/ / 6 tyypillistä mokaa kotisivujen sisällöissä

6 tyypillistä mokaa kotisivujen sisällöissä

|
Kotisivujen-sisällöntuotannon-vinkit
Ethän kompastu näihin mokiin kotisivujesi teksteissä ja karkota pois potentiaalisia asiakkaitasi? Korjaa tyypillisimmät virheet ja muokkaa tekstisi toimiviksi.

1. Tekstiä on liian vähän

Kuten varmaan jo tiesitkin, kotisivujen tekstisisällöillä voit parantaa hakukonenäkyvyyttäsi, vakuuttaa sivujesi kävijät asiantuntijuudestasi ja kasvattaa myyntiäsi.

Silti yllättävän usein törmää sivuihin, joissa tarjoillaan potentiaalisille asiakkaille lähinnä korulauseita ja hyödyllinen informaatio loistaa poissaolollaan.

Potentiaalinen asiakas ei jää arvailemaan, onko yrityksellä tarjota ratkaisua hänen ongelmaansa vai ei. Hän todennäköisemmin etsii sellaisen palveluntarjoajan, jonka sivuilta löytyy kaikki ostopäätökseen tarvittava tieto selkeässä ja informativiisessa paketissa.

Suppeat tekstisisällöt ovat usein seurausta ajatuksesta, etteivät pitkät tekstit tulisi luetuiksi. Pitkä teksti mielletään helposti tarpeettomaksi ja sekavaksi sisällöksi, josta on vaikeaa löytää olennaista tietoa nopealla vilkaisulla.

Ja selvää on, että sivuilla vierailevan pitää löytää etsimänsä tieto nopeasti ja helposti heti sivuille saavuttuaan. Pitkät raskaslukuiset kappaleet kuitenkin, mitä luultavimmin käännyttävät potentiaalisen asiakkaan tiehensä.

Vaikuttaako tekstin määrä hakukonenäkyvyyteen?

Asiakas harvemmin kuitenkaan edes löytää tietään sellaisille nettisivuille (ainakaan googlettamalla), joiden sisältö on auttamatta liian tynkä.

Jos hyödyllistä tietoa on sivuilla hyvin niukasti tai ei lainkaaan, Google ei todennäköisesti edes tarjoa sivustoa hakutuloksissaan.

Hyvä nyrkkisääntö hakukonenäkyvyyden kannalta on kirjoittaa vähintään noin 300 sanaa tekstiä per sivu.

Tasapainoilu näiden kahden asian (helppolukuisen ja kattavan tekstin) välillä voi olla haastavaa.

Eli mitä pitää tehdä?

Tekstin asettelun, väliotsikoiden, lyhyiden kappaleiden ja alasivujen avulla päästään jo pitkälle. Määrällisesti pitkä teksti ei nimittäin ole ollenkaan vaikeaselkoinen, kun se on aseteltu ja jaksotettu oikein.

Kun virkkeet ja kappaleet pitää lyhyinä, on tekstiä helppo lukea ja siihen on helpompi tarttua.

Aiheittain ryhmitellyt tekstiosiot ja informatiiviset otsikot puolestaan auttavat hahmottamaan kokonaisuutta ja löytämään tekstistä itseä kiinnostavat faktat nopeasti silmäilemällä.

2. Tekstissä ei huomioida kohderyhmää

Kenelle tekstit kirjoitetaan ja millainen teksti puhuttelee juuri heitä? Erilaiset tavoitteet ja kohderyhmät edellyttävät luonnollisesti erilaista sisältöä.

Tyypillisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä tarkastelemalla voidaan selvittää, miten asiakkaiden ostopäätös tavallisesti syntyy, millaisia asioita ostajat arvostavat ja mikä heitä ostopäätöksessään askarruttaa.

Ostopäätökseen vaikuttavien asioiden ymmärtäminen puolestaan auttaa kohdentamaan tekstit paitsi tyylin myös asiasisällön puolesta kohderyhmälle sopivaksi.

Ketkä ovat tekstin kohderyhmää?

Kuluttajille ei toimi välttämättä sama teksti kuin alan ammattilaisille.

Spesifit termit helpottavat kommunikaatiota asiantuntijoiden välillä, mutta tavallisten tallaajien voi olla vaikea saada selkoa tekstistä.

Ammattitermistöä ei kannata käyttää vain tuodakseen ilmi asiantuntemustaan. Asiakkaat kannattaa mieluummin vakuuttaa helposti lähestyttävällä tekstillä, jossa esitellään ratkaisu ongelmaan, johon lukijan on helppo samaistua.

3. Call-to-Actionit puuttuvat

Yrityksen verkkosivuilla tekstisisällön tavoitteena on yleensä vakuuttaa asiakkaat ja ohjata heitä ostopolulla eteenpäin.

Ostopolulla voi olla erilaisia välietappeja, kuten uutiskirjelistalle liittyminen, ilmaisen arviopyynnön tilaaminen, yhteydenottopyynnön jättäminen tai hintalaskurin täyttäminen. Tekstien tavoitteena puolestaan on johdattaa sivustovierailijoita kohti näitä tavoitteita.

Call-to-action pähkinänkuoressa

Call-to-Action -painikkeet eli erilaiset toimintakehotteet ovat loistava tapa tuupata asiakasta kohti haluttuja toimenpiteitä.

Muusta sivun tekstistä ja taustasta erottuvat painikkeet rohkaisevat asiakasta toimimaan halutulla tavalla ja voivat jopa madaltaa kynnystä esimerkiksi yhteydenottoon.

Pelkkä yhteystietosivu ilman selkeitä toimintaohjeita saattaa aiheuttaa päänvaivaa asiakkaalle. Siksi on tärkeää, että sivuilla kerrotaan potentiaaliselle asiakkaalle suoraan, miten hänen toivotaan asiassa etenevän.

Erilaisia toimintakehotteita kannattaa ripotella sivuille niihin kohtiin, joissa sivustovierailija voisi olla valmis ottamaan seuraavan askeleen, eli tekemään halutun toimenpiteen.

 

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Leo Sävel
CEO, Partner

4. Asiakkaille ei kerrota hyödyistä

Myyvät kotisivut kertovat asiakkaalle, miten hän hyötyy ostaessaan palvelun tai tuotteen. Kuulostaa itsestäänselvältä, mutta unohtuu käytännössä tosi usein.

Hyötynäkökulman sijaan saatetaan helposti keskittyä vain tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksien esittelyyn tai listaamaan erilaisia laatusanoja, jotka kuvaavat yrityksen toimintaa.

Pelkkien itsekehujen sijaan kannattaisi myös muistaa esitellä niitä konkreettisia hyötyjä, joita yritys, tuotteet ja palvelut asiakkaalle tuottavat.

Helpommin sanottu kuin tehty? 

Käytännön esimerkki:

Sen sijaan, että kuvailisit tuotettasi ainoastaan energiatehokkaaksi, anna myös konkreettinen esimerkki, miten asiakas siitä hyötyy, eli kuinka nopeasti se tulee maksamaan itsensä takaisin asiakkaalle.

Yrityksen tarinan, toimintatapojen ja arvojen esitteleminenkin sivuilla on tietenkin suotavaa, mutta senkin voi tehdä monella eri tavalla.

Vertaa itse: 

”Meille tyytyväiset asiakkaat ovat kaikki kaikessa.”

”99 % asiakkaistamme suosittelisi meitä kavereilleen.”

Huomaatko eron?

5. Kerrotaan vain lopputuloksesta, mutta ei prosessista

Kuten edellä on jo todettu, on tosi tärkeää, että asiakkaalle kerrotaan niistä hyödyistä, joita tämä saa tekemällä halutun toimenpiteen nettisivuilla. Toimenpide voi olla ostopäätöstä ennakoivan yhteydenottopyynnön tai verkko-ostoksen lisäksi yhtä hyvin vaikka uutiskirjeen tilaaminen.

Asiakkaalle pitää siis tehdä selväksi, minkälaisen haasteen hän pystyy taklaamaan tekemällä halutun toimenpiteen.

Mikäli toimenpide on tuotteen tai palvelun ostaminen, kannattaa esitellä, miten ostos tulee esimerkiksi helpottamaan asiakkaan arkea tai nostaa esille muita hyötynäkökulmia.

Jos taas kyseessä on uutiskirjeen tilaaminen, asiakkaalle voi hyvin kertoa niistä ilmaisista vinkeistä tai ennakkotarjouksista, joita uutiskirjeen tilaajana on mahdollista saada.

Myös esimerkiksi ilmainen arviokäynti olisi huomattavasti houkuttelevampi, jos asiakkaalle kerrottaisiin sen tuomista hyödyistä:

“Ilmaisella arviokäynnillä saat peltisepän arvion peltikatosta sekä kirjallisen raportin sen kunnosta. Arviokäynti ei sido sinua mihinkään, ja raportin avulla voit helposti kilpailuttaa tekijät kattoremontille.”

Miksi prosessia kannattaa avata? 

Sen lisäksi, että tarjotaan vastaus ja ratkaisu johonkin ongelmaan, tulisi asiakkaalle kertoa myös, miten se saavutetaan.

Miksi?

Ylevät lupaukset ja hyötyjen esitteleminen eivät yksinään vakuuta ketään tai voivat jopa vaikuttaa epäuskottavilta, jos niiden taustalla olevaa prosessia ei avata lainkaan.

Kun kyseessä on jonkin palvelun ostaminen, asiakkaalle on hyvä kertoa esimerkiksi suunnittelu- ja työvaiheista, niiden toteuttajista ja aikataulusta.

Kun asiakas tietää ostoprosessin alusta lähtien, miten projekti tulee etenemään, myös yhteydenottokynnys madaltuu.

6. Kilpailuvaltit, referenssit ja hinnasto puuttuvat

88 % netin käyttäjistä etsii tuotteista ja palveluista tietoa verkosta. Ja 58 % heistä vertailee eri palveluntarjoajia ja tuotteita netissä ennen ostopäätöstään.

Siksi oman ammattitaidon ja tuotteiden laadun korostamisen lisäksi on äärimmäisen tärkeää kirjoittaa auki, mitä sellaista yritys tarjoaa tai tekee paremmin, joka erottaa sen muista palveluntarjoajista.

Referenssit puhuvat puolestasi

Referenssien puuttuminen nettisivuilta herättää aina epäilyksen.

Potentiaalisten asiakkaiden vakuuttaminen tyytyväisten asiakkaiden palautteen ja aiemman näytön avulla on huomattavasti helpompaa kuin itseään kehumalla.

Referenssikuvat ja -videot sekä tyytyväisten asiakkaiden tarinat ja suositukset on helppo tapa tuoda vakuuttavaa sisältöä nettisivuille.

Hintatietojen julkaisu madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä 

Asiakkaita kiinnostaa tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksien sekä laadun lisäksi yleensä myös hinta, vaikkei se ratkaiseva tekijä olisikaan.

Kannattaa siis pohtia, onko hinnaston julkaisematta jättäminen kilpailijoiden pelossa järkevää. Jos minkäänlaisia hintatietoja ei ole saatavilla netissä, saattaa kynnys yhteydenottoon kasvaa merkittävästi.

Hinta ei yleensä muodostu esteeksi silloin, jos yritys pystyy vakuuttamaan asiakkaan omasta asiantuntijuudestaan. Tällaisessa tapauksessa julkinen hinnasto saattaa itseasiassa toimia ratkaisevana ostopäätökseen johtavana tekijänä runsas tekstisisältö mielletään sekavaksi ja tarpeettomaksi.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös nämä