Päi­vi­tet­ty 9.10.2017

Hake­mi­nen kan­nat­taa aina!

Täy­tä hake­mus ja otam­me sinuun yhteyt­tä

Helpotkotisivut.fi MS Oy on Hel­sin­gis­tä käsin toi­mi­va suo­ma­lais­ten pk-yri­tys­ten kon­ka­ri­di­gi­toi­mis­to, jol­la on jo yli 1000 asia­kas­to­teu­tus­ta taka­naan. Työ­po­ru­kas­tam­me löy­tyy hyväl­lä mei­nin­gil­lä varus­tet­tu­ja teki­jöi­tä, jot­ka eivät työ­tä pel­kää! Oppi­mi­seen, opet­ta­mi­seen ja parem­pien toi­min­ta­ta­po­jen innoi­voin­tiin kes­kit­ty­mi­nen on tii­mim­me voi­ma­va­ra ja tääl­lä kan­nus­te­taan aina parem­piin suo­ri­tuk­siin.

Mikä­li kiin­nos­tuit meis­tä työ­nan­ta­ja­na, niin täy­tä ohei­nen avoin hake­mus. Olem­me yhtey­des­sä hake­mus­ta­si vas­taa­vien paik­ko­jen auet­tua.

  • Hen­ki­lö­tie­dot

  • Date For­mat: DD dot MM dot YYYY
  • Drop files here or
  • Kou­lu­tus

  • Työ­ko­ke­mus

  • Työ­näy­te

  • Drop files here or
  • Muut tie­dot

  • Drop files here or

ASIA­KAS­TU­KI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRA­FIIK­KA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Face­book Rating
4.8
Based on 35 reviews

PRO­JEK­TI­JOH­TA­MI­NEN JA TEK­NI­NEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄL­LÖN­TUO­TAN­TO JA DIGI­MARK­KI­NOIN­TI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arki­sin 9.00–16.00
KAN­NEL­MÄ­KI
Sit­ra­to­ri 3, 2. krs
00420, HEL­SIN­KI

Y-tun­nus: 2559523–1

 

ARVOS­TE­LUT

TILAA UUTIS­KIR­JE