Mitä konversiot ovat?

Konversiot mittaavat kuinka moni yrityksen verkkosivun kävijöistä tekee jonkin yritystä hyödyttävän toimenpiteen. Konversiotapahtuma voi olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, ajanvarauksen tekeminen, yhteydenottolomakkeen täyttäminen tai uutiskirjeen tilaaminen.

Usein konversioilla seurataan sivun kävijöiden konvertoitumista maksaviksi asiakkaiksi, mutta konversio voi myös olla mikä tahansa muu sivuilla tehty tapahtuma, jonka yritys kokee tärkeäksi.

Yrityksen kotisivujen konversiomäärät ja konversioprosentti kertovat usein suoraan siitä, kuinka hyvin sivut tukevat yrityksen liiketoimintatavoitteita. Jos yritys tekee verkkosivujensa kautta lainkaan myyntiä tai asiakashankintaa, on tärkeää myös seurata, kuinka tehokkaasti sivut konvertoivat. Sivustoa tulee myös jatkuvasti kehittää seurannasta saatavan tiedon perusteella.

Konversio

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin

Miten konversiota seurataan?

Konversioseurantaan on olemassa useita eri metodeja, joita käytetään eri lähteistä tulevien kävijöiden konversioiden seuraamiseen.

Google Ads -mainosten konversioiden mittaamista varten verkkosivustolle asennetaan Googlen konversioseurantakoodi eli tagi, joka seuraa, mitä toimia mainosten tuomat kävijät sivuilla tekevät. Konversioseurantatagin avulla Google Ads pystyy hyvin tarkasti mittaamaan, kuinka hyvin eri mainokset tai jopa yksittäiset käytetyt avainsanat ovat tuoneet konversioita. Näin mainostava yritys voi helposti tarkistaa vaikkapa tietyn mainostekstin keräämän konversiomäärän ja konversioprosentin. 

Googlen seurantatagin voi asentaa joko suoraan sivustolle, tai käyttämällä Googlen tag manager -työkalua, joka tekee konversioseurannan hallinnoimisesta helpompaa.

Facebook-mainosten konversioiden seuraamiseen vaaditaan Facebookin oma seurantakoodi Facebook-pikseli. Toiminnallisuudeltaan Facebook-pikseli on pitkälti samanlainen kuin Googlen seurantakoodi.

Myös sivuston kaikkea liikennettä seuraavaa Google Analytics -työkalua voi käyttää konversioiden seuraamiseen. Analyticsin avulla voi muun muassa mitata kuinka suuri osuus sivuston kaikista kävijöistä tekee sivulla tietyn toimenpiteen. Google Analytics on tärkeä osa yrityksen verkkosivujen konversioseurantaa, sillä se osaa mitata myös luonnollisten hakutulosten kautta tulevan kävijäliikenteen tekemiä konversioita.

Konversioiden määrä

Konversioseuranta ei seuraa ainoastaan kaikkien konversioiden kokonaismäärää, vaan myös erilaisten konversiotapahtumien määriä. Seuranta kertoo esimerkiksi montako kertaa kävijät ovat tehneet ajanvarauksia tietyllä aikavälillä, tai minä viikonpäivänä tai mihin kellonaikaan saat eniten tilauksia.

Konversioita kannattaa mitata sekä konversiotapahtumien absoluuttisena määränä että konversioprosenttina, joka kertoo, kuinka suuri osuus sivuston kävijöistä konvertoituu. Näistä konversioprosentti on selvästi tärkeämpi, sillä se kertoo kuinka hyvin sivu vakuuttaa potentiaaliset asiakkaat.

Mikä sitten olisi hyvä konversioprosentti kotisivuillesi? Siihen ei ole olemassa tarkkaa vastausta, sillä sivustojen konversiomäärät vaihtelevat suuresti eri alojen ja eri yritysten välillä. Tärkeintä on seurata verkkosivujesi toimintaa ja konversioita aktiivisesti, jotta konversioprosenttia voidaan kasvattaa parantelemalla sivujasi askel askeleelta.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

Määritä jokaiselle konversiolle arvo

Kun konversioseuranta asennetaan, pitää jokaiselle konversiotapahtumalle asettaa jokin rahallinen arvo. Näin pystytään seuraamaan, kuinka paljon konversiot yritykselle tuottavat.

Yksittäisten konversioiden arvo kannattaa aina pyrkiä määrittämään mahdollisimman tarkasti, jotta sivujen tuottavuudesta saadaan realistinen kuva. Jos esimerkiksi keskimääräinen yrityksen verkkokaupan kautta tehtävä kauppa on arvoltaan 1000 €, ja sen myyntikateprosentti on 50 %, on yhden osto-konversion arvo 500 €.

Konversioiden arvoa määritettäessä on hyvä huomioida kaikki niiden tuottavuuteen vaikuttavat seikat, kuten asiakkaiden tekemät myöhemmät lisäostot. Mikäli keskimääräinen asiakas tilaa asiakassuhteensa aikana esimerkiksi 200 € edestä lisäpalveluja, kannattaa se lisätä konversion arvoon.

Kaikkien konversiotapahtumien kohdalla tarkan arvon määrittäminen ei välttämättä ole kannattavaa ajankäyttöä suhteessa siitä saatavaan hyötyyn. Voi esimerkiksi olla haastavaa laskea, kuinka paljon rahallista hyötyä uutiskirjeen tilaaminen tuottaa yritykselle, ja tällöin konversion kannattavuus voidaankin arvioida.

Seuraa, mitä konversiot maksavat

Yrityksen on tärkeää seurata, kuinka paljon sivujen kävijäliikenteen saamiseksi joudutaan käyttämään esimerkiksi markkinointiin, ja kuinka paljon kävijäliikenteen tuomat konversiot tuovat yritykselle rahaa. Suuristakaan konversiomääristä ei ole yritykselle iloa, jos niiden hankkiminen maksaa yritykselle enemmän kuin ne tuottavat.

Mainonnan tuottavuutta voi seurata laskemalla niille ROI:n (return on investment) eli sijoitetun pääoman tuottoprosentin. Sitä laskettaessa huomioidaan kaikki myydyn tuotteen tai palvelun tuottavuuteen vaikuttavat kustannukset, kuten valmistuskustannukset, toimituskulut sekä CAC (customer acquisition cost) eli asiakkaan hankkimisesta koituneet myynti- ja markkinointikulut. Seuraamalla pääoman tuottoprosenttiaan yritys tietää jatkuvasti, paljonko saa markkinointibudjetilleen vastinetta.

Konversio-optimointi

Yritysten mainosten ja niiden laskeutumissivujen houkuttelevuutta sekä verkkosivuston käyttäjäpolkuja kannattaa parannella, jotta konversioita voidaan hankkia mahdollisimman kustannustehokkaasti. Konversio-optimoinnin avulla esimerkiksi sivuston rakennetta, sisältöjä ja layouttia kehitetään houkuttelevammiksi, jotta konversioiden määrää ja konversioprosenttia saadaan kasvatettua.

Konversio-optimoinnissa on tärkeää hyödyntää A/B-testausta, jolla yrityksen kotisivuja ja mainoksia voidaan hioa jatkuvasti paremmiksi. A/B-testaus toimii siten, että esimerkiksi mainoksesta tai mainoksen laskeutumissivusta tehdään kaksi keskenään kilpailevaa versiota, joita vuorotellen esitetään mainoksen yleisölle. Huonommin pärjäävä versio hylätään, ja sen tilalle luodaan uusi variaatio, jota aletaan taas verrata edellisen testikierroksen voittajaan.

A/B-testaus on jatkuva prosessi, jolla voidaan vuorollaan testata variaatioita kaikista mainosten ja sivujen eri elementeistä ja kehittää niitä yhä paremmiksi.

Kaipaatko apua konversioiden seurantaan?

Haluatko alkaa seurata kotisivujesi ja mainostesi konversioita voidaksesi maksimoida sivujesi tuottavuuden? Helpoilta kotisivuilta saat vaivattomasti konversioseurannan asennuksen ja ohjeistuksen konversioiden seuraamiseen.

Voimme myös hoitaa sekä seurannan asennuksen että sivustosi säännöllisen konversio-optimoinnin kustannustehokkaasti puolestasi.

Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin jutellaan kuinka kotisivujesi konversioseuranta kannattaa toteuttaa.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin