Tärkeä digisanasto.

Pieni ja keskisuuri digisanakirja

Törmäsitkö digitaalimaailman termiin, josta et ollut aiemmin kuullutkaan? Keräsimme tähän artikkeliin keskeistä sanastoa kotisivuista ja digimarkkinoinnista.

A/B-testaus

A/B-testauksessa esimerkiksi mainoksesta tai mainoksen landing pagesta tehdään kaksi eri versiota, joita näytetään kohderyhmälle vuorotellen. Kummankin version tehoa seurataan jonkin aikaa, minkä jälkeen niistä huonommin menestynyt korvataan uudella variaatiolla ja jatketaan testausta. A/B-testaus on jatkuva prosessi, jolla testauksen kohdetta voidaan kehittää koko ajan paremmaksi.

A/B-testauksessa on järkevää muuttaa eri versioissa vain yhtä asiaa kerrallaan. Näin testaaja näkee paremmin, miten mikäkin muutos vaikuttaa. Jos esimerkiksi Google Ads -mainoksesta testataan kahta eri versiota, jotka eroavat toisistaan vain otsikoiltaan, voidaan helposti nähdä, kuinka suuri merkitys otsikon vaihtamisella oli.

Testauksen kohteesta kannattaa vuorollaan testata variaatioita sen kaikista eri elementeistä, kuten otsikoista, mainosteksteistä ja kuvista.

Call to action eli toimintakehote

Call to action (CTA) on esimerkiksi mainoksessa tai verkkosivulla oleva elementti, joka kannustaa sen näkijää tekemään halutun toimenpiteen. Toimintakehote voi olla vaikkapa sivulla oleva painike, lomake, tekstilinkki tai ponnahdusikkuna, jota ihmisiä kehotetaan klikkaamaan.

Tyypillinen call to action on esimerkiksi tämän kappaleen alapuolella näkyvä uutiskirjeen tilauslomake, jossa kannustamme artikkeleistamme kiinnostuneita lukijoita tilaamaan uutiskirjeemme.

Domain eli www-osoite

Domain on verkkosivuston osoite, jolla sivu löytyy Internetistä. Se koostuu ylätason verkkotunnuspäätteestä (kuten .fi tai .com) ja sivuston uniikista verkkotunnuksesta (kuten helpotkotisivut).

Ylätason verkkotunnuspäätteet on alunperin suunniteltu luokittelemaan sivustoja niiden käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi .com-pääte (commercial) luotiin kaupallisia sivustoja varten, mutta myöhemmin sitä on voitu käyttää kaikenlaisilla sivustoilla.

Hyvä domain on helposti muistettava, yksilöllinen, ytimekäs ja mahdollisesti jopa kertoo yrityksen toimialasta. Yrityksen kotisivujen domainia valittaessa kannattaa miettiä, millainen domain potentiaalisten asiakkaiden olisi helppo muistaa ja kirjoittaa nettiselaimensa osoitekenttään. Tätä kannattaa miettiä jo silloin, kun olet nimeämässä yritystäsi.

Jos joudut luettelemaan verkkosivujesi domainin tai yrityksesi nimen ihmisille kirjain kirjaimelta, jotta se ymmärretään oikein, nimessä on parantamisen varaa. Domain on huono myös silloin, jos se herkästi sekoitetaan toisen sivuston domainiin.

Google Ads -mainonta

Aiemmin Google AdWords -nimellä tunnettu Google Ads -mainonta on markkinointia Googlen eri palveluissa. Se voi olla joko hakusanamainontaa Googlessa tai kuva- tai videomainontaa, jota näytetään Googlen yhteistyökumppaneiden sivuilla Google Display Networkissa.

Hakusanamainontaa näytetään luonnollisten hakutulosten yhteydessä Googlen käyttäjille, jotka tekevät hakuja mainostajan valitsemilla avainsanoilla. Esimerkiksi remonttiyrityksen mainos voidaan laittaa näkymään Googlessa silloin, kun joku etsii Googlesta remonttipalveluja termeillä “keittiöremontti”, “kylpyhuoneremontti” ja “lattiaremontti”.

Googlen hakusanamainonta on tärkeää varsinkin pienyrittäjille, jotka voivat kohdistaa koko mainosbudjettinsa suoraan ihmisille, jotka jo etsivät yrityksen tarjoamia palveluita.

Google Display Network tavoittaa potentiaalisesti jopa 92 % kaikista netinkäyttäjistä, joten kuva- ja videomainonta siellä voi olla todella tehokasta. Suomessa Googlen Display-mainos voi näkyä vaikkapa mainosbannerina suosituilla telkku.com tai iltalehti.fi -sivustoilla.

Google Analytics

Google Analytics on ilmainen analytiikkatyökalu, jonka avulla kotisivujen kävijämääriä ja kävijöiden liikkumista sivustolla voidaan helposti seurata. Analyticsin avulla yritys voi saada valtavasti arvokasta dataa muun muassa siitä, mitä kautta potentiaaliset asiakkaat yrityksen kotisivuille löytävät ja millä sivuston alasivuilla he viihtyvät.

Seuraamalla Google Analyticsillä aktiivisesti liikennettä sivuillaan, yritys voi selvittää mikä sivustolla vetoaa kävijöihin ja mikä kaipaa parantamista.

Hakukoneoptimointi eli SEO

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivujen hakukonenäkyvyyden parantamista erilaisin menetelmin. Tarkoituksena on saada optimoitava sivu sijoittumaan mahdollisimman korkealle Googlen tai muun hakukoneen luonnollisissa hakutuloksissa, kun käyttäjä tekee Google-haun sivun keskeisillä avainsanoilla.

Hakukoneoptimointi ei ole pelkkiä teknisiä toimenpiteitä, vaan se pitää huomioida kokonaisvaltaisesti kaikilla sivuston osa-alueilla. Hakukoneoptimointiin vaikuttavat muun muassa sivun tekstisisältöjen kattavuus, olennaisten avainsanojen käyttö teksteissä, sivuston linkkirakenne, sivujen latausaika, responsiivisuus, sivulle ohjattujen ulkoisten linkkien laatu ja määrä sekä kävijöiden viihtyminen sivustolla.

Voit lukea lisää hakukoneoptimoinnista artikkeleistamme Hakukoneoptimoinnin ABCD sekä Hakukoneoptimointi Googlessa, 205 vaikuttavaa tekijää.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Leo Sävel
CEO, Patner

Konversio

Konversio tarkoittaa potentiaalisen asiakkaan tekemää ennalta määritettyä toimenpidettä, joka on yrityksen liiketoimintatavoitteiden mukainen. Konversio voi olla mikä tahansa yrityksen haluama toimenpide, kuten tuotteen ostaminen, uutiskirjeen tilaaminen tai ajanvarauksen tekeminen. Konversioita voi pitää kaikkien kaupallisten verkkosivujen perimmäisenä tarkoituksena.

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla pyritään parantamaan muun muassa sivuston rakennetta, sisältöjä ja layouttia siten, että suurempi osa sivuilla kävijöistä konvertoituu. Konversioiden suhdetta kävijämäärään mitataan konversioprosentilla.

Sivuston konversioita kannattaa säännöllisesti seurata ja optimoida esimerkiksi Google-analyticsin avulla, jotta mainontaan käytettävälle budjetille saadaan mahdollisimman paljon vastinetta. On tärkeää kiinnittää huomiota paitsi konversioiden absoluuttiseen määrään ja konversioprosenttiin, myös yksittäisen konversion hankintakustannuksiin ja konversioiden rahalliseen arvoon.

Laskeutumissivu eli landing page

Laskeutumissivu on yksittäinen verkkosivuston alasivu, jolle mainosta tai muuta linkkiä klikkaava hakija ohjataan. Landing pagen selkeys ja houkuttelevuus ovat kriittisiä mainonnan tehokkuuden kannalta ja sivun täytyy vastata mahdollisimman tarkasti mainostettavaa asiaa. Laskeutumissivulle saapuvalle hakijalle pitäisi välittömästi käydä selväksi, mitä hänelle ollaan tarjoamassa ja mitä hän siitä hyötyisi.

Luonnolliset hakutulokset

Luonnolliset hakutulokset (organic search results) tarkoittavat kaikkia niitä Googlen tai muun hakukoneen tarjoamia hakutuloksia, jotka eivät ole maksettua hakumainontaa. Hakukoneen algoritmi kasaa listan sopivimpia hakutuloksia aina jokaisen uuden haun yhteydessä.

Sivuston sijoitusta luonnollisissa hakutuloksissa pyritään parantamaan hakukoneoptimoinnilla.

Palvelin

Palvelimet ovat laitteita tai tietokoneohjelmia, jotka välittävät tietoa muille tietokoneille ja toteuttavat tehtäviä niiden puolesta. Kotisivuista puhuttaessa palvelin viittaa yleensä WWW-palvelimeen, jossa sivuja ylläpidetään. Kaikki sivut pitää asentaa jollekin palvelimelle, jotta ne näkyvät Internetissä.

Pilvipalvelin

Pilvipalvelimet ovat useille laitteille hajautettuja erittäin nopeita palvelimia, jotka mahdollistavat erittäin nopeat latausajat niillä ylläpidetyille sivustoille. Nopeasti vierailijoille latautuvat sivut parantavat käyttäjäkokemusta ja sitä myöten parantavat myös sivun sijoitusta Googlen hakutuloksissa, sillä Google arvostaa nopeasti latautuvia sivustoja.

Helpoilla kotisivuilla käytämme pilvipalvelimia kaikilla omilla ja asiakkaidemme sivustoilla.

Remarketing eli uudelleenmarkkinointi

Remarketing-mainonta kohdistetaan ihmisille, jotka ovat jo käyneet yrityksen verkkosivuilla. Keskimäärin 98 % tietyllä sivustolla ensi kertaa vierailevista kävijöistä poistuvat konvertoitumatta, joten yrityksille on erittäin tärkeää yrittää saada nämä kävijät palaamaan.

Tyypillinen remarketing-mainos on esimerkiksi kannettavaa tietokonetta tarjoava kuvamainos, johon elektroniikkaliikkeen nettisivuilla käynyt vierailija törmää myöhemmin muilla sivuilla. Hän on jo etsimässä kenkiä ja käynyt yrityksen sivuilla, joten mainos saattaa hyvin houkutella hänet takaisin.

Suosittuja mainosalustoja remarketingiin ovat muun muassa Google Ads ja Facebook.

Responsiivisuus

Responsiiviset nettisivut skaalautuvat automaattisesti näytön koon mukaisiksi. Responsiivisen sivuston rakenne, kuvat, tekstit ja muut elementit näkyvät oikein, katsoipa vierailija niitä minkä kokoiselta näytöltä tahansa.

Responsiivisuus on olennainen osa verkkosivujen mobiiliystävällisyyttä. Yhä useampi netinkäyttäjä katsoo sivuja nykyään mobiililaitteelta, joten sivujen skaalautuvuus on todella tärkeää.

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on laadukkaan ja kiinnostavan sisällön luomista esimerkiksi verkkosivuille tai esitteeseen. Termi “sisällöntuotanto” käsittää muun muassa teksti-, kuva- ja videosisältöjen tuottamisen, mutta usein sitä käytetään viittaamaan ensisijaisesti tekstien kirjoittamiseen.

Helpoilla kotisivuilla sisällöntuotannolla tarkoitetaan laadukkaiden ja hakukoneoptimoitujen tekstisisältöjen kirjoittamista asiakkaiden tarpeisiin. Sisällöntuotantopalvelustamme asiakkaat voivat tilata muun muassa myyvät tekstit kotisivuilleen tai kiinnostavia blogitekstejä yrityksensä blogiin.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnissa yrityksen kohderyhmälle tuotetaan sitä kiinnostavaa sisältöä, sekä jaetaan ja usein myös mainostetaan sitä kohderyhmän suosimissa kanavissa. Sisältömarkkinointi tuo lisäarvoa yrityksen asiakkaille, kasvattaa yrityksen tunnettuutta, luo mielikuvaa yrityksen osaamisesta ja auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita.

Yrityksen tuottama sisältö voi olla mitä tahansa kohderyhmään vetoavaa. Se voi olla esimerkiksi vinkkejä, kattavia oppaita, informatiivisia blogiartikkeleita tai hauskoja videoita. Hyvä sisältö voi myös lähteä leviämään sosiaalisessa mediassa, jolloin yritys saa lisää näkyvyyttä ilman lisäkustannuksia.

Sisältömarkkinointia varten kannattaa ensin suunnitella yksityiskohtainen sisältömarkkinointistrategia.

Webhotelli

Webhotelli on palvelu, jossa asiakas tilaa sivujensa ylläpidon ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Sivut asennetaan webhotellin pitäjän palvelintiloihin. Webhotellit voivat käyttää joko vanhanaikaisia kiinteitä palvelimia tai moderneja pilvipalvelimia.

Käyttäjän täytyy yleensä itse käydä lataamassa ja avaamassa sivunsa webhotelliin. Helpot kotisivut hoitaa sivujen julkaisun ja ylläpidon kokonaan asiakkaan puolesta. Käytämme kaikkien sivujen ylläpidossa nopeita ja luotettavia pilvipalvelimia.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö, lähetä sähköpostia tai soita Leolle.

Leo Sävel