvasti maksamaan klikkauksista sitä enemmän, ei mainonta ole järkevää.

Se, paljonko klikkauksista kannattaa maksaa, voi vaihdella huomattavasti eri mainosten ja avainsanojen välillä, sillä jotkin niistä saattavat konvertoida selvästi paremmin kuin toiset. Mainostajan onkin tärkeää pyrkiä optimoimaan mainoskampanjan kaikkien eri osien toimintaa, niin että jokainen avainsana ja mainos on kustannustehokas.

Miten mainoskampanjan tuottavuutta sitten voi parantaa? Käymme seuraavaksi läpi keinoja, joilla voit vaikuttaa kampanjasi kannattavuuteen.

Optimoi klikkausbudjettisi

Mainoskampanjan asetuksilla on suora vaikutus siihen, kuinka paljon maksat mainostesi klikkauksista. Jos esimerkiksi eri avainsanojen hintatarjoukset asetetaan niin korkeiksi, että mainokset varmasti saadaan ylimmälle mainospaikalle, voi varsinkin pieni mainosbudjetti loppua nopeasti kesken. Hieman pienempi hintatarjous saattaa hyvin riittää esimerkiksi toiseen tai kolmanteen mainospaikkaan, jolloin samalla budjetilla voidaan saada enemmän klikkauksia.

Yrityksen ei kannata kilpailla korkeimmista mainospaikoista, jos haluttu kuukausittainen klikkausbudjetti saadaan käytettyä kokonaan myös alemmilla mainospaikoilla.

Google Adsissa eri mainosten ja avainsanojen hintatarjouksia voi määrittää joko manuaalisesti itse, tai hyödyntämällä mainosjärjestelmän automatiikkaa. Mainoskampanjan voi vaikkapa asettaa automaattisesti säätämään klikkauksista maksettavan enimmäishinnan sen mukaan, että mainosbudjetilla saadaan mahdollisimman monta klikkausta.

Google Ads myös ehdottaa mainostajalle erilaisia toimenpiteitä, joilla kampanjan tehoa voidaan parantaa. Jos järjestelmän tekemät ehdotukset vaikuttavat järkeviltä, ne voidaan helposti ottaa käyttöön muutamalla klikkauksella. Ehdotuksiin kannattaa aina tutustua huolella, ja hyödyntää niistä vain hyväksi katsomansa.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Leo Sävel
CEO, Patner

Kohdenna mainoksesi tarkemmin

Jos tuntuu, etteivät mainoksesi tuota haluamaasi tulosta, syynä voi olla mainoskampanjan huono kohdennus. Kohdistamalla kampanja tarkemmin oikealle kohdeyleisölle, saadaan suurempi osuus mainoksia klikanneista konvertoitumaan.

Google Adsin hakusanamainonta on erittäin tehokas keino tavoittaa ne ihmiset, jotka jo etsivät tarjoamaasi palvelua, mutta avainsanojen valinta pitää tehdä huolella. Avainsanoja ei kannata valita vain sen perusteella, mitkä avainsanat liittyvät alaasi, vaan se mukaan, millä termeillä ihmiset todennäköisimmin etsivät palveluitasi.

Esimerkiksi pelkkä avainsana “kotisivu” voisi johtaa suureen määrään mainostajalle turhia klikkauksia, koska suuri osa sitä käyttävistä Google-hakijoista eivät ole aikeissa ostaa kotisivuja, vaan ainoastaan etsimässä tiettyä verkkosivua tai hakemassa tietoa aiheesta. Sen sijaan sanaparilla “kotisivut yritykselle” hakeva käyttäjä saattaa paljon todennäköisemmin etsiä kotisivupalvelua.

Google Adsin Display-mainonnassa kohdentaminen on mahdollisesti vielä tärkeämpää. Display-mainoksia näytetään yli kahden miljoonan verkkosivun Display-verkostossa, jossa mainokset voivat helposti näkyä aivan väärälle yleisölle, jos kohdennusta ei ole tehty.

Voit kohdistaa display-mainontaa esimerkiksi ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet tietyistä aiheista, palveluista tai verkkosivuista. Tällöin Google näyttää heille mainoksiasi, kun he surffaavat Display-verkostoon kuuluvilla sivuilla. Mainontaa voidaan kohdentaa myös sivuillasi jo aiemmin käyneille vierailijoille, ja houkutella heidät takaisin remarketingin eli uudelleenmarkkinoinnin avulla.

Kasvata mainostesi laatupisteitä

Google Ads antaa jokaiselle mainoskampanjan avainsanalle laatupisteet asteikolla 1–10. Laatupisteillä on merkittävä vaikutus avainsanojen klikkaushintoihin ja mainosten näkyvyyteen. Näin Google pyrkii varmistamaan, että parhaille mainospaikoille pääsee helpommin mainoksia, jotka vastaavat käyttäjän tekemää hakua.

Kun laatupisteet ovat korkeat, mainostaja maksaa klikkauksista vähemmän ja mainokset saa edullisemmin näkymään hyvillä mainospaikoilla.

Laatupisteitä määrittäessään Google arvioi, kuinka hyvin mainoksen avainsanat, otsikko, mainosteksti ja laskeutumissivun sisältö vastaavat toisiaan, sekä kuinka todennäköisesti Google-käyttäjät ovat aiemmin klikanneet mainosta.

Paranna mainoksen laskeutumissivua

Laskeutumissivulla eli landing pagella tarkoitetaan sitä sivua, johon mainosta klikkaava kävijä ohjataan, ja se on kriittinen osa tehokasta mainontaa. Siinä missä tarkalla kohdennuksella saadaan mainos löytämään oikea yleisö, ja hyvällä mainostekstillä houkutellaan heidät klikkaamaan, landing page on se, jolla tuote tai palvelu myydään kävijälle.

Hyvä laskeutumissivu tekee vierailijalle välittömästi selväksi, mitä hänelle tarjotaan ja miten se hyödyttää häntä. Jos potentiaalisen asiakkaan mielenkiintoa ei saada nopeasti herätettyä, hän ei yleensä kauaa sivustolla viivy.

Landing pagen houkuttelevuutta voi kasvattaa hyvillä kuvavalinnoilla, laadukkailla ja myyvillä tekstisisällöillä sekä tyylikkäällä ja selkeällä layoutilla.

Tee asiakkaalle houkuttelevampi tarjous

Täydellinenkään mainoskampanja ei ole tehokas, jos kohderyhmäsi ei ole riittävän kiinnostunut siitä, mitä tarjoat. Siksi viimeistään mainoskampanjaa rakennettaessa on syytä miettiä, miten eroat kilpailijoistasi ja mikä on se todellinen hyöty, jonka asiakas saa tuotteistasi tai palveluistasi. Tämä on se sanoma, joka laskeutumissivulla täytyy saada välitettyä kävijälle.

Usein yllättävän pienilläkin muutoksilla siihen, mitä landing pagella vierailijalle tarjotaan, voidaan parantaa tarjouksen houkuttelevuutta merkittävästi. Voit esimerkiksi laskea hieman tuotteen tai palvelun hintaa, tarjota asiakkaille ilmaisen konsultaation tai lyhyen kokeilujakson, tai luvata suurempien tilausten yhteydessä jonkin hyödyllisen kaupanpäällisen.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö, lähetä sähköpostia tai soita Leolle.

Leo Sävel