kotisivut seuralle

Kotisivut seuralle

Haluatko kasvattaa seuranne näkyvyyttä, helpottaa jäsenhankintaa sekä tarjota jäsenille tietoa toiminnastanne laadukkaiden verkkosivujen avulla?

Seuran nettisivujen tavoitteet

Laadukkaat kotisivut ovat minkä tahansa aktiivisen seuran toiminnan perusedellytys. Seuran kotisivut tukevat sekä toiminnan ylläpitämistä että kehittämistä. 

Siinä missä esimerkiksi yritykset tarvitsevat kotisivuja myynnin ja markkinoinnin edistämiseen, seurat tarvitsevat kotisivut ennen kaikkea palvellakseen nykyisiä ja tulevia jäseniään mahdollisimman hyvin. 

Seuran nettisivujen avulla voidaan rakentaa tunnettuutta, tavoittaa uusia kohderyhmiä ja edistää jäsenhankintaa. Yhtä tärkeää voi olla seuran nykyisten jäsenten ja muiden seuran toiminnasta kiinnostuneiden tiedottaminen vaikkapa tapahtumista, jäsenkokouksista, toiminnasta ja tavoitteista. 
 
Myös seuran toiminnan rahoittamiseen tarvittavan varainhankinnan edistäminen voi olla yksi tavoitteista, kun suunnitellaan verkkosivuja seuralle. 

Yhtä kaikki, hyvät kotisivut seuralle ovat sellaiset, jotka palvelevat sen tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.  

Kun tarvitset yhdistyksellesi tehokkaat kotisivut, ota yhteyttä

Rakennamme yhdistyksellesi verkkosivut maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel

Seuran nettisivut ammattilaisen avulla vai itse rakentaen?

Seuran nettisivujen ylläpitäminen ja päivittäminen on hyvin usein yhden tai muutaman ihmisen vastuulla.

Sivujen päivittäminen on yllättävän aikaa vievää puuhaa ja vaatii tekijältään perehtyneisyyttä aiheeseen sekä ennen kaikkea paljon viitseliäisyyttä ottaa asioista selvää.

Monet rakentavat ja ylläpitävät nettisivut itsekin, mutta aiheeseen harjaantumattomalta se todennäköisesti vie todella paljon aikaa, eikä lopputulos siltikään välttämättä täytä odotuksia.

Kotisivuille saattaa jäädä piileviä virheitä, jotka harvoin ovat täysin peruuttamattomia, mutta voivat pahimmassa tapauksessa jopa haitata seuran toimintaa – Esimerkiksi estää kokonaan sivujen löydettävyyden Googlesta tai heikentää merkittävästi sivujen käytettävyyttä, mikäli virheitä ei huomata.

Lähes kaikille seuroille on kuitenkin tärkeää, että nettisivujen päivittäminen onnistuu omin avuin, eikä jokaisen muutoksen tai päivityksen tekemiseen ole pakko käyttää ammattilaisten apua.

Etenkin silloin, jos edessä on kokonaan uusien verkkosivujen rakentaminen tai seuran vanhojen sivujen uudistaminen, ammattilaisen apu tulee kuitenkin yleensä tarpeeseen. Kaikkien verkkosivustojen elinkaaren aikana tulee väistämättä vastaan myös teknisiä haasteita – ja silloinkin on iso etu, jos verkkosivujen ongelmien ratkaisemiseen on käytettävissä luotettava tuki.

Vaihtoehdot nettisivujen rakentamiseen

Vaivattomin ja turvallisin tapa on ulkoistaa suurin osa nettisivuprojektista ammattilaiselle, joka rakentaa seuran näköiset nettisivut niillä toiminnallisuuksilla, jotka parhaiten palvelevat sen tarpeita.

Vielä parempi on, jos yhteistyö ei pääty siihen, kun verkkosivut on julkaistu, vaan tuttu ammattilainen on jatkossakin käytettävissä aina, kun eteen tulee jokin tekninen pulma tai isompi muutostarve.

Monissa tapauksissa budjetti ei kuitenkaan anna myöden ulkoistaa nettisivuprojektia kokonaan tai halutaan muuten hyödyntää esimerkiksi seuran sisältä löytyvää osaamista.

Tällöin paras vaihtoehto saattaa olla kevyempi ratkaisu, jossa ammattilainen auttaa seuran toimijat alkuun nettisivujen rakennusprojektissa ja on tarvittaessa jatkossa tukena teknisissä sekä visuaalisissa haasteissa.

Me Helpoilla kotisivuilla olemme rakentaneet yli 2400 verkkosivustoa, joiden joukossa on myös lukuisia yhdistysten sivustoja. Olemme rakentaneet verkkosivuja seuroille sekä kokonaisratkaisuna aina layoutin suunnittelusta tekniseen toteutukseen ja ylläpitoon että auttaneet alkuun seuroja alustamalla verkkosivut ja kouluttamalla heitä rakentamaan sivut itsenäisesti.

Seuraavaksi esittelemme tarkemmin erilaiset vaihtoehdot seurojen verkkosivuille.

Seuran nettisivujen suunnittelu ja toteutus Helpoilla kotisivuilla

Haluatteko seuranne tavoitteisiin suunnittellut kotisivut kokonaistoteutuksena nopeasti ja helposti, ilman teknisiä huolia?

Rakennamme nettisivut seurallenne maailman suosituimmalla kotisivualusta WordPressillä, joka taipuu niin laajaksi verkkosivustoksi, blogialustaksi, onepage-sivuksi kuin verkkokaupaksikin.

Toiveissanne voi olla suppea tai kattava sivusto, yksinkertaisen tyylikäs visuaalinen ilme tai graafikon suunnittelema jokaista yksityiskohtaa myöten harkittu layout, pelkkä käyntikorttisivusto tai hakukoneoptimoitu kokonaisuus. Rakennamme seurallenne juuri sen näköiset kotisivut kuin haluatte, niillä toiminnallisuuksilla, joita tarvitsette.

Rakentamamme WordPress-sivut ovat aina mobiiliystävälliset, kevyet sekä nopeasti latautuvat, ja ne tarjoavat näin myös erinomaisen pohjan Google-näkyvyydelle.

Sivuja on helppo muokata myös itse ilman koodaamisosaamista, ja projektin päätteeksi tarjoamme mielellämme kaikille asiakkaillemme myös käyttökoulutuksen sivuston muokkaustarpeisiin.

Seuran nettisivujen lisäksi saatte meiltä halutessanne myös domainin, webhotellin, turvallisuuspäivitykset ja jatkuvan asiakastuen.

Mitä seuran kotisivut sitten maksavat?

Seurojen nettisivujen hinta ammattilaisen suunnittelemana on yleensä noin 500–3000 €. Laajempi sivusto todella monipuolisilla ominaisuuksilla saattaa maksaa helposti 3000–10 000 € ja siitä ylöspäin.

Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi sivuston laajuus, erilaisten toiminnallisuuksien, kuten kalenterilisäosien ja muiden lisäpalveluiden tarve.

Voit tutustua verkkosivupakettien hintoihin tarkemmin täältä.

Edulliset kotisivut seuralle

Haluatteko säästää nettisivubudjetissa rakentamalla kotisivut itse, mutta varmistaa samalla, että teillä on käytössänne laadukas kotisivualusta sekä tarpeen mukaan teknistä tukea saatavilla?

Tarjoamme seuroille myös tavallista edullisempaa WordPress + Kadence -nettisivujen aloituspakettia, johon sisältyy WordPress-sivuston alustus, tunnin käyttökoulutus sekä tunnin kehityssparraus.

Käytännössä saatte siis kauttamme laadukkaan, mutta edullisen kotisivualustan (saman, jota käytämme sivujen rakentamiseen itsekin) sekä käyttökoulutuksen, jonka jälkeen rakennatte sivuston kotisivukone-tyyppisesti valmiiksi – kotisivukone, mutta laadukkain mahdollinen alusta.

Kun olette päässeet eteenpäin sivuston rakennuksessa, käymme kehityssparrauksessa yhdessä läpi siihen mennessä vastaan tulleet kysymykset.

Aloituspaketti soveltuu sivuston rakentamisesta kiinnostuneille, tietoteknisesti osaaville yhdistysaktiiveille, mutta ei kuitenkaan vaadi esimerkiksi koodaamisosaamista.

WordPress + Kadence -aloituspaketin hinta on alkaen 400 €.

Mitä pitää ottaa huomioon seuran verkkosivujen suunnittelussa? 

Päätittepä sitten ulkoistaa nettisivujen rakennuksen kokonaan tai ryhtyä rakentamaan sivuja itse, niin ainakin seuraavia asioita kannattaa pohtia, kun seuran nettisivujen uudistus tai rakentaminen on ajankohtaista.

1. Mikä on seuran nettisivujen tavoite? 

Oletteko hankkimassa uusia kotisivuja esimerkiksi jäsenhankintaa varten vaiko vain tietopankiksi olemassa oleville jäsenille? Vai kenties jotain muuta?

Kun tiedätte, mitä sivustolla halutaan saavuttaa, voidaan sivut rakentaa palvelemaan näitä tavoitteita mahdollisimman hyvin.

2. Minkä verran resursseja sivujen rakentamiseen on käytettävissä?

Millainen budjetti sivuston rakentamiseen on varattu?

Budetin myötä kannattaa myös pohtia, minkä verran olette itse valmiita panostamaan sivujen rakentamiseen sekä minkä verran tietotaitoa ja intoa sivujen rakennukseen ja ylläpitämiseen löytyy omasta takaa.

3. Onko Google-löydettävyys seuralle tärkeää?

Hyvät sisällöt ovat seuran kotisivujen tärkein elementti kahdestakin syystä. Ne palvelevat paitsi käyttäjiä myös hakukonenäkyvyyttä.

Etenkin silloin, jos Google-näkyvyys on seuralle tärkeää, kannattaa sivustolle rakentaa oma sivunsa tai artikkelinsa jokaista tärkeää aihetta (=avainsanaa) varten ja kullekin sivulle kannattaa kirjoittaa riittävästi laadukasta tekstiä aiheesta, mielellään vähintään 300–600 sanaa per sivu.

Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun suunnittelette sivuston rakennetta ja sisällöntuotantoa.

4. Miten hankitte kävijöitä nettisivuillenne?

Onko teille tärkeää, että uudet kävijät voisivat löytää tiensä seuran verkkosivuille vai onko sivusto tarkoitettu vain niille, jotka jo tietävät seurasta muuta kautta?

Laadukkaiden tekstisisältöjen lisäksi erilaisilla hakukoneoptimointitoimenpiteillä, kuten esimerkiksi ulkoisten linkkien ja sivuston latausnopeuden optimoinnilla voitte parantaa nettisivujenne luonnollista näkyvyyttä hakutuloksissa.

Maksetulla Google-mainonnalla voitte puolestaan nousta suoraan hakutulosten kärkeen niin halutessanne.

5. Miten sivujen visuaalisessa ilmeessä huomioidaan seuran imago?

Kotisivujen visuaalisella ilmeellä voidaan ohjailla sitä, millaisia mielikuvia sivustovierailijoille herää seurasta nettisivujen kautta.

Onnistunut visuaalinen ilme viestii seuran toiminnasta ja arvoista luotettavasti ja tekee sen kohderyhmää puhuttelevalla tavalla.

Kuvat, värimaailma ja pienemmätkin visuaaliset yksityiskohdat, kuten fonttivalinnat vaikuttavat siihen, millaisen ensivaikutelman sivut seurasta luovat.

6. Millaista ylläpitoa seuran kotisivut tarvitsee?

Sivustonne ylläpitoa varten tarvitsette turvallisen ja nopean webhotellin. Se millaisen ylläpitopalvelun sivuillenne valitsette, vaikuttaa siis myös suoraan sivujenne latausnopeuteen, käyttäjäkokemukseen ja hakukonenäkyvyyteen.

Lisäksi tarvitsette tietenkin domainin eli verkkotunnuksen, joka määrittää seuranne www-osoitteen. Usein hyvä domain on seuran nimi, mutta kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, ettei se loukkaa kenenkään muun rekisteröimää domainia tai sekoitu toiseen verkkotunnukseen.

Hyvä domain on myös selkeä, tunnistettava ja mahdollisimman ytimekäs sekä helppo lausua ääneen niin, että kuulija voi ymmärtää sen vain yhdellä tapaa eikä väärinkäsityksiä pääse syntymään.

Mikäli nettisivujen hankkiminen tai uudistaminen on ajankohtaista ja haluat jutella tarkemmin siitä, millainen ratkaisu soveltuisi parhaiten teidän tarpeisiinne, ota rohkeasti yhteyttä oheisella lomakkeella.

Kun tarvitset yhdistyksellesi tehokkaat kotisivut, ota yhteyttä

Rakennamme yhdistyksellesi verkkosivut maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel