black-friday-kotisivut-tausta

BLACK FRIDAY -TARJOUS

CHATBOT YRITYKSEN VERKKOSIVUILLE

Black Fri­dayn

kun­niak­si -57%

cara-lkv-kotisivut-edullisesti

Tilaa yrityksesi kotisivuille chatbot Black Friday -tarjouksella

Saat chat­bo­tin raken­nuk­sen alen­net­tuun 299 €:n hin­taan + pal­ve­lu­mak­su 30 €/kk.*

Chat­bo­tin hin­ta nor­maa­lis­ti 699 € + pal­ve­lu­mak­su 30 €/kk.

*Tar­jous kos­kee sekä uusia että nykyi­siä asiak­kai­ta ja kaik­kia vii­meis­tään 5.12.2019 teh­ty­jä sopi­muk­sia.

cara-lkv-kotisivut-edullisesti

Chat­bot hel­pos­ti sivus­tol­le­si!

Chatbot on erinomainen matalan kynnyksen viestintäkanava asiakkaan ja yrityksen välillä. Botti on kustannustehokas tapa palvella potentiaalisia asiakkaita vuorokauden ympäri ja kerätä lisää yhteydenottoja kotisivujen kautta.

  • Chat­bo­tin kaut­ta han­kit hel­pos­ti lisää lii­de­jä
  • Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­ta­va auto­ma­ti­soi­tu chat­bot pal­ve­lee sivus­to­vie­rai­li­joi­ta­si 24/7
  • Chat­bot alen­taa kyn­nys­tä ottaa yhteyt­tä yri­tyk­see­si

Soita tai jätä yhteydenottopyyntö chatbotilla tai alla olevalla lomakkeella viimeistään torstaina 5.12.2019.