Maailman suosituin analytiikkatyökalu

Google Analytics on maailman suosituin analytiikkatyökalu, jonka avulla voidaan kerätä arvokasta tietoa omien verkkosivujen, kuten blogin, verkkokaupan tai kotisivujen kävijöistä. Analyticsin käyttö on täysin ilmaista, mutta työkalun tarjoama valtava määrä dataa voi aluksi tuntua melkoiselta suolta. Tähän artikkeliin on koottu Analyticsin tarjoamista perusraporteista sellainen informaatio, jonka avulla uusi käyttäjä pääsee liikkeelle.

Perusraportit

Analytiikkatyökalussa on viisi perusraporttia: 1. Reaaliaikainen, 2. Yleisö, 3. Hankinta, 4. Käyttäytyminen ja 5. Konversiot. Raportit antavat muun muassa reaaliaikaista tietoa sivun tämänhetkisistä kävijöistä, tietoa sivun kävijämääristä ja vierailijoista sekä miten nämä ovat päätyneet sivuille ja millaisia toimenpiteitä siellä tehneet.

Jokainen viidestä kategoriasta sisältää niin kutsutun yleiskatsauksen, jossa kerrotaan yhteenveto kategorian tärkeimmistä tiedoista ja vertaillaan sitä muihin kategorioihin. Yleiskatsausten lisäksi jokainen kategoria sisältää useita erillisiä raportteja, joista jokainen antaa spesifimpää tietoa hieman eri näkökulmista. Esimerkiksi hankinta-kategorian yleiskatsaus-osuus kertoo, millä eri tavoin käyttäjät ovat sivustolle tulleet, kun taas yksityiskohtaisempi social-raportti kertoo, kuinka moni sosiaalisen median kautta tulleista kävijöistä on tullut vaikkapa Instagramin kautta.

Seuraavaksi tarkastellaan yksitellen jokaista viidestä perusraportista. Tekstissä keskitytään sekä yleiskatsauksiin että spesifimpiin raportteihin sen mukaan, mistä milloinkin löytyy aloittelevalle Analyticsin käyttäjälle relevanttia tietoa.

Kun tarvitset yrityksellesi tehokkaat kotisivut, ota yhteyttä

Rakennamme sinulle liiketoimintaasi tukevat sivut maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake yleinen

1. Reaaliaikainen

Google Analyticsin reaaliaikainen-kategoriasta saadaan sen nimen mukaisesti tietoa sivuston käyttäjistä reaaliajassa. Raportit kertovat esimerkiksi, montako kävijää sivustolla on tällä hetkellä ja millä sivuilla kävijät juuri nyt ovat.

Reaaliaikaisten kävijätietojen seurannasta voidaan hyötyä esimerkiksi silloin, kun sivuilla on tehty jokin muutos. Raporteista saatavan datan avulla voidaan reaaliajassa selvittää, miten esimerkiksi juuri käyntiin polkaistu mainoskampanja, uusi twiitti tai uutiskirje vaikuttavat kävijämääriin ja vierailijoiden toimintaan sivustolla. Muutaman sekunnin viiveellä on siis mahdollista tarkistaa, millainen merkitys vaikkapa blogia mainostavalla somepostauksella on sivuston liikenteeseen.

2. Yleisö

Google Analyticsin yleisö-raporttien avulla saadaan kattavasti tietoa kävijämääristä ja ennen kaikkea siitä, millaisia kävijöitä sivuilla vierailee. Raporttien avulla voidaan tarkastella kävijämääriä miltä tahansa halutulta ajanjaksolta. Määrät saadaan tietää vaikkapa tunnin tarkkuudella tai kävijämääriä voidaan tutkia jopa vuoden ajalta.

Google Analytics yleisö

Yleisö-kategoriassa on myös raportti, jonka avulla saadaan tietää esimerkiksi, kuinka monet kävijöistä ovat uusia ja kuinka monet ovat vierailleet sivustolla ennenkin. Tämä raportti löytyy kohdasta käyttäytyminen.

Kävijämääriin liittyvien kysymysten lisäksi yleisö-kategoriasta saadaan monenlaista tietoa kävijöiden taustoista. Geo-raportti esimerkiksi kertoo, mistä maista ja kaupungeista käyttäjät ovat sekä mitä kieltä he puhuvat. Näiden tietojen valossa voidaan esimerkiksi tarkistaa, onko mainokset kohdistettu maantieteellisesti oikeille kohderyhmille.

Jos huomataan, että sivustolle tulee paljon kävijöitä sellaisista kaupungeista, joita ei ole otettu mainonnassa tai sivuston sisällöissä huomioon, voidaan niitä muokata paremmin kaikkia vierailijoita palveleviksi. Mikäli kävijöistä halutaan vieläkin tarkempaa tietoa, voidaan siirtyä demografiset tiedot -raporttiin, josta nähdään käyttäjien ikä- ja sukupuolijakauma.

Teknologia-raportilta nähdään yleisimmät käyttöjärjestelmät, palveluntarjoajat ja selaimet, joita vierailijat ovat käyttäneet. Dataa hyödyntäen voidaan esimerkiksi pyrkiä varmistamaan, että sivut toimivat jatkossa mahdollisimman hyvin etenkin näissä selaimissa.

Mobiili-raportin avulla taas nähdään, minkälaisilla laitteilla sivustoa käytetään. Analyticsin käyttäjä voi esimerkiksi panostaa sivustonsa responsiivisuuteen tietäessään, että valtaosa käyttäjistä selaa sivuja puhelimella tai tabletilla.

3. Hankinta

Hankinta-kategorian avulla saadaan tietää, miten käyttäjät löytävät sivustolle. Hankinnan yleiskatsaus kertoo esimerkiksi, mitä kautta kävijät tulevat sivuille ja miten käyttäjämäärät jakautuvat eri lähteiden välille.

Analytics jakaa yleisön hankinnan neljään eri kategoriaan sen mukaan, mistä lähteistä käyttäjät tulevat. Ensimmäinen lähde on organic search, joka kertoo hakukoneiden kautta saapuneen kävijämäärän.

Toinen lähde on direct, joka kertoo esimerkiksi niiden kävijöiden määrän, jotka ovat tulleet sivulle kirjoittamalla verkkosivun osoitteen osoiteriville tai käyttämällä kirjanmerkkiä. Tämän lähteen kohdalla kannattaa kuitenkin muistaa, että direct sisältää myös sellaiset kävijät, joiden lähdettä Google ei syystä tai toisesta pysty tunnistamaan.

Kolmas lähde on nimeltään social, joka viittaa sosiaalisen median kautta tulleisiin kävijöihin. Social-kategoriasta löytyvältä kaikki liikenne -raportilta on myös mahdollista tarkistaa, tuleeko eniten käyttäjiä vaikkapa Instagramin, Facebookin vai LinkedInin kautta.

Neljäs lähde on referral eli viittaus, joka sisältää kaikki ne kävijät, jotka ovat päätyneet sivulle jonkun linkin kautta. Viittaukset-lähde pitää siis sisällään kaikki ne verkkosivut, joiden kautta sivuille tulee liikennettä. Näihin lähteisiin voi perehtyä tarkemmin klikkaamalla auki viittaukset-raportin.

Google Analytics Hankinta

Näiden neljän tulotavan seurannan lisäksi Google Analytics voidaan kytkeä Google Ads -tiliin (ent. Google AdWords), jolloin saadaan dataa siitä, miten onnistuneesti Google-mainonta tuottaa sivuille liikennettä. Tämän tiedon valossa voidaankin sitten esimerkiksi tarkistaa, ettei turhaan makseta sellaisista hakusanoista, jotka eivät tuota liikennettä sivuille.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora
Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käsittelemisen *

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

4. Käyttäytyminen

Käyttäytyminen-kategorian raportit kertovat Analyticsin käyttäjälle, miten nettisivujen käyttäjät toimivat sivustolla. Erilaisten käyttäytymiseen liittyvien raporttien avulla saadaan esimerkiksi tietoa siitä, miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä, kuinka kauan he viettävät aikaa sivuilla ja miltä sivulta he poistuvat.

Kävijöiden keskimääräisen sivuilla vietetyn ajan näkee heti yleiskatsauksesta. Kävijän kulku -raportti taas visualisoi kävijän vuorovaikutuksen sivuston kanssa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, miten kävijä on liikkunut sivulta toiselle istuntonsa aikana. Kävijän kulku -raportin avulla saadaankin tietää, liikkuuko yleisö sivustolla halutulla tavalla, eli siirrytäänkö esimerkiksi verkkokaupan tuotesivulta yleensä suoraan kassalle, vaikka toiveena olisi, että ennen maksua tutkittaisiin vielä muita tuotesivuja. Kävijöiden kulkureitit kertovat tietysti myös siitä, millainen sisältö on yleisön mielestä kiinnostavaa ja miten sisältöjä voitaisiin päivittää entistä mielenkiintoisemmiksi ja paremmiksi.

Google Analytics Kävijän kulku

Käyttäytymistiedoista nähdään myös sivujen välitön poistumisprosentti. Välitön poistuminen koskee niitä kävijöitä, jotka ovat istunnon aikana vierailleet ainoastaan yhdellä sivulla, ilman että ovat siirtyneet sivustolla eteenpäin. Kyse ei siis nimestä huolimatta ole siitä, että suuri välittömän poistumisen prosentti kertoisi kävijöiden poistuvan välittömästi sivustolle saavuttuaan. On mahdollista, että kävijät viihtyvät sivulla pitkäänkin siirtymättä kuitenkaan muille välilehdille.

Analyticsin tietojen mukaan välittömään poistumiseen johtanut istunto olisi kestänyt 0 sekuntia, mikä johtuu ainoastaan siitä, että istuntojen kesto pystytään laskemaan vasta, kun sivuille siirtymistä seuraa jokin toinen toimenpide, kuten klikkaus toiselle sivulle.

Sivuston sisältö -raportti antaa arvokasta tietoa siitä, millä alasivulla käyttäjät viihtyvät. Raportilta voidaan tarkastaa myös yksittäisten sivujen poistumisprosentit. Nämä prosentit kertovat, välittömästä poistumisprosentista poiketen, minkä sivujen kautta kävijät lähtevät sivustolta pois. Raportin avulla saakin kätevästi tietää, mitä sivuja kenties kannattaisi kehittää.

Sivuston nopeus -raportti kertoo, kuinka nopeasti sivut keskimäärin latautuvat. Sivuston latausnopeus on olennainen käyttäjämukavuuteen vaikuttava seikka, ja jos huomataan, että jokin sivuista latautuu erityisen hitaasti, voidaan kyseistä sivua muokata kevyemmäksi ja tällä tavoin optimoida sivun käytettävyyttä.

5. Konversiot

Google Analytics mahdollistaa myös sivustolla tapahtuvien loppuunvietyjen toimenpiteiden eli konversioiden seuraamisen. Konversioiden mittaaminen edellyttää, että Analytics-työkalun käyttäjä asettaa sivustolleen erilaisia tavoitteita. Tällaisia tavoitteita voivat olla vaikkapa yhteydenottolomakkeen lähettäminen tai verkkokauppaoston suorittaminen. Tavoitteiden asettamisesta löytyy lisätietoa Google Analyticsin -ohjeista.

Analyticsin avulla sen käyttäjä oppii tuntemaan yleisönsä paremmin ja voi siten kohdentaa onnistuneemmin esimerkiksi mainontaa ja tuottaa sisältöä, joka palvelee paremmin kohderyhmäänsä. Laita nämä vinkit talteen ja tee sivuistasi entistäkin paremmat Googlen tarjoaman analytiikan avulla.

Asenna Google Analytics -työkalu WordPress-kotisivuillesi näiden helppojen ohjeiden avulla.

Kun tarvitset yrityksellesi tehokkaat kotisivut, ota yhteyttä

Rakennamme sinulle liiketoimintaasi tukevat sivut maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake yleinen