Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi on yrityksen kohderyhmälleen tuottamaa jatkuvaa ja monikanavaista mielenkiintoista sisältöä. Pelkästä sisällöntuotannosta poiketen sisältömarkkinointiin liittyy kiinteästi myös sisältöstrategian suunnittelu, erilaisten kanavien valitseminen, esimerkiksi sosiaalisen median ylläpitäminen ja tavoitteiden asettaminen, markkinoinnin testaaminen sekä tulosten mittaaminen.

Kohtaamme päivittäin järjettömän määrän mainoksia jo pelkästään sosiaalista mediaa selaillessamme, eivätkä ne tässä mainosähkyssä enää kiinnitä huomiotamme samalla tavalla kuin ennen. Perinteisten mainosten rinnalle yhä tärkeämmäksi muodostuvatkin erilaiset yritysten tuottamat sisällöt, joita kulutamme ja jotka ohjaavat meitä ostopäätöksissämme.

Olemme myös tottuneet etsimään runsaasti tietoa tuotteista ja palveluista, niiden hyödyistä ja muiden asiakkaiden kokemuksista, ennen kuin teemme ostopäätöksen tai edes kontaktoimme palveluntarjoajaa. Kulutamme sellaisia yritysten tuottamia sisältöjä, jotka vastaavat meidän kysymyksiimme, tarjoavat ratkaisuja meidän ongelmiimme ja viihdyttävät meitä. Samalle luomme yrityksistä ja tuotteista mielikuvia, jotka vaikuttavat ostokäyttäytymiseemme.

Sisältömarkkinointi on tämän päivän yrityksille tärkeä työkalu, jonka avulla se voi houkutella, vakuuttaa ja sitouttaa asiakkaitaan. Mutta mitä onnistunut sisältömarkkinointi sitten edellyttää?

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin

1. Sisältömarkkinointia pitää tehdä aidosti asiakkaan näkökulmasta

Yritysten tuottama sisältö on perinteisesti keskittynyt viemään yrityksen viestiä potentiaalisille asiakkaille. Viesti on ollut totta kai yrityksen oman erinomaisuuden korostamista, yrityksen tarinan välittämistä eteenpäin, yrityksen paremmuuden voimistamista suhteessa muihin kilpailijoihin ja tuotteiden sekä palveluiden ensiluokkaisuuden mainostamista. On keskitytty lähinnä myymään ja markkinoimaan yritystä ja sen palveluita.

Sisältömarkkinoinnissa on kuitenkin nyt käännetty katse yrityksestä kohti sen asiakkaita, heidän palvelemistaan ja siihen mikä on heille tärkeää. Sisältömarkkinoinnissa onkin keskeistä selvittää, millaista sisältöä potentiaaliset asiakkaat mielellään kuluttavat ja millaisiin ongelmiin he etsivät ratkaisuja, ja siten tarjota heille sellaista sisältöä, joka vastaa näihin kysymyksiin.

Siksi esimerkiksi verkkosivujen pysyvämmän sisällön lisäksi on tuotettava ja jaettava myös säännöllisesti päivittyvää sisältöä. Se voi olla mitä tahansa hyödyllistä tai viihdyttävää luettavaa, koettavaa, nähtävää tai kuunneltavaa. Sisältömarkkinointia voidaan tuottaa esimerkiksi erilaisten blogien, webinaarien, e-oppaiden, popcastien, videoiden ja sosiaalisen median sisältöjen sekä myös kotisivuille päivittyvän sisällön muodossa.

Ja tottahan kotisivuilta on edelleen löydyttävä kattavat palvelukuvaukset tuotetietoineen ja hyötyineen. Mutta on hyvä pitää mielessä, että asiakkaiden houkuttelu tapahtuu myös muualla. Yritysten täytyy herättää ensin asiakkaiden mielenkiinto ja houkutella heidät esimerkiksi yrityksen verkkosisältöjen pariin, ansaita siten heidän luottamuksensa alan asiantuntijana ja sitä kautta pyrkiä sitouttamaan heidät.

2. Sisältömarkkinoinnin tulee tuottaa lisäarvoa asiakkaalle

On siis tuotettava potentiaalisille asiakkaille sellaista sisältöä, jota he tarvitsevat ja josta he hyötyvät. Sisältömarkkinoinnin keskeinen tehtävä onkin tuottaa asiakkaille lisärvoa.

Hyvä sisältömarkkinointi voi tarjota asiakkaille esimerkiksi informaatiota heitä kiinnostavista aiheista, heille hyödyllisiä ilmaisia vinkkejä ja ratkaisuja heidän ongelmiinsa tyrkyttämättä kuitenkaan samalla aggressiivisesti yritystä ja sen tuotteita. Tulee selvittää, mitä asiakkaat oikeasti pitävät tärkeänä ja tarjota heille sisältöä vilpittömästi sen mukaan.

On uskottava siihen, että pitkäjänteinen sisältömarkkinointi, joka on luotettavaa ja rehellistä hyödyttää lopulta myös yritystä itseään ilman, että sen tarvitsee sortua esimerkiksi “piilomainontaan”.

Onnistuneinta sisältömarkkinointia on sellainen, josta asiakas kokee aidosti hyötyvänsä ja joka samalla herättää hänen kiinnostuksensa yritystä kohtaan.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora
Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käsittelemisen *

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

3. Onnistunut sisältömarkkinointi edellyttää kohderyhmän tuntemista

On selvää, että voidakseen tuottaa asiakkaitaan oikeasti kiinnostavia sisältöjä yrityksen on tunnettava kohderyhmänsä hyvin. On tiedettävä, keitä asiakkaat oikein ovat ja muodostettava heistä erilaisia ostajapersoonia, joille sisällöt suunnitellaan. On tärkeää tietää, millaista tietoa asiakkaat etsivät ja kaipaavat ja lisäksi pitää tuntea myös asiakkaille tyypilliset ostopolut, joiden eri vaiheita voidaan erilaisten sisältöjen avulla tukea.

Erilaisten analytiikkatyökalujen avulla on helppoa selvittää, keitä esimerkiksi kotisivuilla ja blogissa vierailevat kävijät ovat, mutta lisäksi on tärkeää haastatella jo olemassa olevia asiakkaita ja kysyä heidän mielipiteitään. On hyvä selvittää, mistä he löysivät yrityksen, mitkä asiat vaikuttivat ostopäätökseen, mihin he olivat tyytyväisiä tai tyytymättömiä ja mistä asioista he haluaisivat lisätietoa.

Kuitenkaan pelkkä sisällöntuotanto tai edes kohderyhmän syvällinen ymmärrys eivät auta vakuuttamaan kohderyhmää, jos se ei löydä sisältöjä. On oltava siellä, missä asiakkaatkin ovat. Kohderyhmän tuntemisessa onkin olennaista oppia tietämään, missä kanavissa asiakkaat viihtyvät ja millaista sisältöä he mielellään kuluttavat missäkin kanavassa.

Kohderyhmän tavoittamisen edellytyksenä on myös hyvä hakukoneoptimointi. Jotta voitaisiin tietää, millaisilla hakusanoilla potentiaaliset asiakkaat etsivät tarjoamasi kaltaista sisältöä, on tärkeää tehdä hakusana-analyysejä ja optimoida esimerkiksi asiakkaita kiinnostavat artikkelit oikeille avainsanoille.

4. Sisältömarkkinoinnin tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista

Kuten sanottu sisällöntuotanto on jatkuvaa, pitkäjänteistä ja usein myös monikanavaista sisältöjen tuottamista, ja siksi se vaatii myös suunnitelmallisuutta. Yksinkertaisesti sisältömarkkinoinnin suunnittelussa eli sisältöstrategiassa mietitään muun muassa, millaisia erilaisia sisältöjä tuotetaan, kenelle ne on suunnattu, miten ne tuotetaan sekä missä eri kanavissa sisällöt julkaistaan ja milloin.

Vaikka sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on tarjota asiakkaalle tarpeellista sisältöä, on tähtäimessä tietysti myös yrityksen liiketoiminnan tukeminen, ja siksi sisältömarkkinoinnin on oltava aina myös tavoitteellista. Sisältömarkkinoinnin kaltaisessa pitkäjänteisessä työssä välittömät tavoitteet eivät yleensä ole myynnissä, vaan esimerkiksi asiakkaiden tyytyväisyydessä ja sitoutuneisuudessa tai uusien liidien hankinnassa. Asioissa, jotka sitten lopulta vaikuttavat myös myyntiin.

Ja aina kun asetetaan tavoitteita, on tärkeää myös mitata niiden toteutumista. Mittausmenetelmä puolestaan riippuu aina tavoitteesta: Jos tavoitteena on ollut asiakkaiden sitoutuminen tai tyytyväisyys, voidaan tuloksia mitata tarkastelemalla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kerättyjä kommentteja tai reaktioita. Jos taas tavoitteena on ollut lisätä yrityksen näkyvyyttä vaikkapa blogiartikkeleiden avulla, voidaan tarkastella esimerkiksi verkkosivuston kävijämäärien kasvua. Liidien hankinnan tuloksia seurattaessa voidaan tarkastella vaikkapa, kuinka moni kävijä on jättänyt yhteystietonsa yrityksen sivuille esimerkiksi ilmaista e-opasta ladatessaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sisältömarkkinoinnissa siirrytään yrityksen omaan napaan tuijottelusta kohti asiakkaiden palvelemista ja heille aidosti kiinnostavan sisällön tuottamista. Nimenomaan asiakkaille oikeasti hyödyllinen informaatio tuo yrityksen lähemmäksi kohderyhmäänsä, vakuuttaa potentiaaliset asiakkaat ja saa heidät kiinnostumaan sen palveluista.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin