One Leasing Finland Oy

Toteutusvuosi: 2022

”Tavoitteena selkeämpi, informatiivisempi ja käyttäjäystävällisempi kokonaisuus, joka tukee liidien hankintaa verkkosivujen kautta”.

Mitä toteutukseen sisältyi?

  • Graafikon suunnittelema verkkosivujen layout 
  • Uusien verkkosivujen toteutus ja mobiilioptimointi
  • Sisällöntuotanto
  • Valokuvaus
  • Chatbot
  • Käyttökoulutus
  • Kieliversio (jatkoprojekti)
  • Hakukoneoptimointipalvelu (jatkoprojekti)

One Leasing Finlandin uudet verkkosivut

One Leasing Finland Oy on kotimainen vuonna 2018 perustettu leasingrahoitusyhtiö, joka mahdollistaa nykyaikaisen ja joustavan ratkaisun yritysten kalustoinvestointeihin.

One Leasing Finland tarjoaa yrityksille niin perinteisempiä auto- ja huoltoleasingsopimuksia kuin esimerkiksi kaluston edelleen vuokraamiseen soveltuvia subleasing-ratkaisuja.

Yrityksen monipuoliset rahoitusratkaisut tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden vapauttaa autoihin ja muuhun kalustoon sekä koneisiin sijoitetun pääoman tuottavampaan käyttöön. 

Alkuvuodesta 2022 oli aika laittaa One Leasing Finlandin vanhat verkkosivut uuteen uskoon.

Selkeämpi ja informatiivisempi kokonaisuus

One Leasing Finlandin nettisivu-uudistuksen tavoitteena oli rakentaa aiempaa selkeämmät ja informatiivisemmat verkkosivut. Myös hakukonenäkyvyyttä haluttiin lähteä kehittämään, jotta verkkosivut tukisivat jatkossa paremmin uusien liidien hankintaa.

“Olemassa olevat sivut olivat mielestämme ulkoisesti ihan ok, mutta informatiivisesti todella puutteelliset. Sivuston välittämä viesti ei ehkä ollut kovinkaan selkeä. Halusimme ammattimaiset, luottamusta herättävät sivut, josta käyttäjä voisi löytää kaiken tarvittavan informaation”, kertaa One Leasing Finlandin myyntipäällikkö ja partneri Ilkka Minkkinen lähtötilannetta.

Vanhojen sivujen päivittäminen oli takkuista ja hankalaa, ja koska yritykselle oli tärkeää päästä päivittämään sivujen sisältöä itse, toivottiin uudistukselta ratkaisua myös tähän.

Raikkaampi visuaalinen ilme

Vaikka sivuston ulkoasu pääpiirteittäin miellyttikin asiakkaita edelleen, tarjosi sivuston uudelleen rakentaminen luonnollisen sauman myös visuaalisen ilmeen raikastamiseen.

Graafikon suunnittelemassa layoutissa lähdettiin siis liikkeelle yritykselle jo vakiintuneesta värimaailmasta sekä brändi-ilmeestä ja keskityttiin ennen kaikkea kokonaisilmeen raikastamiseen ja layoutin selkiyttämiseen. Samalla otettiin uudet kuvat henkilöstöstä, jotta niidenkin osalta saatiin visuaalista ilmettä yhdenmukaisemmaksi.

“Odotimme innolla, miltä uusi sivusto tulisi näyttämään, ja kun saimme ensimmäisen vedoksen nähtäville, ei meillä tainnut siihen juurikaan muutostoiveita tulla”, myyntipäällikkö muistelee.

Uudistuksen yhteydessä kaikille yrityksen palveluille luotiin sekä sivuston käytettävyyttä että hakukonenäkyvyyttä silmällä pitäen myös omat palvelusivunsa, joiden layoutin graafikko suunnitteli.

Uusien palvelusivujen osalta myös sisällöntuotanto näytteli tärkeää roolia, sillä palveluihin kirjoitettiin nyt kokonaan uudet tekstit, jotta potentiaalisilla asiakkailla olisi jatkossa mahdollista löytää kaikki tarvittava tieto suoraan verkkosivuilta.

Helppokäyttöisemmät verkkosivut niin sivustovierailijoille kuin sivuston omistajille

Verkkosivujen teknisessä toteutuksessa keskityttiin käyttäjäkokemuksen kehittämiseen.

Uudet nettisivut ovat nyt niin nopeutensa kuin rakenteensakin puolesta todella käyttäjäystävälliset. Sivut latautuvat vierailijoille nopeasti ja niiden kävijäpolku on tarkkaan harkittu ja selkeä.

Myös omistajan näkökulmasta sivut ovat todella helppokäyttöiset, mikä olikin yksi keskeisimmistä toiveista uudistuksessa. Esimerkiksi blogiartikkeleita ja referenssitarinoita, joita One Leasing Finland päivittää sivuilleen säännöllisesti, on nyt tosi helppo luoda ja julkaista itse sivujen rakentajan antaman käyttökoulutuksen avulla.

“Se on tosi loistava juttu, että pystymme itsekin tekemään paljon, kun käyttöjärjestelmä on selkeä ja ymmärrettävä”, pohtii Minkkinen.  

Mutkatonta yhteistyötä, ilman turhaa jäykistelyä

“Yhteistyö oli tosi helppoa koko projektin ajan. Leon kanssa pidettyjen parin aloituspalaverin jälkeen pidimme vielä Teamsin sivuston rakentamisesta vastaavan tiimin kanssa. Suunnittelimme yhdessä tekstisisältöjä ja sen jälkeen meidän osaltamme isoin duuni olikin tehty, eikä tarvinnut itse juuri muusta huolehtia. Pidimme totta kai myöhemminkin tiivistä yhteyttä esimerkiksi Arin (sivujen rakentajan) kanssa, mutta sekin sujui kätevästi WhatsAppin kautta”, kertaa Minkkinen.

Nettisivuprojekti sujui Minkkisen mielestä kaiken kaikkiaan todella mutkattomasti, eikä palaute nettisivujen toteuttajan näkökulmasta voisi paljon parempaa olla.

“Saimme sitä, mitä toivoimme, ja pidämme sivuista päivä päivältä enemmän. Kiitos kaikille, jotka olivat mukana, oli tosi kiva projekti. Kaikki hoitui ammattimaisesti, mutta ilman turhaa jäykistelyä. Lopputulos on loistava.”, Minkkinen vetää yhteen projektia.