/ / Millainen on hyvä yrityksen nimi?

Millainen on hyvä yrityksen nimi?

|
Hyva nimi yritykselle
Hyvä yrityksen nimi jää mieleen ja herättää positiivisia mielikuvia, joten nimen valinta on syytä tehdä huolella. Mutta tulitko ajatelleeksi, että nimi voi vaikuttaa myös yrityksesi hakukonenäkyvyyteen?

Miten valita hyvä nimi yritykselle?

Yrityksen nimen valinnassa ei kannata hätiköidä, sillä se tulee vaikuttamaan merkittävästi muun muassa markkinointiin ja mielikuviin, joita yritys herättää sekä näkyvyyteen esimerkiksi verkossa. Mutta millainen on hyvä yrityksen nimi ja mitä seikkoja sen valinnassa tulisi ottaa huomioon? Siihen paneudumme seuraavaksi.

Muistettavuus ja iskevyys

Hyvä yrityksen nimi on tietenkin sellainen, joka jää mieleen. Helposti muistettava nimi on useimmiten tarpeeksi yksinkertainen sekä äännettävyydeltään että kirjoitusasultaan. Samalla se on kuitenkin omaperäinen ja iskevä, sellainen joka erottuu massasta eikä sekoitu muihin yrityksiin. Ennemmin lyhyt kuin liian pitkä.

Olennaista on myös se, että yrityksen nimi herättää jotain mielikuvia joko yrityksestä, sen toimialasta tai molemmista. Kun nimi herättää jonkin yritykseen tai toimialaan liittyvän assosiaation, se myös jää yleensä helpommin mieleen. Silloinkin jos yrityksen nimeksi valitaan sana, joka ei esimerkiksi suomen kielessä tarkoita mitään, on hyvä valita sana, joka kuitenkin vähintäänkin vihjaa jotakin yrityksen toimialasta (kuten Ramirent).

Helppo kirjoittaa ja lausua

Kannattaa ehdottomasti valita helposti lausuttava ja kirjoitettava yrityksen nimi. On tärkeää, että asiakas osaa etsiä yritystä esimerkiksi Googlesta myös silloin, kun ei vielä ole nähnyt kirjoitusasua, vaan ainoastaan kuullut nimen esimerkiksi puhelimessa.

Valitse siis yrityksellesi sellainen nimi, jota et joudu luettelemaan kirjain kerrallaan potentiaalisille asiakkaillesi. Näin ollen esimerkiksi vierasperäiset kirjainyhdistelmät kannattaa suosiolla jättää pois yrityksen nimestä. Lisäksi nimen ymmärrettävyyttä helpottaa huomattavasti, mikäli sen ääntö- ja kirjoitusasu vastaavat toisiaan, kuten suomen kielessä on tapana.

Yrityksen nimi ja verkkotunnus

Yksi huomionarvoisimmista seikoista on yrityksen nimen soveltuvuus domainiin eli verkkotunnukseen. Ennen nimen valitsemista kannattaakin aina tarkistaa, että samanniminen domain ei ole varattu toiselle yritykselle. Yrityksen kannalta on nimittäin olennaista, ettei sen nimi sekoitu jonkin toisen yrityksen nettisivujen kanssa. Ja tietenkin jokainen mieluiten haluaa itselleen verkkosivut, jotka löytyvät yrityksen nimellä.

Jos siis yrityksen nimellä varustettu domain on vapaana, on fiksua rekisteröidä se itselleen jo ennen kuin täyttää perustamisilmoituksen kaupparekisteröintiä varten. Voi myös olla järkevää rekisteröidä yrityksen käyttöön useampi verkkotunnus, joihin asiakkaat saattaisivat ohjautua. Kannattaa siis harkita esimerkiksi molempien sekä fi- että com-päätteisten domainien hankkimista itselleen. Tällä tavoin voidaan myös varmistaa, ettei kukaan muu ota käyttöönsä samankaltaista domainia ja varasta huomiota itselleen.

Verkkotunnus kannattaa huomioida myös nimen pituudessa. Liian pitkää nimeä ja verkkotunnusta (kuten www.kuorma-autojenvaraosatukku.fi) voi olla vaikeaa muistaa. Lisäksi verkkotunnusta käytetään usein myös yrityksen sähköpostin loppuosana, mikä kannattaa niin ikään huomioida sen pituudessa.

Hakukonenäkyvyys

Jo yrityksen nimeä pohdittaessa on syytä ottaa huomioon myös hakukonenäkyvyys. Mikä on yrityksen toiminnan ja palveluiden kannalta tärkein avainsana ja saisiko sen liitettyä myös yrityksen nimeen?

Esimerkiksi Helppojen kotisivujen nimen valintaan vaikuttaneista tekijöistä yksi oli nimenomaan hakukonenäkyvyys. Nimeä puntaroitaessa selvitettiin, että lausekkeella “helpot kotisivut” tehtiin runsaasti hakuja jo ennen kuin sen nimistä yritystä oli lainkaan olemassa. “Se oli hyvä lähtökohta Googlea ajatellen, kun meidän firmaa haettiin jo nimellä vaikka toimintaa ei edes vielä ollut”, kertoo Leo Sävel naurahtaen nimivalinnan taustoista.

Helpot kotisivut -nimessä yhdistyykin mielikuva yrityksen tarjoamasta helposta kotisivuratkaisusta, toimiala sekä yksi hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeimmistä avainsanoista.

Kun yrityksen uudet kotisivut julkaistaan, niiden on kuitenkin usein lähes mahdotonta sijoittua korkealle luonnollisissa hakukonetuloksissa. Mitä tuoreempi sivusto ja mitä kilpaillumpi ala sekä avainsanat ovat, sitä haasteellisempaa se on.

Kuitenkin edes yrityksen nimellä haettaessa olisi tärkeää päästä ykkössijoitukselle hakutuloksissa. Siinä voi kuitenkin kulua useita viikkojakin, sillä Google tarkistaa kaikki sivut ennen kuin se indeksoi ne hakutuloksiinsa.

Jotta ykkössijoitus yrityksen nimellä haettaessa olisi mahdollista, on tärkeää tarkistaa, ettei nimi ole vakiintunut johonkin muuhun käyttöön, vaikka sitä ei olisikaan rekisteröity toiselle yritykselle. Kannattaa siis googlettaa nimeä. Jos sitä käytetään jo entuudestaan runsaasti muissa yhteyksissä, tämä voi vaikeuttaa huomattavasti hakukonenäkyvyyttä yrityksen nimellä.

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä voit lukea lisää artikkelistamme Miksi yrityksesi sivut eivät näy Googlessa? 

Mitä Patentti- ja rekisterihallitus sanoo yritysten nimistä?

PRH eli Patentti- ja rekisterihallitus tekee valitulle nimelle nimitutkimuksen, kun yritys jättää ilmoituksen kaupparekisteriin. PRH:n ilmaisessa nimipalvelussa voi kuitenkin tutkia helposti myös etukäteen, onko yritykselle kaavailtu nimi rekisteröitävissä.

Myös PRH antaa liudan ohjeita siitä, millainen nimi yritykselle voidaan rekisteröidä. Ohjeisiin onkin tärkeää tutustua sopivaa nimeä pohdittaessa. Kriteerit liittyvät muun muassa nimen yksilöitävyyteen, erottuvuuteen ja sekoitettavuuteen.

Yksilöitävyydellä tarkoitetaan sitä, että nimi ei saa olla liian yleiseen viittaava. Nimeksi eivät sovi esimerkiksi pelkästään toiminnan laatua kuvaava nimi (Pesula Oy), pelkkää palvelua kuvaava nimi (Makeistukku Oy) tai esimerkiksi yleinen etu- tai sukunimi (Janne Oy, Virtanen Oy). Myöskään yleisiä paikannimiä, verbejä, adjektiiveja ja pelkkiä kirjain- tai numeroyhdistelmiä ei voida yksinään hyväksyä yrityksen nimeksi.

Helppojen kotisivujenkaan alkuperäistä ehdotusta ”Helpotkotisivut.fi Oy” ei sellaisenaan hyväksytty. Nimeen lisättiinkin yksilöitävyyden vuoksi perustajajäsenten sukunimien alkukirjamista muodostuva ”MS” (Helpotkotisivut.fi MS Oy).

Erottuvuus tarkoittaa, että yrityksen toiminimen tulee erottua selvästi muista jo rekisteröidyistä nimistä. Erottuvuudeksi ei esimerkiksi riitä eri yritysmuodon tunnus. Yrityksen nimi ei myöskään saa olla sekoitettavissa suojattuun toiminimeen, rekisteröimättömään (toissijaiseen) tunnukseen tai tavaramerkkiin.

PRH:n nimiohjeisiin voit tutustua tarkemmin täältä.

 

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Leo Sävel
CEO, Partner

Omaperäisyys

Kuten Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeistakin käy ilmi, yrityksen nimen täytyy selkeästi erottua muista. Erottuvuutta voidaan lisätä myös esimerkiksi huumorin keinoin. Oivaltavat sanaleikit voivat lisätä nimen omaperäisyyttä ja samalla muistettavuutta. Ajatuksia herättävä nimi ja yritys jäävät todennäköisemmin tuikitavallista paremmin mieleen.

Tässäkin kohtaa on kuitenkin hyvä jättää liika kikkailu sikseen. Hauskasta sanaleikistä huolimatta nimi ei ole hyvä, jos se ei tue yrityksen liiketoimintaa. Myöskään oikenkirjoitusta ei saisi unohtaa sanaleikeistä huolimatta. Joskus se voi toki toimia tehokeinona, mutta esimerkiksi tahaton yhdyssanavirhe ei anna ammattimaista kuvaa yrityksestä.

Kohderyhmä

Yrityksen nimeä pohdittaessa on hyvä huomioida myös yrityksen kohderyhmä. Maantieteellisen alueen, kunnan tai kaupungin nimen lisääminen osaksi yritysnimeä voi parantaa esimerkiksi hakukonenäkyvyyttä.

Kannattaa kuitenkin miettiä nimen toimivuutta myös pidemmällä tähtäimellä. Jos tulevaisuuden suunnitelmissa on laajentaa toimintaa isommalle alueelle, kotipaikkakunnan sisällyttäminen yrityksen nimeen ei välttämättä ole paras ratkaisu. Tietenkin myös kansainvälisyys kannattaa huomioida nimessä, jos tähtäimessä ovat kotimaan lisäksi ulkomaan markkinat.

Kohderyhmän ikäkin tulisi huomioida nimen valinnassa. Milleniaaleille ei välttämättä avaudu lähinnä keski-ikäisten keskuudessa käytetyt termit ja sama pätee myös toisinpäin. On syytä huomioida myös se, millaisia mielikuvia erilaiset sanavalinnat herättävät esimerkiksi eri ikäisten asiakkaiden keskuudessa.

Muistilista nimen valintaan:

  • Käy läpi PRH:n nimiohjeet
  • Tarkista PRH:n palvelusta, onko keksimäsi nimi-ideat rekisteröitävissä
  • Tarkista, että nimen mukainen domain ei ole varattu
  • Varaa domain itsellesi hyvissä ajoin ja huomioi myös eri päätteiset tunnukset
  • Huomioi verkko: soveltuuko nimi verkkotunnukseen, ja miten se tukee hakukonenäkyvyyttä?
  • Erotu joukosta, mutta muista selkeys kirjoitus- ja ääntöasussa
  • Googleta nimi. Vaikka sitä ei olisi rekisteröity muille, se voi olla vakiintunut johonkin muuhun käyttöön

Haluaisitko kuulla, mitä aloittavan yrityksen täytyy tietää verkkosivuista ja hakukonenäkyvyydestä?

Varaa alla olevalla lomakkeella maksuton konsultaatiopuhelu, joka ei sido sinua mihinkään. Asiantuntijamme käy kanssasi läpi pienyritysten kotisivujen ja näkyvyyden yleiset sudenkuopat ja auttaa sinua löytämään sopivat ratkaisut yrityksellesi.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös nämä

One Comment

Comments are closed.