Pal­ve­lut

Alla lis­tat­tu­na suo­si­tuim­mat palvelumme.
Tutus­tu referensseihimme

Koti­si­vut yritykselle

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le tyy­lik­kääs­ti ja edul­li­ses­ti erin­omai­sel­la hin­ta-laa­tu – suh­teel­la. Tilaa samaan paket­tiin logo­suun­nit­te­lu ja ylläpitopalvelut.

Logo­suun­nit­te­lu

Onnis­tu­nut logo luo mie­li­ku­via ja jää hel­pos­ti ihmis­ten mie­leen. Haus­ka, tyy­li­käs, arvo­kas, tun­nel­mal­li­nen vai jotain muu­ta? Mikä tuki­si toi­min­taa­si parhaiten?

Verk­ko­kau­pan perustaminen

Onko sinul­la tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta, joi­ta haluai­sit myy­dä ver­kos­sa? Suo­ma­lai­set ovat verk­ko­kau­pan edel­lä­kä­vi­jöi­tä ja teke­vät jat­ku­vas­ti verkko-ostoksia.

Yllä­pi­to­pal­ve­lut

Domain, pal­ve­lin­ti­lat, säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot, super­no­peat pil­vi­pal­ve­li­met ja SSL-Ser­ti­fi­kaa­tit kaik­ki samas­sa paketissa.

Käyn­ti­kor­tit ja esitteet

Käyn­ti­kort­ti- ja esi­te­suun­nit­te­lu yhte­näi­sel­lä yri­ty­sil­meel­lä­si. Saat tuot­teet toi­mi­tet­tu­na halua­maa­si osoit­tee­seen tai pai­no­val­miit tie­dos­tot sähköpostiisi.

Google AdWords –mai­non­ta

Google AdWords –mai­nos­ten avul­la ohjaat sivuil­le­si ihmi­set, jot­ka eivät vie­lä tun­ne yri­tys­tä­si, mut­ta etsi­vät tar­joa­maa­si tuo­tet­ta tai pal­ve­lua toimialueellasi.

Verk­ko­si­vu­jen toteu­tus mie­les­sä? Yli 1000 sivus­ton koke­muk­sel­la. Kysy lisää Leolta!

Leo Sävel

Leo Sävel

CEO, Part­ner

leo.savel@helpotkotisivut.fi SOI­TA 045 161 3667

  • Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai 
    Kiin­nos­tuit­ko? Jätä soit­to­pyyn­tö tästä.

    Pin It on Pinterest