Meta title on olennainen osa hakukoneoptimointia

Meta title on Googlen hakutulossivulla näkyvä otsikko, joka toimii linkkinä kyseiselle verkkosivulle. Meta titlellä (=metaotsikolla) on tärkeä tehtävä sekä Googlen että siellä hakuja tekevien netinkäyttäjien kannalta.

Metaotsikko on ensimmäinen asia, jonka Google tarkistaa indeksoidessaan eli käydessään läpi sivua, ja samalla se on myös yleensä ensimmäinen asia, johon Google-haun tekevä käyttäjä kiinnittää huomionsa vertaillessaan hakutuloksia.

Meta titlellä on kaksi tehtävää: Ensinnäkin sen tulee kertoa lyhyesti ja luotettavasti kuvaamansa nettisivun sisällöstä Googlelle sekä käyttäjälle, joka päättelee sen avulla vastaako sivu hänen etsimäänsä. Toiseksi metaotsikon tulee herättää käyttäjän kiinnostus tavalla, joka saa hänet klikkaamaan itsensä sivulle.

Meta title on hakutuloksissa sinisellä näkyvä otsikko

Hakutuloksissa on metaotsikon lisäksi sen alapuolella toinen niin kutsuttu meta tagi eli metakuvaus, jonka tehtävänä on antaa käyttäjälle vielä enemmän ja tarkempaa informaatiota sivusta. Metakuvauksesta eli meta descriptionista voit lukea lisää artikkelista “Saatko metakuvauksen avulla lisää kävijöitä sivuillesi?

Jos metaotsikon ja -kuvauksen jättää tekemättä, poimii Google niiden tilalle todennäköisemmin sivun H1-otsikon eli pääotsikon sekä katkelman sivun leipätekstin alkupuolelta. (Näin voi käydä myös silloin, jos Google jostain syystä pitää jotakin kohtaa sivujen sisällöistä metatekstejä relevantimpana.)

Jos kuitenkin haluaa pyrkiä vaikuttamaan siihen, mitä Google hakutuloksissaan kertoo esimerkiksi yrityksestä, kannattaa meta title ja meta description kirjoittaa ehdottomasti itse.

Helpoimmin meta titlen voi lisätä esimerkiksi WordPress-alustaisille sivuille käyttämällä Yoast SEO -lisäosaa. Lisäosan avulla on mahdollista kokeilla erilaisia variaatioita metaotsikoista (ja metakuvauksista). Lisäosa ohjeistaa, milloin tekstit ovat sopivan pituisia ja esikatselun avulla näkee myös, miltä metatagit näyttävät Googlen hakutuloksissa.

Yoast SEO -lisäosan avulla on helppoa kirjoittaa meta titlejä

Yoast SEO -lisäosa mahdollistaa myös valmiiden mallien käyttämisen, jolloin sivuston jokaisen alasivun metaotsikkoa ei tarvitse kirjoittaa kokonaan manuaalisesti. Valmiiden muuttujien (kuvassa liilalla) avulla jokaiseen sivuston meta titleen voidaan esimerkiksi tuoda aina automaattisesti yrityksen nimi tai domain, eikä sitä tarvitse kirjoittaa erikseen. Lisäksi SEO-lisäosien avulla esimerkiksi blogiartikkelin otsikko muunnetaan automaattisesti myös meta titleksi.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin

Millainen on hyvä meta title?

Vaikka SEO-lisäosien valmiiden muuttujien avulla voidaan helpottaa metaotsikoiden kirjoittamista, ei täysin automatisoitujen otsikoiden käyttäminen ole paras vaihtoehto.

Metaotsikoiden on tarkoitus palvella käyttäjiä ja siksi niiden on oltava luonnollisia tekstejä, jotka on kirjoitettu ihmisiä varten. Toisin sanoen, vaikka meta title on osa hakukoneoptimointia, sen on kerrottava selkeästi myös käyttäjälle, mistä sivulla on kyse.

Tämä tukee välillisesti myös hakukonenäkyvyyttä. Mitä paremmin metaotsikko palvelee käyttäjää, sitä enemmän sivu saa klikkauksia, jotka taas vaikuttavat siihen, että sivu nousee korkeammalle hakutuloksissa.

Meta titlejä kirjoitettaessa kannattaa huomioida, että sama teksti näkyy myös sosiaalisessa mediassa silloin, kun joku jakaa sivusi siellä. Tosin esimerkiksi Facebookissa on mahdollista kirjoittaa myös sitä varten räätälöity oma metaotsikko.

Metaotsikon pituus

Optimaalinen pituus metaotsikolle on noin 50–60 merkkiä. Liian pitkät meta titlet eivät näy hakutuloksissa kokonaan, joilloin myös osa tärkeistä avainsanoista saattaa jäädä puuttumaan.

Merkkimäärässä tulee huomioida, että jotkut merkeistä vievät toisia enemmän tilaa ruudulla. Otsikkoa ei siis kannata kirjoittaa esimerkiksi kokonaan versaalein (eli “isoin kirjaimin”) siinä toivossa, että ne herättäisivät enemmän huomiota. Versaalit vievät enemmän tilaa ja niiden lukeminen saattaa olla jopa hankalampaa, päinvastoin kuin saattaisi ensiksi ajatella.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora
Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käsittelemisen *

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

Avainsanat ensimmäisenä metaotsikossa

Tärkein asia metaotsikossa on avainsanat. Meta titleen kannattaa siis kirjoittaa sivun tärkeimmät avainsanat, joilla halutaan sivun löytyvän hakukoneista. Käyttäjät silmäilevät usein molempia sekä metaotsikkoa että -kuvausta ja klikkaavat sivulle todennäköisemmin silloin, jos hakusana löytyy niistä molemmista.

Avainsanojen käyttämisen lisäksi olennaista on niiden sijainti meta titlessä. Tärkein avainsana tulisi sijoittaa aina mahdollisuuksien mukaan heti otsikon alkuun, sillä kävijä saattaa esimerkiksi silmäillä jokaisesta otsikosta vain pari ensimmäistä sanaa.

Hieman yksinkertaistaen hyvä nyrkkisääntö on sijoittaa otsikon alkuun ensin tärkein ja sen jälkeen toisiksi tärkein avainsana. (Kaikkia mahdollisia avainsanoja ei ole järkevää listata otsikkoon.)

Todennäköisesti nämä kaksi avainsanaa eivät kuitenkaan yksinään muodosta kokonaista ajatusta, joka olisi selkeä ja houkutteleva. Ei siis kannata kirjoittaa avainsanoja peräkkäin, vaan tavalla jolla niistä muodostuu kokonainen ajatus. Metaotsikkoon onkin lisättävä myös muita sanoja auttamaan järkevän lausekkeen (tai kokonaisen lauseen) muodostamista.

Yrityksen tai domainin nimi meta titlen loppuun

Houkuttelevan avainsanoja sisältävän lausekkeen loppuun on hyvä lisätä joko yrityksen nimi tai vaihtoehtoisesti joissain tapauksissa domainin nimi. Yrityksen nimi erotetaan tyypillisesti pystyviivalla tai toisinaan jollakin muulla erottimella, kuten ajatusviivalla tai kaksoispisteellä.

Sitä käyttääkö yrityksen vai domainin nimeä kannattaa harkita tapauskohtaisesti. Jos domainin nimi on eri kuin yrityksen, kannattaa pohtia kumpi niistä kertoo hakutuloksia selaavalle käyttäjälle enemmän. “Kannelmäenhierontapalvelut.fi” metaotsikon lopussa palvelee käyttäjää todennäköisesti paremmin kuin esimerkiksi “Tmi Jani-Petteri Perälä”.

Optimaalinen muoto meta titlelle on siis yksinkertaistetusti seuraavanlainen: “Avainsana 1 ja Avainsana 2 + muut houkuttelevaan otsikkoon tarvittavat sanat
| Yritys”.

Unikki ja kiinnostava metaotsikko

Samanlaiset meta titlet verkkosivuston eri sivuilla vaikuttavat negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen. Jokaiselle yksittäiselle sivulle tulee ehdottomasti luoda oma uniikki meta title.

Esimerkiksi erilaisia rakentamisen palveluita (vaikkapa LVI-työt, purkutyöt, kattoremontit) tarjoavan yrityksen ei kannata toistaa samaa yleispätevää lauseketta “Rakennuspalveluita Turussa” jokaisen palvelusivun metaotsikossa.

Sen sijaan jokaiselle sivulla tulee räätälöidä oma houkutteleva meta title, joka sisältää nimenomaan kyseisen sivun avainsanat, eli kertoo juuri siitä palvelusta.

Myöskään “Etusivu | Rakennusmiehet.fi” tai “Palvelut | Rakennusmiehet.fi” -tyyppiset titlet eivät kerro oikeastaan mitään yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista, eivätkä taatusti erotu edukseen muista hakutuloksista. Siksi sivun nimeä (esim. etusivu) ei kannata välttämättä automaattisesti käyttää meta titlessä.

Yksittäisenkin metaotsikon sisällä kannattaa kiinnittää huomiota toiston välttämiseen. Samaa sanaa ei kannata käyttää useampaan kertaan otsikossa. Näin kuitenkin käy tyypillisesti esimerkiksi juuri silloin, jos meta title on mallia: “avainsana1 | sivun nimi | yritys”, jolloin avainsana saattaa sisältyä jo sivun nimeen. Esimerkiksi seuraavassa otsikossa toistettaisiin turhaan ylläpito-avainsanaa, vaikka se ei toisi mitään lisäarvoa käyttäjälle: Kotisivujen ylläpito edullisesti | Ylläpito | Helpotkotisivut.fi.

Tärkeintä on siis kirjoittaa kuvaava otsikko, joka on kuitenkin samalla kiinnostava. Houkuttelun nimissä ei kannata kirjoitella klikkiotsikoita, jotka eivät oikeasti vastaa sivun sisältöä.

Metaotsikolla kannattaa ensisijaisesti pyrkiä luomaan positiivinen ensivaikutelma yrityksestä. Avainsanojen lisäksi oma kilpailuvaltti, kuten hinta tai jokin muu potentiaaliselle asiakkaalle arvoa tuova pointti kannattaa nostaa esille jo metaotsikossa.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin